Ovanstående är en mening som man verkar höra alltför ofta idag. Ett ökat medarbetarengagemang sägs ofta vara receptet mot i princip alla problem som kan uppstå i en verksamhet, men vad betyder det i praktiken?

Föreställ dig ett scenario där hela företaget är engagerat, medarbetare är nöjda, lojala och strävar mot samma mål. De förstår organisationens värderingar eller mål och vet att de kan göra skillnad och bidra till framgången. De arbetar väl tillsammans och är produktiva, ibland på en högre nivå än vad man kan förvänta sig.

Mät medarbetarengagemang genom medarbetarundersökningar - öka företagets produktivitet

Det låter som en ordentlig skönmålning, men faktum är att engagemang bidrar till högre produktivitet och sammanhållning. När du har jobbat på saker som du är intresserad av har du antagligen varit med om fenomenet.

Även om det verkar självklart att medarbetarengagemang är viktigt för företagets framgång, är det långtifrån alla arbetsgivare som investerar tid och resurser för att förbättra detta område.

Börja med att undersöka medarbetarengagemang

Som arbetsgivare har du full kontroll över detta område och det är oftast du som sitter på de verktyg som behövs för att göra förbättringar.

Ibland kan enkla åtgärder som måndagsfrukost på kontoret, en bättre kaffemaskin eller utvärderingsmöten leda till förbättring. Kanske är det fria arbetstider eller kortare arbetsdagar som behövs, eller en komplett översyn och förändring av företagets värderingar.

Att satsa på förbättrat medarbetarengagemang kan även med de risker som medföljer skapa en ordentlig avkastning i form av ökad produktivitet. Om du använder en medarbetarundersökning som underlag har du möjlighet att eliminera risken för felsteg och och göra det till en säker investering.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Problemet med att undersöka medarbetarengagemang

Misstänker du att företagets produktivitet är sämre än vad det skulle kunna vara? Du är säkert redan medveten om det, men det enda sättet att få reda på om det stämmer och vad man kan göra åt det är att fråga dina anställda.

Problemet är att ett samtal mellan fyra, sex eller flera ögon sällan är den rätta lösningen. Att prata om arbetsplatsen med chefen är för många läskigt, man är under intryck att man riskerar sin anställning eller kan bli straffad genom att ventilera sina klagomål öppet.

Lösningen, en anonym medarbetarundersökning.

En medarbetarundersökning som distribueras via mail eller intranätet och samlas in anonymt är en säker och komfortabel lösning som blir en bra kanal mellan de anställda och ledningen. Genom undersökningen får du informationen och det underlag som behövs för att hitta förbättringsområde och öka passionen på arbetsplatsen.

Du bör dock vara medveten om att engagemang inte nödvändigtvis är problemet. Kanske är dina anställda passionerade och har högt engagemang, men saknar utbildningen och de verktyg som behövs. Lyckligtvis är kommunikation och feedback fortfarande lösningen även i detta scenario.