En medarbeider uttrykker et ønske om å utvikle sine kunnskaper innenfor bruk av sosiale medier i markedsføring. Er det virkelig nødvendig? Alle har vel Facebook, så hvor vanskelig kan det egentlig være å opprette en annonse der? Senest i våres dreide det seg om en annen utdanning, og salget har ikke gått så bra nå i høst… er kompetanseutvikling virkelig verdt utgiften?

Kompetanseutvikling og eNPS

eNPS som målestokk.

Kurs og utdanninger koster ofte en god del, og det er vanskelig å måle hva slags avkastning kompetanseutviklingen egentlig har. Det er likevel som oftest et godt tegn når medarbeidere ønsker å videreutdanne seg – det tyder på engasjement og dedikasjon. Men medarbeiderengasjement oppstår dessverre ikke fra ingenting; det må fortjenes.

Ved å bruke eNPS (Employee Net Promoter Score) kan du undersøke engasjementet til dine ansatte. Ble ikke resultatet det du skulle ønske? Spør deg selv når du sist tilbød dine medarbeidere muligheten til å utvikle sin kompetanse og se om det kan finnes en sammenheng. Fornøyde medarbeidere som trives og blir stimulert har større sannsynlighet for å bli værende i jobben. Husk at medarbeiderens kompetanse er virksomhetens kompetanse.

Kartlegg hvor det er behov for kompetanseutvikling.

Selv om dine ansatte er velutdannede blir kunnskap fort utdatert i takt med at tidene endres. Kundeoppførsel endres, nye generasjoner og kundegrupper inntar markedet, og nye vaner oppstår. Én ting er sikkert; kundene lar seg ikke vente på. Dere må kunne nå deres målgruppe, og for å greie dette kreves det oppdatert kompetanse.

Netigates årlige medarbeiderrapport for 2014 viste at det er misnøye rundt arbeidsgiveres håndtering av kompetanseutvikling. Fremfor alt er det områdene ledelse og prosjektledelse som er etterspurt. Gjennom kompetansekartlegging kan du få et godt grunnlag for å finne ut hva slags type utdanning akkurat dine ansatte etterspør. Kanskje er det et helt annet område som er aktuelt på din arbeidsplass. Vurder behovet for kompetanseutvikling gjennom en medarbeiderundersøkelse så får du svaret svart på hvitt.

For en bedre ledelse.

Tenk også på å opprettholde din egen kompetanse. I medarbeiderrapporten fremkom også at en sjefs kompetanse er det aller viktigste for å bygge tillit. La også under- og mellomledere få delta i en 180- eller 360-undersøkelse for å uttrykke sine ønsker vedrørende kompetanseutvikling. Det er helt nødvendig at de som sitter i en lederrolle føler seg komfortable i sin posisjon, og personer som selv har lederroller trenger også inspirasjon til hvordan de kan utvikle seg.