Få meningsfylt, kritisk innsikt for virksomheten fra tekstsvarene dine – uten grovarbeidet.

Maskinlæringsteknologi gjør det mulig for vårt verktøy å forstå tekstdata nesten som et menneske ville gjort. Kort sagt: Tekstanalyse er smart. Virkelig smart. Den går gjennom de åpne tekstsvarene dine, kategoriserer dem og finner mønstre. Dette betyr at den gjør det grovarbeidet for deg, og hjelper deg å innhente handlingskraftig innsikt fra tekstsvarene dine på kort tid.

  • Sentimentanalyse hjelper deg umiddelbart å identifisere hvilke svar som er positive, negative eller nøytrale.
  • Få øyeblikkelig oversikt over gjentatte og viktige ord og uttrykk.
  • Identifiser mønstre i tekstsvar.
  • Slutt på manuell gjennomgang av tekstsvar i Excel.
  • Avdekk ‘hvorfor’ bak kvantitative beregninger som (e)NPS og CSAT.