Netigate og Lumoa går sammen for å bygge Europas ledende feedbackplattform for bedrifter 🎉 Les mer her.

Netigate lanserer ny varemerkeidentitet og en innovativ plattform for medarbeiderengasjement

7. september 2023

Stockholm, 7. september 2023

Netigate har fornyet sitt varemerke fra grunnen av for å understreke sin hovedoppgave. Den nye varemerkeidentiteten er ett av mange steg i overgangen fra å være et undersøkelsesverktøy til en helhetsløsning for opplevelseshåndtering (Experience Management).

Lanseringen av den nye varemerkeidentiteten markerer nok en viktig milepæl for selskapet. Med et tydelig fokus på å forstå mennesker, er Netigates arbeid med varemerket mer enn bare en visuell forandring – den setter selskapets formål og oppgaver i fokus.

«Vi vil at folk skal vite hva vi står for. Det handler i bunn og grunn om vår evne til å forstå mennesker og hjelpe bedrifter à gjøre nettopp det. Vi vil at våre kunder skal føle seg trygge nok til å gjøre det som virkelig betyr noe for deres ansatte og kunder. Det som virkelig utgjør en forskjell og driver virksomheten fremover”, sier Martyna Studniarska, Director of Brand, Netigate 

Det nye varemerket: 

Netigates nye merkevareidentitet dreier seg om selskapets hovedformål: «Give every voice value». Dette understreker selskapets mål om å tilby en plattform der enkeltpersoner kan gi uttrykk for sine meninger på en åpen måte, og der stemmene deres ikke bare blir hørt, men også respektert og brukt til å skape vekst. Den nye varemerkevisjonen, «Enriched experiences, empowered people», fungerer som ledestjerne for selskapets satsing på å skape miljøer som fremmer vekst, samarbeid og selvrealisering. Netigates misjon, «Inspire action through authentic understanding of people», er basert på et ønske om å få innsikt i menneskers tanker og følelser, og understreker viktigheten av empati og genuine relasjoner i organisasjoner.

Den nye fargepaletten er inspirert av Pantones hudtoner for å understreke selskapets fulle fokus på å forstå mennesker.

«Det er en hyllest til det som er kjernen i virksomheten vår: nemlig menneskene. Det binder også sammen temaet mangfold og viktigheten av å la alles stemmer bli hørt. Skal du kunne lytte til og analysere alle stemmene, trenger du et kraftig verktøy og den rette ekspertisen til å gjøre det. Det er her Netigate kommer inn i bildet.«Martyna Studniarska, Director of Brand, Netigate 

Se teaser-videoen om vårt nye varemerke:

Ny plattform for medarbeideropplevelsen

I forbindelse med lanseringen av det nye varemerket lanserer Netigate også en revolusjonerende ny plattform for medarbeiderengasjement, Netigate EX. Denne innovative programvaren gir HR-medarbeidere og ledere de verktøyene de trenger for å skape en blomstrende kultur på arbeidsplassen ved hjelp av feedback. Offisiell produktlansering og pressemelding kommer om et par uker.

«Med lanseringen av vår nye varemerkeidentitet forsterker vi vårt engasjement for å forstå mennesker og gjøre det mulig for organisasjoner å skape berikende opplevelser for sine ansatte. Vårt utvidede kundetilbud er et uttrykk for vårt engasjement for å gi virksomheter muligheten til å sette medarbeidernes og kundenes stemmer i sentrum for sin virksomhet og vekst.« – Mikkel Drucker, VD för Netigate. 

Netigates engasjement for å forstå mennesker gjennom datadrevet innsikt har styrket selskapets posisjon som et ledende europeisk SaaS-selskap. Etter hvert som organisasjoner tar i bruk den nye, innovative løsningen for medarbeideropplevelse, vil de være bedre rustet til å utnytte medarbeidernes sanne potensial, noe som fører til økt produktivitet, mer tilfredse team og mer bærekraftig vekst.

For henvendelser fra media, vennligst kontakt Martyna Studniarska, Director of Brand, på martyna.studniarska@netigate.se.


Om Netigate

Netigate er et internasjonalt SaaS-selskap som tilbyr en helhetlig løsning for opplevelseshåndtering til organisasjoner som ønsker en dypere forståelse av sine medarbeidere og kunder. Netigate har som mål å gjøre det mulig for medarbeidere og kunder å se det menneskelige perspektivet bak tallene for å skape vekst og redusere kundefrafall. Selskapet kombinerer kraftig AI- og maskinlæringsteknologi med et stort team av interne innsiktskonsulenter for å hjelpe kundene med å hente ut verdifull innsikt fra dataene sine og gjøre en konkret forskjell.

Organisasjonen ble grunnlagt i 2005 og har over 1 500 abonnementskunder over hele verden. Netigate har over 150 ansatte med hovedkontor i Stockholm og regionale kontorer i Berlin, Frankfurt, Warszawa og Oslo. Siden 2022 har det private equity-selskapet GRO Capital vært majoritetseier i selskapet.

Press & Media

Nathalie Taub
Nathalie Taub, Marketing Director
nathalie.taub@netigate.se
 +46 (0)76-308 47 94    LinkedIn