Netigate og Lumoa går sammen for å bygge Europas ledende feedbackplattform for bedrifter 🎉 Les mer her.

Lillehammer kommune

Marthe Løkken
Prosjektleder for Kompetansebank for psykisk helse og ruserfaring Tjenesteområdet psykisk helse og rus
SelskapLillehammer kommune ligger i Gudbrandsdalen i Innlandet fylke, og har et befolkningstall på drøye 28.000 innbyggere. Lillehammer er en innovativ kommune og jobber målrettet for å nå ut til befolkningen.
HeadquartersNorge
IndustriAndre forbrukertjenester

Om Lillehammer kommune

Lillehammer kommune ligger i Gudbrandsdalen i Innlandet fylke, og har et befolkningstall på drøye 28.000 innbyggere. Av disse er om lag 2000-2500 ansatte i kommunen. Lillehammer er en innovativ kommune og jobber målrettet for å nå ut til befolkningen. I 2020 lanserer kommunen en egen podcast sammen med Formannen for å kunne kommunisere med innbyggerne i kommunen.

Fra penn og papir til digitaliserte målinger

Lillehammer kommune gikk fra å gjøre manuelle målinger på papir og over til digitale målinger allerede i 2007. På den tiden var det medarbeider- og brukerundersøkelser som stod på agendaen – nå brukes verktøyet på enda flere områder. Blant annet regional næringsutvikling, interkommunalt, i psykisk helse og rus, og som et konferanseverktøy.

«Netigate er en helt naturlig del av vår verktøykasse, på lik linje med Word og Excel.»
Nanna Egidius, Strategi- og analysesjef i Lillehammer kommune

Handling basert på innsikt, ikke impuls

Ved å bruke Netigate har Lillehammer kommune fått verdifull innsikt på flere plan. Både i form av hvordan brukerne av kommunens tjenester oppfatter disse, men også hvordan behandling og oppfølging av pasienter går – både fra pasientens, behandlerens og de pårørendes perspektiv. Med denne informasjonen kan de utarbeide handlingsplaner basert på innsikt, ikke antakelser eller impuls.

Tar pulsen på befolkningen

Ved å bruke Netigate har det vært mulig for Lillehammer Kommune å lage mindre og mer konkrete undersøkelser, også kalt pulsmålinger. Ved å gjøre dette har de erfart at de har fått høyere svarprosent, som igjen gir et bedre utgangspunkt til å gjøre konkrete endringer der skoen trykker mest.  Respondentene opplever at ved å svare på disse undersøkelsene utgjør det en forskjell – deres mening betyr noe!

«Det er viktig å vite hva man ønsker å få ut av en undersøkelse, og hvordan dette resultatet påvirker formålet i prosjektet man jobber med.»

– Marthe Løkken, prosjektleder for Kompetansebank for psykisk helse og ruserfaring Tjenesteområdet psykisk helse og rus

Det er mange som er under den oppfatning at å lage en undersøkelse er enkelt – noe det også er, men det som er vanskelig er å få verdifull informasjon ut av undersøkelsene man gjør. Derfor er det særdeles viktig å legge ned et godt stykke arbeid i selve spørsmålsutformingen slik at svarene gir innsikt man kan agere på.  Dette er også noe Lillehammer kommune har jobbet mye med, og har erfart at det å ha en nøytral person utenfra man kan drøfte idéer med har vært verdifullt. Hos Netigate har alle kunder en dedikert kontaktperson til nettopp dette formålet.

Forenklet hverdag

Netigate forenkler oppfølgingsprosesser gjennom automatiserte målinger, blant annet av leieforhold og næringslivet i kommunen. Plattformen oppleves brukervennlig og innovativ, og resultatet av målingene kan følges i sanntid.

«Jeg har brukt andre verktøy tidligere og var ikke bekymret da vi byttet. Jeg synes Netigate er et godt verktøy, jeg synes det er brukervennlig, og det er lett å finne fram».
– Marthe Løkken, prosjektleder for Kompetansebank for psykisk helse og ruserfaring Tjenesteområdet psykisk helse og rus

 

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.