Et selskap består av folk som jobber som et team. For at teamet skal fungere optimalt er det utrolig viktig å lytte til medarbeidernes stemme.

Illustrasjon av medarbeidernes stemme

Et team er kun like sterkt som det svakeste ledd; derfor er et selskap kun like sterkt som dets ansatte. Medarbeiderens stemme beskriver konseptet om å oppmuntre ansatte til å si sine meninger og gi sine ideer for å påvirke sitt arbeidsmiljø. Dette innebærer å tilby kanaler for tilbakemelding og tillate ansatte å si sin mening om forskjellige emner, inkludert alt fra arbeidsplasskultur til selskapets retning. Et effektivt medarbeider stemme program bidrar til en mer engasjert arbeidsstyrke og gir ansatte en følelse av eierskap i forhold til firmaet. Det er mer sannsynlig at de vil være motiverte, og mindre sannsynlighet for at de vil forlate bedriften, og du slipper dermed de høye kostnadene i forbindelse med ny rekruttering.

Online er best

Det er klare fordeler med et medarbeiderens stemme program, men det er vanskeligere å vite hvordan man skal gjennomføre det. I dag bruker mange bedrifter online-tjenester for å gi sine ansatte en stemme. I tillegg til at det er praktisk – kan online undersøkelser eller forslagsskjema sendes direkte til medarbeiderens innboks – de har også den fordelen at de er upersonlige og med det oppfordrer til ærlige svar. Det er stor forskjell mellom å skrive en klage i en boks i forhold til å si det til lederens ansikt. Mange ansatte vil føle seg tryggere og tilby sin ærlige mening via digitale midler. En elektronisk undersøkelse eller et forum gjør det også lettere å behandle resultatene og få et verdifullt innblikk i den helhetlige moralen.

Design ditt spørreskjema for å lytte til medarbeidernes stemme

Hensiktsmessige medarbeiderens stemme spørsmål er avhengig av situasjonen. Hvis du kun introduserer programmet, vil det være en god ide å gjennomføre en grundig undersøkelse av ulike arbeidsområder og bedriftskulturen for å få et innblikk i de ansattes nåværende følelser. Oppfølgingsundersøkelser kan enten fokusere på et bestemt problem som du vil undersøke eller kan være en kortere versjon av det opprinnelige overblikket. Uansett er det avgjørende at medarbeiderens stemme spørsmål er pågående og gir de ansatte sjansen til å uttrykke seg ærlig.

Sørg for at spørsmålene er lett forståelige og engasjerende. Sett av tid for de ansatte til å svare på spørsmålene, slik at de ikke blir tvunget til å sende svarene utenfor arbeidstiden. Medarbeiderne skaper din bedrift. For å avgjøre hva som er viktig for din bedrift, er det viktig å finne ut hva som er viktig for dine medarbeidere.

Finn ut hvordan Netigate kan hjelpe deg å sette opp et medarbeidernes stemme program:
https://www.netigate.net/no/medarbeiderundersokelser/