Circle K

BranchÖvriga Konsumenttjänster

Om Circle K

Circle K har nära 500 bensin- och dieselstationer i Norge. Denna organisation består av olika sorters stationer – från små lokala stationer med några få pumpar, till stora stationer med ett brett utbud av tjänster och varor. Circle K innehar en ledande position som leverantör av bränsle och andra energiråvaror till transportindustrin, jordbruket och industrin. Utöver drivmedel och enklare bilservice, erbjuder majoriteten av Circle K:s stationer också färskvaror och livsmedel.

Utmaningen

Circle K utför regelbundet marknadsanalyser för att kunna känna av pulsen på marknaden. Vi har även lyckats med att upprätta ett stamkundsprogram, och på så vis har vi fått tillgång till en stor kunddatabas. Vi ville ha feedback från våra mest lojala kunder. För att kunna utföra detta på ett effektivt sätt, så behövde vi rätt sorts verktyg för att kunna skicka ut och hantera undersökningar. Efter att ha utvärderat ett flertal verktyg, så föll det självklara valet på Netigate. Kortfattat var vårt problem att vi inte hade en strukturerad process för att samla in feedback från våra medlemmar i lojalitetsprogrammet.

Lösningen

Vi använder Netigate främst för att samla in feedback från våra kunder men även till interna medarbetarundersökningar. Vi har bland annat integrerat Netigate Feedback Station som möjliggör kontinuerlig feedback från våra kunder varje gång de besöker en av våra stationer.

Vi använder Netigate för att få återkoppling inom 3 områden:

Verksamhet & Drift

  • Trigger baserad och kontinuerlig återkoppling på stationsnivå.
  • Trigger efter genomfört köp på en av våra stationer.

Varumärke

  • Feedback relaterad till varumärket, underkategorier och nyckelbegrepp.
  • Exempel – Biltvätt i Sverige och lanseringen av Circle K i Norge och Sverige.

Ad-hoc modul

  • Används för särskilda nyckelområden där vi behöver bättre insikt.
  • Exempel – Utvärdering av ”korv för en tia” och “miles plus” i Sverige.

Varför vi valde Netigate

1. Gör det själv-verktyg.
2. Snabbt och enkelt upplägg.
3. Administrationspanel.
4. Snabbt att få rapporter och analyser.
5. Utmärkt och snabb support.
6. Kan kopplas direkt till Neigates API-lösningar.
7. En plattform, skräddarsydd för respondenter.

Resultat

Vi fick konkret feedback från våra kunder med deras syn på vår omprofilering av Statoil och lansering av Circle K.
Feedbacken gav många specifika kommentarer, goda råd och konstruktiv kritik på hur vi kan förbättras.

Situationsanpassad kundfeedback ger oss mer användbar och konkret feedback som vi kan använda oss av i vår dagliga verksamhet. Det handlar inte om att göra stora och radikala förändringar som kan ge oss en försäljningsökning på 20 %, även små förändringar betyder mycket.
Det hela handlar om att ha ett verktyg som stationerna kan använda i sitt dagliga arbete för att kontinuerligt kunna göra förbättringar. Detta är en del av ett system som hanterar handlingssätt och mäter resultat.

Omedelbar feedback hjälper till att öka medvetenhet och fokus bland våra butiksmedarbetare, samtidigt som det gör det enklare för våra chefer att följa upp och inneha handlingsplaner och god praxis.
Detta ger resultat. Stationschefer, medarbetare, regionala chefer och andra delar av organisationen har verkligen omfamnat detta.