Vet du hvordan du bruker kunde- og medarbeiderundersøkelser til å forbedre ditt produkt og organisasjon? Det er bra. Men ikke glem å vurdere deg selv som leder, og få oversikt over ditt selvlederskap. Har dine ansatte tillit til leder? Uavhengig av virksomhetens størrelse, er lederen virksomhetens nøkkelperson. Det er lederens jobb å sørge for at de ansatte utfører jobben sin på best mulig måte. Som leder er du sannsynligvis vant til å være den som gir tilbakemelding, men det er viktig å ikke undervurdere den tilbakemeldingen du kan få fra dine medarbeidere.

Har dine ansatte tillit til leder?

Hvordan er det med tilliten?

I Netigates medarbeiderrapport for 2014 − en samling undersøkelsesbesvarelser fra 10 000 personer ved 80 arbeidsplasser − fremkommer det at ca. 10 % ikke har tillit til sin øverste leder. Mange mener også at ledere bør bli bedre til å ta seg tid til sine medarbeidere, og til å sette klare mål. Kan du med hånden på hjertet si at du vet hvorvidt dine ansatte er av samme oppfatning eller ikke? Har de tillit til deg som leder? Og synes de du er en god leder?

Ofte mangler muligheten til å vurdere lederens arbeid. Det kan være vanskelig for en medarbeider å ta opp følsomme saker under en medarbeidersamtale. I tillegg viser det seg i Netigates medarbeiderrapport at hele 30 % ikke har hatt medarbeidersamtale på over et år, eller ikke hatt en overhodet.

Ta pulsen på ditt lederskap gjennom en 360-gradersevaluering

Å bruke et undersøkelsesverktøy er en av de mest effektive måtene å få vite hva mennesker egentlig mener. Evalueringsverktøyet 360-graders evaluering gir medarbeiderne muligheten til å gi deg en anonym tilbakemelding på dine egenskaper som leder og sjef gjennom en nettundersøkelse. En 360-gradersevaluering kan med fordel kombineres med en medarbeiderundersøkelse, som gir en indikasjon på hvor tilfredse dine medarbeidere er med arbeidsplassen som helhet. Fornøyde ansatte jobber bedre, som videre gi en mer lønnsom bedrift i det lange løp.

Lederskap har direkte innvirkning på bedriftskulturen. Misnøye med lederskapet er en vanlig grunn til at ansatte mistrives eller sier opp. Finn ut hvilke områder du kan utvikle deg på, så har du større mulighet til å bygge opp en velfungerende arbeidsplass.


Er du klar for å gi medarbeiderne større tillit til leder?

Netigate kan hjelpe deg i gang med dine Employee Experience undersøkelser. Du kan enten lage et skjema basert på spørsmålene som du mener er viktigst for bedriften, eller du kan bruke en av Netigates populære ferdige undersøkelsesmaler.

Med Netigates spørreundersøkelse verktøy  og profesjonelle rådgivning får du på plass ditt Voice of Employee verktøy raskt og enkelt. Lag dine egne undersøkelser fra bunnen av, eller benytt en av våre ferdige maler.

Registrer deg for en kostnadsfri prøveperiodebook en demo, eller kontakt oss via dette kontaktskjemaet.