Med offentliga personer i täten slog #metoo igenom med en enorm slagkraft över samhället, organisationer och positioner oavsett bransch eller sektor. Innan hade sexuella trakasserier varit ett tabulagt ämne men nu var tiden inne för kvinnor att berätta och dela sina egna upplevelser.

Var det en ny sorts gemenskap som gav modet att stiga fram, eller fanns det inte någon möjlighet tidigare?

Vågen startade i oktober 2017 och det tog några månader innan HR började inse vilken slagkraft den hade. Det råder ingen tvekan om att det sociala välståndet är starkt förknippat med stämningen på en arbetsplats. En missnöjd personal ger en katastrofal ekonomisk påverkan på arbetsplatsen och kan kosta upp till $550 miljarder per år. Den goda nyheten är att det finns smarta lösningar som skyddar en organisation mot den utgiften.

Få egna insikter genom en arbetsplatsmiljöundersökning

Den totala omfattningen och dess effekter av #Metoo-rörelsen är svår att mäta. Enligt en rapport från the European Agency for Fundamental Rights har ungefär 50% av Europas kvinnor upplevt någon form av sexuella trakasserier vid minst ett tillfälle i deras liv. Dessa siffror skiljer sig mycket från land till land i Europa och de högsta siffrorna är i Norden med Sverige och Danmark som ligger på 80 – 100%.

Vad säger den statistik som är kopplad till sexuella trakasserier specifikt på arbetsplatsen då? En USA-baserad studie genomförd av EEOX visar att 25 – 85% kvinnor har någon gång anmält sig som offer för sexuella trakasserier.

Efter att ha undersökt olika rapporter kommer flera frågor till ytan: Vad klassas som sexuella trakasserier i Europa? Hur kan denna känsliga data upptäckas? Vilket undersökningsverktyg är mest pålitligt för att bekämpa och förebygga problem på arbetsplatsen? Sker sexuella trakasserier på min organisation?

#metoo-hr-sexual-harassment-employee-engagement

Företagets roll att skydda de mänskliga rättigheterna

Det är helt logiskt och allmänt känt att vi måste känna oss trygga på jobbet för att organisationen ska må bra. Trots detta är det inte många företag som tillämpar:

  • Regelbunden träning i förebyggande syfte
  • Involvering av experter eller facket vid incidenter
  • Formella eller informella rapporteringsfunktioner
  • Framröstning av arbetsplatsombud

Olyckligt nog har rapporter visat att dessa metoder ändå är meningslösa, om det inte leder till förändring. Siffror visar att i många fall av anmälda trakasserier har offrena blivit utsatta för hämnd i 16% av fallen. Därför har det visat sig att överlevare av sexuella trakasserier har klarat sig bättre i karriären genom att tiga. Det är i detta den stora utmaningen finns, att skapa en miljö och arbetsplatskultur med nolltolerans där varje fall blir taget på allvar och det inte är den drabbade som blir straffad.

Betyder detta att personalavdelningar har misslyckats totalt? Att skylla trakasserier på en enskild personalavdelning gynnar ingen då det ligger strukturella och övergripande samhällsproblem i botten, men många källor visar att vi ändå kan vara hoppfulla och eventuellt se ljuset i tunneln.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Vänd på situationen och se möjligheter istället

#Metoo födde mycket oro speciellt bland de som jobbade med human resources. Det är dock aldrig någon lösning att blunda, utan ett problem ger oss möjligheten att lära oss och att växa. Så låt oss anamma sanningen för att istället uppnå en förändring.

Stöttande företag tog sitt första och viktiga kliv framåt i november 2017 då Netigate erbjöd en gratis #metoo-undersökning. Inom bara två veckor hade 75 företag börjat genomföra undersökningen för att få en tydlig bild över hur situationen var i deras egen organisation. Undersökningen var helt anonym och uppmuntrade deltagarna att ge en ärlig feedback.

Och vad händer om…

… resultaten visar sig vara negativa? I såna fall vet du nu att du har lite att göra och var du ska börja. Även om du känner dig helt ensam i en tumultartad situation vet du i alla fall att du sitter på fakta.

Netigate kan hjälpa dig att analysera resultaten och lyfta fram de områden som behöver din uppmärksamhet för att lösa problemen och fokusera på att motivera din personal.

Utöver att du samlar in användbar data för att kunna börja förändra din arbetsplats så bidrar en medarbetarundersökning med så mycket mer: det ger anställda möjlighet att bli delaktiga i att skapa en medvetenhet. Att kunna ta del av ledningsgruppens ställningstagande mot sexuella trakasserier är viktigt i framtida anställningsprocesser och stärker din employer branding. #Metoo-kampanjen har verkligen krävt ett agerande och frågan är om vi har tid att vänta på att myndigheterna börjar agera? För företag är det viktigt att kunna påverka sin egen arbetsplats och det finns ett tillgängligt verktyg här och nu, så varför vänta?