Känner du att vissa förändringar behövs för att kunna utveckla och förbättra ditt företag? Då ska du överväga att använda en panelundersökning för att göra en djupgående utvärdering om din verksamhet. Paneldeltagarna består av människor som representerar en specifik demografisk målgrupp. Grupperna är indelade efter ålder, kön, inkomst, civiltillstånd med mera och möter inte bara kriterierna för din målgrupp utan har också tidigare erfarenhet av olika undersökningar och enkäter. Alla deltagare har även gått med på att besvara samtliga frågor och således undviker du att sluta upp med otillräcklig eller ofullständig information på grund av att deltagare inte slutför undersökningen.

Med större insikt och mer kunskap blir det betydligt enklare att göra väl genomtänkta beslut som gynnar din företagsstrategi, produktutveckling eller varumärke. Fler och fler företag väljer att kontinuerligt genomföra panelundersökningar eftersom de vet att det är ett effektivt tillvägagångssätt för att samla in detaljrik feedback som kan användas till att förbättra en vara eller tjänsten.

Panelundersökning: bättre insikter med paneler

De flesta företag har inte tillgång till paneldeltagare in house som är redo att svara på alla nödvändiga frågor. Det är däremot inget problem eftersom det finns flera företag där ute med tusentals erfarna paneldeltagare som är redo att svara på dina frågor. Tillsammans med Cint erbjuder Netigate sina användare tillgång till över 7 miljoner paneldeltagare världen runt som gladeligen svarar på dina frågor i en panelundersökning.

Dessa personer har tidigare fyllt i ett formulär med information om kön, ålder, bilinnehav, civiltillstånd, antal barn, inkomst och mycket därtill. Utifrån svaren kan paneldeltagarna kategoriseras och du får tillgång till just den demografiska målgrupp du behöver.

När du skapar en panelundersökning kan du välja mellan att använda en kvalitativ eller kvantitativ metod. Kvalitativa undersökningar vänder sig till en mindre grupp och genomförs primärt för att få en detaljrik förståelse kring bakomliggande orsaker, åsikter och motivation. En kvantitativ undersökning innehåller fler paneldeltagare för att på en större skala definiera variabler såsom opinioner, beteenden, attityder och annan mätbar information. Ett vanligt användningsområde för kvantitativa panelundersökningar är att beräkna valresultat och opinioner inför folkomröstningar.

Netigate hjälper dig skapa skräddarsydda panelundersökningar och med vår widget, Cint Link, får du direktkontakt med rutinerade paneldeltagare i över 50 länder. Läs mer om våra panelundersökningar eller kontakta oss så kan vi berätta mer om hur de kan hjälpa dig förbättra din verksamhet: https://www.netigate.net/sv/marknadsundersokningar/panelundersokningar/