Fysiska arbetsmiljön får allt bättre betyg

Medarbetare blir allt nöjdare med sina kontor men framförallt yngre ställer högre krav på att renhållning ska bli bättre. Hur nöjd man är med sin arbetsplats beror främst på hur väl man anser den vara anpassad för sitt arbete men också ljudnivå och ventilation är viktigt när det kommer till en bra fysisk arbetsmiljö.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Yngre medarbetare vill ha mer varierande arbetsuppgifter

Yngre medarbetare känner sig understimulerade på arbetet och vill ha mer utmanande och varierande arbetsuppgifter. Den yngre ålderskategorin dvs medarbetare mellan 20 och 30 år uppger också ett större glapp mellan de förväntningar de hade på arbetet och verkligheten än äldre medarbetare.

Den ideala arbetsgivaren allt längre ifrån verkligheten

Resultatet på frågan hur väl det egna företaget överensstämmer med bilden av den ideala sjunker för varje år. Även här utmärker sig den yngre generationen där det största glappet mellan ideal och verklighet finns. För att ta reda på vad det innebär att vara en ideal arbetsgivare ställdes frågan ”Beskriv kortfattat din bild av en ideal arbetsgivare” i medarbetarundersökningen. I kommentarerna till denna fråga förekommer särskilt tre ord särskilt frekvent: Lyhörd, ansvar och mål.

Netigate word cloud ideal arbetsgivare

Svenska chefer behöver bli synligare och kommunicera bättre

Cheferna får högre betyg på sitt ledarskap men det finns områden att arbeta på för att få ett högre förtroende. Tre områden hamnar i topp när medarbetarna tycker till:

Bättre på att kommunicera ut beslut
Bli mer synlig
Bättre på att kommunicera ut sina värderingar

Däremot anser de inte att chefer behöver bli bättre på att skapa mer frihet.

Stress tas inte på tillräckligt stort allvar

stressfragor-medarbetarrapportHur stressad man känner sig på sin arbetsplats är också den mest centrala frågan för hur man uppfattar den psykiska arbetsmiljön. Trots det upplevs arbetsgivare inte ta stressfrågor på tillräckligt stort allvar.

Två områden utmärker sig när det kommer till hur anställda upplever stress: ”höga krav på mig själv” och ”hög arbetsbelastning”. De som varit anställda mer än tre år är betydligt mer kritiska till arbetsgivarens förmåga att hantera stressfrågor.

Vill du veta mer om hur ditt företag kan delta i vår medarbetarundersökning under 2014 eller vill du läsa tidigare rapporter?

Rapporten blir ofta omtalad i pressen och diskuteras i media. Nedan kan du ta del av några exempel på vad olika medier rapporterat om i år:

Unga mest missnöjda med jobbet – och städningen   Det kräver dina medarbetare av dig som chef