Kraften i et sterkt medarbeiderengasjement

Hva driver engasjementet på norske arbeidsplasser? Engasjerte medarbeidere er avgjørende for en virksomhets suksess. Medarbeidere som trives og har det bra, er mer engasjerte og produktive, noe som fører til…

15. juni 2022 - 12:00
Online