Netigate og Lumoa går sammen for å bygge Europas ledende feedbackplattform for bedrifter 🎉 Les mer her.

Etter økt etterspørsel fra kundene – Nå lanserer Netigate Quick Analysis

30. november 2021

 

Stockholm 29. november 2021

Netigate, en av Europas ledende leverandører av feedback-håndtering, utvider nå sitt tilbud med en ny intelligent rapportfunksjon. Quick Analysis gir Netigates brukere umiddelbar innsikt fra feedback-data samlet inn fra kunder og medarbeidere.

Quick Analysis er Netigates siste innovasjon i en periode med rask vekst og utvikling. Etter fjorårets endring av selskapets grafiske profil, samt omfattende oppdateringer av plattformen, er den nye funksjonen en videreføring av målet om å gi kundene kraftigere analytisk funksjonalitet og brukervennlighet.

”Netigate endrer nå sitt tilbud med en visjon om å bygge en stadig mer intelligent plattform som kan gi kundene våre direkte handlingsbar innsikt,” sier Henrik Ceder, Chief Product Officer i Netigate.

Fordelene med Quick Analysis:

  • Rangering av spørsmål med høyest og lavest poeng
  • Forbedret visualisering av NPS, rangering og sammenligning
  • NPS Benchmark
  • Handlingsplanlegging og segmenter for oppfølging på Netigates plattform

”Mange virksomheter tror at de leverer en enestående opplevelse, mens et fåtall av kundene og medarbeiderne faktisk er enige. Det kalles et «experience gap» og den eneste måten å rette opp i dette, er å identifisere hva som skaper gapet. Quick Analysis er utviklet for å hjelpe virksomheter å raskere identifisere dette gapet.»

”Med Quick Analysis kan virksomheter umiddelbart identifisere områder der de underpresterer, sett fra kundenes og medarbeidernes perspektiv. Dette er viktig fordi hastighet er avgjørende når det gjelder å håndtere negative anmeldelser. På et mer praktisk nivå, innebærer Quick Analysis intelligente og raske karakter at det frigjøres administrativ tid for brukerne, noe som gjør at de kan begynne å jobbe med innsikt umiddelbart,” fortsetter Henrik.

Dette er bare begynnelsen på Quick Analaysis. Netigate vil fortsette å jobbe med nye iterasjoner av løsningen. I den kommende versjonen er planen å gi brukerne funksjoner som pivotanalyse og ytterligere muligheter for benchmark.


Om Netigate

Netigate tilbyr en skybasert feedback-plattform. Tusenvis av virksomheter over hele verden bruker Netigate for å forstå sine viktigste eiendeler: kunder og medarbeidere. Netigate har ulike løsninger for Employee Experience, Customer Experience og Market Research. Netigate hjelper sine kunder å ta faktabaserte beslutninger basert på data.

Netigate er markedsleder i Sverige, har en stor markedsandel i Tyskland, og en økende vekst i Storbritannia, Frankrike, Norge, Finland, Østerrike og Sveits.

Press & Media

Nathalie Taub
Nathalie Taub, Marketing Director
nathalie.taub@netigate.se
 +46 (0)76-308 47 94    LinkedIn