Det er mange som stiller spørsmål både titt og ofte, men som samtidig aldri tar seg tid til å lytte til svarene. Dette er en av de største feilene du kan gjøre. For å avdekke de største utfordringene for deg som bedrift, er det vesentlig at du lytter til kundene dine. Det er de som har nøkkelen til din suksess, og det rådes sterkt til å høre på det de har å si. For å gjøre dette, må du først og fremst stille de rette Voice of Customer spørsmål.

CTQ er et allment brukt begrep i næringslivet. Det er en forkortelse for Critical to Quality og refererer til kvalitetsparametre relatert til dine kunders krav og behov. Det definerer hva som er viktig av kvalitetsforhold i bedriften for å garantere at du møter kundenes krav og behov.

Bruk en Voice of Customer-spørreundersøkelse for å be om kundenes meninger. Det er enkelt for dem, og er mer enn verdt innsatsen for deg.

Still de rette Voice of Customer spørsmål

Unngå vanlige feil ved bruk av Voice of Customer spørsmål

Voice of Customer spørsmål brukes for å innhente unik innsikt fra kundenes ståsted, og til syvende og sist omgjøre besvarelsene til sentrale krav; CTQ. Derimot er det lett å gjøre feil, så se nøye over listen under med råd til hva du bør vurdere:

  • Vurder alle relevante målgrupper nøye
  • Ta deg tid til å definere målene ved datainnsamlingen
  • Sørg for at du stiller de rette spørsmålene til disse målene
  • Handle ut ifra undersøkelsens resultater

Brukervennlige løsninger bør være enkle å bruke!

Samle inn din kundefeedback med en profesjonelt gjennomført og brukervennlig undersøkelse. Netigate tilbyr en rekke Voice of Customer-løsninger og du velger selv hvor involvert du ønsker å være i prosessen. Noen av deres mest populære Voice of Customer-løsninger er blant annet NPS (Net Promoter Score), Customer Satisfaction Survey (kundetilfredshet) og Churn Management.

Netigate hjelper deg å analysere og tolke all inndata. Med grunnlag i disse analysene kan du både identifisere og handle ut ifra alle slags forbedringsområder.

Stol på Netigate
Netigate vet hva de skal spørre om. Basert på din beskrivelse av relevante målgrupper for din bedrift, samt din definisjon av formålet med datainnsamlingen, vet de hvordan de skal formulere dine Voice of Customer spørsmål i din spørreundersøkelse. Hva mener egentlig dine kunder om dine tjenester og produkter? Ville de anbefalt deg til en venn eller slektning?

Husk at det ikke handler om å stille nok spørsmål; det handler om å stille de rette.