Fredagen den 27 mars intervjuades Netigates marknadschef, Sophie Hedestad, i Nyhetsmorgon på TV4.

Netigates undersökning visar hur Sveriges arbetsplatser och hur deras anställda mår. Vi har frågat 887 slumpmässigt utvalda individer som jobbar heltid eller deltid på arbetsplatser runtom i Sverige. Urvalet är riksrepresentativt och tidsperioden är den 20-26 mars. Netigates undersökning visar vilka som arbetat hemifrån, om de har det som behövs för att arbeta hemifrån samt hur oroliga de är över den rådande situationen. Klicka här för att ladda ner undersökningen som PDF.

Undersökningen har publicerats på:
TV4
OFFENTLIGA AFFÄRER

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

51% har arbetat på sin arbetsplats enligt Netigates undersökning

Netigates undersökning: Procent som arbetar hemifrån Trots att regeringen uppmanar alla som kan att jobba hemifrån uppger hela 51% att de arbetat från sin ordinarie arbetsplats. 14% uppger att de arbetat hemifrån och 23% uppger att de arbetat både hemifrån och på arbetsplatsen.

Endast 43% som arbetar hemifrån instämmer i att de kan utföra sitt arbete på ett bra sätt

De som jobbar hemifrån har i mindre utsträckning möjlighet att utföra sitt arbete på ett bra sätt (43%) än de som jobbar på ordinarie arbetsplatsen (51%).

Personer som har arbetat hemifrån under arbetsveckan anger även mindre ofta än de som har arbetat på arbetsplatsen att de vet vilka arbetsuppgifter de ska arbeta med. Utöver det anger de också att de i mindre grad har bra kommunikation med kollegorna och vet vad som pågår på avdelningen.

De som jobbar hemifrån känner sig mer oroliga än dem som jobbar på den ordinarie arbetsplatsen. De är mer rädda för att förlora sin anställning samt att bolaget som de jobbar på ska drabbas ekonomiskt.

Anställda svenskar är nöjda med hur deras arbetsplats kommunicerat kring COVID-19

Netigates undersökning visar att respondenterna är nöjda med kommunikationen som de fått från sina arbetsplatser kring COVID-19. Hela 88% menar att de inte saknar någon information från sin arbetsplats.

12% av de resterande som saknat kommunikation anger att de saknar direktiv, planer, arbetssätt, en krisplan, tydlighet. Även information, om de får behålla jobbet, riktlinjer m.m finns med i svaren.

32% som arbetar inom privat sektor känner oro att de ska förlora sitt jobb

Undersökning från Netigate: Vad oroar medarbetare? Graf över svaren Anställda är mest oroliga över är att coronavirusets spridning påverkar deras arbetsgivare ekonomiskt.

Därefter kommer oron kring sin egna anställning.

32% av de som arbetar inom privat sektor är oroliga att de kan mista sitt jobb. Oroligast är de som arbetar inom tillverkning, finans samt IT.

Personer som arbetar inom offentlig sektor känner minst oro, bara 13% inom offentlig sektor är oroliga för att mista jobbet.

Avslutningsvis

Summeringen är att vi se att respondenterna som arbetar hemifrån är i högre utsträckning oroliga över sin anställning. De som jobbar hemifrån har också sämre möjligheter att genomföra sitt jobb.

Utöver det så är det stora skillnader mellan privat och offentlig sektor. Inom privat sektor är 32% oroliga att mista sina jobb gentemot 13% inom offentlig sektor.

Vill du komma i kontakt med Netigate gällande rapporten så hör av dig till: sophie.hedestad@netigate.se eller sms:a 0732012498.

c