CTQ är en välanvänd term i företagsvärlden. Förkortningen står för ”Critical To Quality” och beskriver den kvalité eller funktion inom er organisation som är kritisk för att relatera till kundens krav och behov. Således definierar CTQ mätbara egenskaper inom företaget, er produkt eller tjänst som måste finnas tillgängliga för att tillfredsställa kunden och garantera att ni bemöter det som efterfrågas.

Många personer är duktiga på att ställa frågor men lägger alldeles för sällan tid åt att lyssna till svaret. Ett kostsamt misstag särskilt om du är ett företag som är beroende av era kunder! För att lyckas identifiera besvärliga hinder som ligger i din väg behöver du lyssna på vad dina kunder har att säga vilket enklast görs genom kundundersökningar. Dina kunder håller nyckeln till företagets framgång och det är högst rekommenderat att du ställer rätt frågor och faktiskt lyssnar till svaret.

Kundundersökningar och CTQ

För att få tag i den informationen så måste du frekvent be dina kunder om deras åsikter och feedback. Det produktivaste tillvägagångssättet är att skapa en kundundersökning som inte bara är effektiv att genomföra för dina deltagare, utan genererar framförallt viktig information om marknaden.

Undvik vanliga misstag

En kundundersökning används för att få tillgång till era kunders ståndpunkter och behov för att i slutändan omvandla svaren till viktiga krav – CTQ. Dock är det lätt hänt att misstag inträffar och det är därför viktigt att du har en tydlig plan.

Här är några användbara tips som du borde ha i åtanke:

  • Var noggrann när du identifierar din målgrupp
  • Ägna tid åt att definiera det slutgiltiga målet med undersökningen
  • Ställ rätt frågor för att nå rätt mål
  • Agera utifrån resultatet

Lättanvända lösningar borde vara lätta att använda

Lär dig mer om dina kunders åsikter med hjälp av avancerade och lättanvända enkätverktyg som Netigate erbjuder tillsammans med en variation av olika kundlösningar. Med användbara verktyg som NPS (Net Promoter Score), kundnöjdhetsundersökningar och Churn Management, hjälper Netigate dig ta fram essentiell information som analyseras och tolkas. Baserat på resultatet får du tillgång till den fakta som behövs för att identifiera och agera på möjliga förbättringsområden.

Du kan alltid lita på Netigate
Netigate vet vilka frågor du måste ställa för att få konkreta svar. Baserat på er beskrivning av målgruppen och er definition av vad resultatet ska användas till – vet vi vilka frågor som måste finnas med. Vad tycker egentligen dina kunder om den produkt eller tjänst du erbjuder? Skulle de rekommendera den till en vän eller familjemedlem?

Kom ihåg att det inte handlar om att ställa tillräckligt med frågor – det är viktigare att ställa rätt.