Ett medarbetarprogram kan även kallas Voice of Employee. Ett företag utgörs av en mängd olika personer, från olika bakgrunder och platser. Du har säker hört uttrycket: “ett lag är endast lika starkt som den svagaste länken”. Skapa laganda med ett medarbetarprogram

Enligt den principen grundas alltså företagets framgång i dina anställda och för att lyckas utveckla er organisation krävs det att du först utvecklar din personal – låt alla få en talan i ett medarbetarprogram.

Med en strategi för din medarbetarundersökning uppmanar du dina anställda till att dela med sig av sina åsikter och idéer för att influenserna och utveckla arbetsplatsen. Detta betyder att du måste förse din personal med möjlighet att ge feedback för att de ska få möjlighet till att påverka olika delar av er organisation – från kontorsmiljön till företagets vision.

Ett effektivt medarbetarprogram uppmanar till en mer engagerad och motiverad personal och ger dina anställda en känsla av ägarskap, lojalitet och inflytande. Anställda som blir hörda känner sig uppskattade och och på det sättet minskar risken att de lämnar företaget – vilket i sin tur innebär att kostnaderna för nyanställning minskar.

Online är bäst

Fördelarna med ett välutformat medarbetarprogram är tydliga men det är däremot betydligt svårare att veta vart du ska börja. Det vanligaste tillvägagångsättet idag är att göra dina medarbetares talan hörd med hjälp av webbenkäter. På ett bekvämt tillvägagångsätt kan du skicka ut enkäter eller förslagsformulär direkt till dina anställdas inkorg.

Denna form av undersökning har även den stora fördelen av att vara anonyma och därigenom uppmana till ärliga svar. Det är stor skillnad mellan att uttrycka åsikter i en enkät och att uttrycka de i person med en chef. En webbenkät förenklar även analysen av resultatet och med hjälp av effektiva statistikverktyg får du en värdefull insyn i den övergripande moralen.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Designa dina frågor

Vilka frågor som är lämpliga att ställa beror helt på situationen. Om det är första gången du introducerar programmet är det en bra idé att skapa en enkät som går in på det dagliga arbetet, företagskulturen och ledningen för att skapa en bild av den nuvarande situationen. Uppföljningsenkäten kan antingen fokusera på ett specifikt problem som du vill undersöka eller så kan du följa upp med en kortare version av den inledande undersökningen.

Oavsett är det avgörande att kontinuerligt mäta medarbetarnas nöjdhet och ge dina anställda flera möjligheter att uttrycka sig vid olika tillfällen. Se till så att dina frågor är enkla att förstå och engagerande. Avsätt tid för dina anställda minst en gång per kvartal för att upprätthålla en god arbetsmiljö och ha koll på vad som är viktigt för din personal. Nöjda anställda skapar bra resultat och är nyckeln till din framgång.

Med Netigates världsledande Insight Platform har det har aldrig varit enklare att göra medarbetarnas röst hörd. Läs mer om hur Netigate kan hjälpa dig att bygga ett framgångsrikt medarbetarprogram:
https://www.netigate.net/sv/medarbetarundersokningar/