Medarbeiderengasjement og medarbeiderinnsikt − Begreper som stadig oftere har dukket opp de siste årene. Økt medarbeiderinnsikt og forbedret medarbeidertilfredshet er blitt sagt å være svaret på omtrent ethvert problem en bedrift måtte ha – men hva innebærer det egentlig?

Se for deg dette bildet på helt engasjerte ansatte:
De er tilfredse med- og entusiastiske i jobben. De forstår bedriftens visjon og verdier, og mener at de kan utgjøre en forskjell. De fungerer godt sammen og er svært produktive; og overgår stadig forventningene.

Engasjementevaluering

Selv om det høres idealistisk ut, er det ikke til å komme bort fra at engasjement er produktivitetens pådriver. Husker du hvor enkelt det er å arbeide på et prosjekt du er interessert i? Det er følelsen av engasjement. Det kan virke åpenbart at engasjerte ansatte er mer produktive, samtidig fortsetter det å være en detalj altfor mange arbeidsgivere overser.

Slipp løs drivkraften

Som arbeidsgiver har du stor kontroll over engasjement, og kan gjennomføre de endringer som trengs for å skape forbedringer. Disse endringene kan være enkle, til og med så små som å bytte ut kaffemaskinen. I andre tilfeller kan det hende at de nødvendige endringene direkte utfordrer bedriftens normer. Å ha mot nok til å risikere negative tilbakemeldinger og gjøre forbedringer vil gi et enormt utbytte i form av økt produktivitet. Den avgjørende faktoren er uansett at endringene må være drevet av de ansattes tilbakemeldinger – du må skaffe deg medarbiederinnsikt.

Evaluering av medarbeiderengasjement

Mistenker du at produktiviteten i din bedrift ikke er det den kunne ha vært? Den eneste måten å finne ut hvorvidt det finnes et problem eller ikke, er ved å snakke med dine ansatte. Men vær obs: personlige samtaler er ikke nødvendigvis svaret! Se for deg at du kalles inn til sjefens kontor for å «diskutere dine følelser om arbeidsplassen» − mange kan komme til å føle at de risikerer jobben sin om de uttrykker sine ærlige meninger direkte til sjefen.

Hva er da løsningen? En anonym spørreundersøkelse for de ansatte. Den kan distribueres via e-post eller bedriftens intranett, og gir en trygg og praktisk kommunikasjonskanal mellom de ansatte og ledelsen. Det kan gi deg akkurat den informasjonen du trenger til å kunne gjennomføre målrettede endringer og øke medarbeiderengasjementet på din arbeidsplass. Er du allerede kunde av Netigate kan du logge deg inn på din Netigate konto og enkelt opprette en medarbeiderundersøkelse fra våre ferdige maler.

Kanskje er ikke mangel på engasjement problemet. Kanskje er dine ansatte svært entusiastiske, men det mangler tilstrekkelig opplæring eller verktøy. Svaret er uansett kommunikasjon. Finn ut hva dine ansatte føler om jobben sin, og hvordan de ser for seg potensielle forbedringer.