Under 2012 kom Susan Cain ut med boken Quiet. I en värld som tycks främja och värdesätta extroverta personligheter, var Cain angelägen om att lyfta fram kraften hos de mer tysta och introverta människorna. I detta blogginlägg kommer vi därför att titta närmre på hur arbetsgivare kan stärka och främja det mer introverta personligheternas styrkor på en arbetsplats.

Introverta människor tenderar till att tycka om det egna sällskapet och får energi och inspiration av att vara just ensamma. Extroverta å andra sidan har ett större behov av sällskap och får energi av sociala sammanhang.

Viktigt att komma ihåg är att introvert inte är synonymt med att vara blyg eller osocial. Introverta kan tyckas framstå som blyga och osociala, men detta är inte regel. Den stora skillnaden är personens relation till sociala interaktioner och påverkan det har på deras energinivå. Det finns alltså ingen one-size-fits-all personlighet. Dock är det viktigt att förstå i vilket spektrum dina anställda befinner sig i.

Introverta på en arbetsplats

På arbetsplatsen är extroverta ofta snabba med att dela sina åsikter. De arbetar bäst när de får sammarbeta och trivs av friheten som öppna kontorslandskap ger. Introverta å andra sidan, kan vara mer reserverade och arbetar bäst själva och söker ofta ensamhet.

Idag pratar man mycket om det personliga varumärket, brainstorming i grupp och ytor utan väggar. Dagens “moderna” kontorsmiljöer är ofta skapade utifrån den extrovert personligheten. Men i rätt miljö är introverta självsäkra och , innovativa ledare.

Vad kan man som anställd då göra för att skapa en bättre medarbetarupplevelse för personer som lutar åt det mer introverta hållet?

Uppmärksamma behovet av ensamhet

Med det konstanta surrandet av konversation som pågår och andra distraktioner kan det öppna kontorslandskapet vara överväldigande för en introvert. Det finns ett överflöd av social interaktion. Med detta i åtanke, bör anställda ges möjlighet att jobba avskilt och ensamma när det behövs. Detta är särskilt viktigt för uppgifter som kräver extra mycket koncentration och kreativitet. För den introverta kan det betyda att man arbetar hemifrån, i ett mötesrum eller hittar ett tyst hörn på kontoret för att jobba som bäst. Dagens teknologi som Teams och Slack gör det enkelt att hålla kontakten med kollegor även om man inte ser varandra.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa våra olika funktioner i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Ge tid och utrymme till att formulera ideér

Introverta gillar att lyssna intensivt och formulera sin åsikt eller idé innan den presenteras. Introverta personligheter tenderar också till att vilja samla så mycket information som möjligt som stöd till idéer och beslut. Med detta i åtanke, kommer dina introverta kollegor uppskatta att få tid på sig att besvara en fråga och levererar ett resultat.

Detta kan man se i gruppmöten där introverta, som inte tycker om att vara i händelsens centrum, kanske inte är lika verbala som deras extroverta kollegor. Istället kan de föredra att återkomma i en fråga i ett eget möte one-on -one eller i ett mejl. Introverta tenderar nämligen till att bättre uttrycka sig i skrift.

Delegera uppgifter som passar individer

De flesta arbetsrollerna involverar många olika uppgifter och ingen person kommer tycka om att göra allt. Men när det är möjligt bör du dock se till att nyttja styrkorna hos dina anställda när du delegerar ut uppgifter. Generellt gillar introverta människor uppgifter där de får jobba självständigt. De gillar också att få “fastna” i större uppgifter och kan tycka om att jobba ostört i flera timmar.

Främja en feedbackkultur

Dina mer extroverta kollegor kan oftast dela med sig av deras åsikter och feedback utan några problem. För vissa introverta kan feedback vara svårt. För att vara säker på att du får feedback från alla dina medarbetare kan du använda olika feedback-lösningar. Genom att genomföra en årlig medarbetarundersökning till en mer frekvent pulsundersökning, försäkrar du dig om att alla får möjligheten att göra sin röst hörd. Kom ihåg att det är viktigt att du besvara den feedbacken du får. På så sätt kommer de anställda att känna att du lyssnar på vad de har att säga.

Ett sista ord

Ta till vara på skillnaderna hos dina anställda! Inga kan och ska bli definitivt kategoriserad. Men genom att förstå delar av dina anställdas personligheter kan du öka arbetsglädjen och produktiviteten på arbetsplatsen.

 


Osäker på vad som göra dina anställda nöjda?

Logga in på ditt konto hos Netigate eller starta en kostnadsfri testperiod och ta reda på det! Vi har massor av mallar för medarbetarundersökningar tillgängliga. Du kan också skapa din egen undersökning från grunden.