återvänder till kontoret

Folkhälsomyndigheten rekommendera att de som har möjlighet att arbeta hemma fortsätter att göra det under hösten. Vissa kommer dock behöva återvända till kontoret.

Mitt i denna kris försöker många av oss att hitta vårt nya normala. För vissa av oss betyder hösten att vi kommer återvända till kontoret efter månader av att ha arbetat hemifrån. Under den mentala och fysiska övergången kommer företag möta ett antal utmaningar. Nedan har vi listat 5 punkter om hur du och dina anställda återvänder till kontoret framgångsrikt och säkert.

1. Inför en god hygienpraxis

Dina anställdas hälsa och säkerhet är av högsta prioritet. Världshälsoorganisation (WHO) har en detaljerad plan för hur arbetsplatser kan förhindra spridning av smittan. Du hittar det officiella dokumentet här.

Det viktigaste punkterna att följa inkluderar regelbunden rengöring av ytor på hela kontoret, lätt åtkomst till handdesinfektion och möjlighet att hela tiden kunna hålla avstånd från varandra. Följ alltid myndigheternas riktlinjer om någon på kontoret blir sjuk eller varit i kontakt med någon som är eller blivit sjuk.

2. Hålla igång dina digitala kanaler

Sen början av denna pandemi har många företag förstärkt och accelererat sättet att arbeta digitalt på. Vi har snabbt anpassat oss till att kommunicera online via olika softwares som Teams och Slack, hålla events för kunder online och digitaliserat våra olika processer. Även om många kommer tillbaka till kontoret är det viktigt att fortsätta upprätthålla dom digitala kanalerna och processerna.

Vi är långt ifrån genom denna pandemi och därför är det viktigt att veta att dina digitala kanaler fungerar så att du snabbt och enkelt kan återgå till dem ifall det skulle behövas. Alla anställda kommer inte heller vilja eller ha möjligt att återvända tillbaka till kontoret direkt. Att främja digitalisering på ditt företag och möjligheten att arbeta remote är också viktigt för framtiden. Organisationer som sätter tekniken i centrum kommer garanterat få ett försprång jämfört med organisationer som inte prioriterar detta.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

3. Samla feedback från dina anställda och förbered dig på att vara flexibel

COVID-19 pandemin är en oförutsägbar global hälsokris. De flesta av oss har aldrig upplevt något liknande. Med detta i åtanke, behöver du vara empatisk gentemot dina anställdas behov och eventuella oro. Öppna upp för dialog med din personal både individuellt och i dina team, låt dem dela deras oro och förslag med dig. Finns det personer med hälsobesvär? Är de oroliga för att åka kommunalt? Vill vissa fortsätta att arbeta hemifrån? Vilka andra orosmoment finns det under denna kris?

Målet är att få till ett gemensamt beslut om hur ni bäst kommer tillbaka till kontoret. Om du har ett konto hosNetigate eller använder en testversion kan du använda vår COVID-19 templet. Frekventa pulsmätningar är också ett snabbt och enkelet sätt att samla feedback under övergångsperioden tillbaka till kontoret från dina anställda.

4. Kommunicera riktlinjer för att återvända till kontoret

När du samlat feedback från dina anställda och tagit fram en plan är nästa steg att dela dina riktlinjer. Det är viktigt att alla på företaget är involverade i hur övergången tillbaka till kontoret ska fungera. Detta inkluderar även frilansare, konsulter och andra anställda som kanske inte nås via företagets interna kanaler.

Du bör dela dina riktlinjer över olika kanaler. Det kan vara en ett videomöte för hela företaget, emails och gruppmeddelanden. Managers bör även diskutera riktlinjerna inom teamen för att försäkra sig om att alla på företaget är informerade. Det kan även vara bra att skriva ut riktlinjerna och sätta upp dom runt omkring på kontoret för att bli påmind och ha dom nära till hands.

Håll dig uppdaterad om WHOs och myndigheternas rekommendationer för att vara säker på att dina riktlinjer alltid är uppdaterade.

5. Optimera ytorna på kontoret

Många företag kommer behöva tänka om när det kommer till att utnyttja ytorna på kontoret. WHO rekommenderar 1 meters mellanrum mellan skrivborden men hänvisar till de lokala myndigheterna för ytterligare riktlinjer. När det kommer till möten bör du hålla dig till videomöten eller hålla dem utomhus i den mån det är möjligt. För att lyckas hålla distans till din kollegor kan du behöva dela upp arbetsstyrkan i grupper som varvar med att vara inne på kontoret.

Precis som vi anpassat oss till det digitala verktygen kommer det öppna kontorslandskapen fortsätta att förändras även i framtiden. I en undersökning som vi på Netigate gjort såg vi att två av tre av dem tillfrågade personerna har trivts med att arbeta hemifrån under corona och gillar inte det öppna kontorslandskapen.Det kan mycket väl vara så att förändringarna vi implementerar nu kommer att fortsätta vara en bestående del i framtiden.

 


Covid-19 360° verksamhetsanalys

Netigate har lanserat 360° verksamhetsanalys för att hålla dig uppdaterad. Med vår analys kan du samla feedback från anställda, kunder, chefer, styrelsemedlemmar och leverantörer för att förstå hur de ser på den rådande situationen. Med hjälp av feedback från dina intressenter får du en 360° vy och en djupare förståelse för hur ditt företag mår och presterar. Klicka här för att läsa mer.