En medarbetare uttrycker önskemål om att utveckla sina kunskaper i hur sociala medier kan användas i marknadsföringen. Är det verkligen nödvändigt? Alla har väl Facebook, hur svårt kan det egentligen vara att göra en annons där? Senast i våras var det ju någon annan utbildning, och försäljningen har inte gått så bra nu i höst… är kompetensutveckling verkligen värt utgiften? doctype-wide

eNPS som måttstock

Kurser och utbildningar kostar ofta en hel del, och det är svårt att mäta hur kompetensutveckling betalar sig. Men det är oftast ett bra tecken när medarbetare vill vidareutbilda sig – det tyder på engagemang och dedikation. Medarbetarengagemang föds tyvärr inte ur tomma intet, det måste förtjänas. Genom att använda eNPS (Employee Net Promoter Score) kan du undersöka din personals engagemang. Blir resultatet inte vad du hade önskat? Fråga dig då när du senast erbjöd medarbetarna en chans att utveckla sina kompetenser, och se om det finns något samband. Nöjda medarbetare som trivs och blir stimulerade är mer benägna att trivas och stanna kvar. Och medarbetarnas kompetens är företagets kompetens.

 

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Kartlägg var kompetensutveckling behövs

Även om din personal är välutbildad så blir kunskaperna daterade i takt med att tiderna förändras. Kundbeteende förändras, nya generationer och kundgrupper äntrar marknaden och nya vanor uppstår. Ett är säkert, och det är att kunderna inte låter sig väntas på. Ni måste kunna möta er målgrupp, och för att kunna göra det krävs kompetens som är up to date.

Netigates årliga medarbetarrapport för 2014 visar att det finns ett missnöje kring hur arbetsgivare hanterar kompetensutveckling. Framförallt är det områdena ledarskap och projektledning som efterfrågas. Genom kompetenskartläggning kan du få fram ett bra underlag till vilken sorts utbildning just din personal efterfrågar. Kanske är det något helt annat område som är aktuellt på just din arbetsplats. Utvärdera var det finns behov av kompetensutveckling genom en medarbetarenkät, då får du svaren svart på vitt.

 

För ett bättre ledarskap

Tänk också på att själv hålla dina egna kompetenser vid liv. I medarbetarrapporten framkommer att en chefs kompetens är det allra viktigaste för att skapa förtroende. Låt även underchefer och mellanchefer få delta i en enkätundersökning och uttrycka sina önskemål angående kompetensutveckling. Det är nödvändigt att de som sitter på en ledarroll känner sig bekväma i sin position, och även personer som i sig själva är bra ledare behöver få inspiration till hur de kan utvecklas.

 

Läs mer om kompetensutveckling här:

https://community.netigate.net/sv/enkater-for-att-kartlagga-kompetensutveckling-4287.html

Läs mer om medarbetarengagemang, Voice of Employee och eNPS här:

https://www.netigate.net/sv/medarbetarundersokningar/undersokning-om-medarbetarengagemang/ 

Ladda ner medarbetarrapporten här