Føler du at du bør gjøre visse endringer i bedriften din for å sørge for forbedring og utvikling? Da bør du vurdere å begynne med en paneler og få innsikt med panelundersøkelser. Panelet består av forhåndsrekrutterte respondenter som representerer en spesifikk demografisk gruppe. Disse respondentene møter både kriteriene til din målgruppe, i tillegg til at de allerede har samtykket i å fullføre undersøkelsen, slik at du slipper ufullstendige og mangelfulle besvarelser. Når du får tilstrekkelig med innsikt og kunnskap, er det enklere for deg å ta kvalifiserte beslutninger i forbindelse med forretningsstrategi, forbedring av produkter eller tjenester, samt styrking av bedriftens merkevare. Panelundersøkelser er usedvanlig effektive når det gjelder å samle nøyaktig og riktig informasjon, og det er derfor blitt stadig mer vanlig for bedrifter å gjennomføre dem.

Få bedre og mer innsikt med panelundersøkelser
Dersom du ikke har tilgang til ditt eget undersøkelsespanel, er ikke dette noe problem. De færreste bedrifter besitter et eget panel som bare venter på å kunne svare på bedriftens spørsmål. Det finnes i dag flere leverandører av panelundersøkelser som kan skaffe deg et tilpasset panel etter ditt behov. Respondentene fyller ut en spørreundersøkelse når de registrerer seg hos leverandøren, der informasjon som kjønn, alder, sivilstatus, antall barn og inntekt må oppføres. Dette gjør det enkelt for deg å håndplukke akkurat den demografiske gruppen du er på utkikk etter.

Når du starter undersøkelsene, vil du kunne velge mellom kvalitativ og kvantitativ undersøkelse. Kvalitativ undersøkelse bruker et mindre antall respondenter, og handler mer om utforskende undersøkelse for å få en bedre forståelse av folks underliggende oppfatning, motivasjon og resonnement. Kvantitativ undersøkelse er mer tilfeldig, og bruker et høyere antall respondenter for å kvantifisere definerte variabler som meninger, atferd, holdninger og annen målbar data.

Du kan få hjelp fra en leverandør av panelundersøkelser, og på denne måten få tilgang til respondentene du ønsker deg. For å spare tid og penger kan bedrifter som Netigate gi deg tilgang på over 7 millioner panelrespondenter i over 50 land verden over, gjennom widgeten «Cint Link». Kontakt Netigate for mer informasjon om panelundersøkelser og hvordan disse hjelper deg å forbedre din bedrift på en helt ny måte.