Allt fler företag frågar om feedback från sina kunder när de kontaktat support genom att använda sig av en kundserviceenkät. Det ger information om hur kundtjänsten upplevs och kan kombineras med andra undersökningar om kundnöjdhet. Enkäterna kan generera en bra bas av viktig information om dina kunders önskemål, demografi och hur bra bemötta de är. Alla delar kan hjälpa dig att vara förberedd för eventuella förändringar och trender. Sist med inte minst ger det en möjlighet att fortsätta ge dina kunder en bra upplevelse av ditt varumärke.

Det är dock ingen bra idé att bombardera dina kunder med enkäter bara för att hålla dig uppdaterad. Här kommer fem tips för dig som vill skapa en effektiv kundserviceenkät:

1. Ha ett specifikt syfte med din enkät

Det är viktigt att du har ett tydligt syfte och mål med enkäten. Långa enkäter som ställer många irrelevanta frågor kommer att irritera kunderna och dessutom skapa massa information som är svårt att hantera på ett effektivt sätt. Se till att varje enkätfråga är relevant och tillför information som är till hjälp för det specifika ändamålet med enkäten.

kundserviceenkät eller kundnöjdhetsundersökning

2. Gör din kundserviceenkät kort och koncis

Detta gäller både antalet frågor som enkäten innehåller, såväl som längden på själva frågeställningen. Ställ endast de frågor du absolut måste få svar på och se till att de är i enighet med enkätens syfte (se första punkten). En enkät som innehåller fem korta frågor kommer med all sannolikhet får fler svar jämfört med en enkät som är 25 frågor lång.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

3. Charmen med enkelhet

Se till att frågorna är enkla att förstå och undvik därmed intern jargong och tekniska begrepp. Försök att utgå ifrån att de som svarar på enkäten inte behöver veta det tekniska och ge så lite information som möjligt, bara det ytterst nödvändiga. Om kunden måste läsa en massa text i samband med enkäten finns det en stor risk att enkäten lämnas obesvarad.

4. Anpassa frågan till informationen du behöver

Om du vill så kan du använda slutna ja eller nej-frågor för enklare syften men tveka inte att ställa öppna frågor när du är i behov av kunders åsikter eller när det är svårt att förutse vad svaren kommer bli. Svaren du får av öppna frågor kan vara de mest avgörande för att få ditt företag att utvecklas åt rätt håll.

5. Ge något som tack för svar på din enkät

Att erbjuda vinster eller belöningar som tack för att ha deltagit i enkäten kan uppmuntra fler kunder att delta. Priset i sig behöver inte innehålla pengar utan det kan räcka med att erbjuda möjlighet att vinna något i en prisdragning. Annat som också motiverar är att erbjuda lojalitetspoäng eller kuponger, vilket i sin tur gynnar ditt företag då enkätdeltagarna har anledning att handla hos dig.

Se Netigates lösningar för kundnöjdhetsenkäter och registrera ditt konto för att utvärdera och jämföra vår plattform.