Har du koll på hur du använder kundundersökningar och medarbetarenkäter för att förbättra din produkt och din organisation? Bra. Men glöm inte bort att utvärdera dig själv som ledare och se över ditt självledarskap. Oavsett företagets storlek är en chef en nyckelperson. Det är chefens jobb att se till att personalen på bästa sätt kan utföra sitt jobb. Som chef är du antagligen van vid att vara den som ger feedback, men underskatta inte den feedback dina anställda kan ge dig.

Mät & utvärdera chefer med 360 feedback
Utför ni medarbetarundersökningar kontinuerligt? 

I Netigates medarbetarrapport för 2014, som är en sammanställning av enkätsvar från 10 000 personer vid 80 arbetsplatser, framkommer att ungefär 10 % inte har förtroende för sin högsta chef. Många tycker också att chefer borde bli bättre på att ta sig tid för sina medarbetare och på att sätta upp tydliga mål. Handen på hjärtat – vet du om medarbetarna på din arbetsplats är av samma åsikt? Har de förtroende för dig som ledare?

Ofta saknas tillfällen för en chefs arbete att utvärderas. Det kan vara svårt för medarbetare att under medarbetarsamtalet ta upp känsliga ämnen som t.ex. brister i ledarskapet. Dessutom visar det sig i Netigates medarbetarrapport att så många som 30 % inte har haft medarbetarsamtal på över ett år, alternativt aldrig har haft något.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Ta pulsen på ditt ledarskap genom 360 graders feedback

Att använda sig av ett enkätverktyg är ett av de mest effektiva medlen för att få veta vad människor egentligen tycker. Med utvärderingsverktyget 360 graders feedback ges medarbetarna en chans att i en webbenkät anonymt ge dig återkoppling på dina egenskaper som ledare och chef. En 360 graders evaluering kan med fördel kombineras med en undersökning av NMI, Nöjd Medarbetar Index, där du får en indikation på i vilken grad medarbetarna är nöjda med arbetsplatsen som helhet. Nöjda medarbetare jobbar bättre, vilket i det långa loppet ger ett mer lönsamt företag.

Ledarskapet har en direkt inverkan på företagskulturen. Missnöje med ledarskapet är en vanlig anledning till att anställda vantrivs eller säger upp sig. Ta reda på var du kan utvecklas, så har du en större chans att bygga en välfungerande arbetsplats.

Läs mer om Voice of Employee här:
https://www.netigate.net/sv/medarbetarundersokningar/