Hur bra mår vi på jobbet?

64% av de svarande ser fram emot varje ny arbetsdag och de flesta har en överlag en positiv syn på sin arbetsplats – till exempel uppger var femte person att de planerar att stanna i mer än 10 år. Men det finns ett område som får fortsatt kritik: stress. Var fjärde tycker inte att stressfrågor tas på allvar på arbetsplatsen och nästan var tredje person upplever att arbetstiden inte räcker till för att utföra sina arbetsuppgifter. Mest kritiska till hur stressfrågor hanteras är de som varit anställda på sin arbetsplats i minst tre år.tiden-racker-inte-medarbetarrapport2014

Kompetens viktigast för chefer som vill skapa förtroende

Kompetens smäller högst när det kommer till att värdera vilka aspekter som höjer förtroendet för sin närmaste chef.  Två områden som svenska chefer behöver bli bättre på är att sätta upp tydliga mål och att ta sig tid för sina medarbetare. Hela 30% uppger att det var mer än ett år sen de hade, eller att de aldrig har haft, ett medarbetarsamtal. Generellt får ledarskapet på svenska arbetsplatser bra betyg men värt att notera är att var tionde person uppger att de inte har förtroende för sin högsta chef.

medarbetarsamtal-medarbetarrapport2014

Ventilationen får hård kritik

Redan i förra årets rapport var ventilationen en källa till missnöje. I år är det ventilation tillsammans med temperatur som får mest kritik av de anställda. 36% tycker inte att ventilationen fungerar bra medan 35% inte håller med om att temperaturen på arbetsplatsen är behaglig. Så hur viktigt är det med en fysiskt väl fungerande arbetsplats? Resultaten visar också att nöjdheten med sin arbetsplats hänger tätt samman med hur väl den är anpassad för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Om ventilation och temperatur påverkar arbetsuppgifterna – ja, då kan det vara ett problem. Var fjärde anställd tycker dessutom inte att ljudnivån är anpassad efter sitt arbete.

ventilation-medarbetarrapport2014

Yngre medarbetare fortfarande inte nöjda med sina arbetsuppgifter

Förra årets rapport visade att yngre medarbetare inte kände sig tillräckligt stimulerade och inte upplevde att de har tillräckligt med variation i sina arbetsuppgifter. Det är en trend som håller i sig även i årets rapport. 14% av de svarande tycker inte att arbetet och sin utveckling motsvarar de förväntningar de hade när de började sitt arbete. Att dessutom 39% av de svarande inte i generella drag kan redogöra för sitt företags mål och visioner ger en indikation på att fler företag behöver arbeta effektivare med sina onboardingprocesser.

mer-variation-medarbetarrapport2014

 

Fler vill bli bättre på ledarskap och projektledning

61% av svenska medarbetare säger att de med rätt kompetensutveckling skulle kunna göra ett markant bättre jobb, men 17% uppger också att de inte tycker att företaget de arbetar på tar kompetensutveckling på allvar. Svenska medarbetare vill gå på fler utbildningar och kurser och om de får välja utvecklar de helst sina kunskaper inom projektledning och ledarskap.

kompetensutveckling-battre-jobb_medarbetarrapport2014Ladda ner rapporten

Ladda ner hela rapporten och läs mer om hur svenska medarbetare ser på områden som till exempel arbetsmiljö, ledarskap arbetsuppgifter och kompetensutveckling.

Läs mer och ladda ner

Vad tycker du?

Diskutera gärna resultatet av Netigates medarbetarundersökning 2014 i kommentarsfältet nedan, eller kontakta oss om du har några frågor eller om ditt företag vill delta i nästa medarbetarrapport.