När vi tänker på affärsutveckling talar vi ofta om strategiska förbättringar. Det innebär att vi omprövar vår externa kommunikation och hur vi interagerar med kunderna. Men ett av de mest kraftfulla vapnen för att skapa genuin förändring ligger i vår verksamhet och hos våra anställda. I den här artikeln kommer vi att titta på hur en interagerad datametod förändrar vårt sätt att tänka kring medarbetarnas prestation och hur vi kan använda feedback som en service i våra organisationer.


Se Henrik Ceder prata om detta ämne på vårt evenemang Digital Connect 2021


Omprövning av medarbetarresan

Att analysera kundresan är en avgörande del av att bygga långsiktig, hållbar tillväxt. Däremot är det omöjligt att försöka fullända modellen för ”nöjda kunder” utan att först ha en engagerad och produktiv arbetsstyrka.

I en rapport från 2019 analyserade Krekel, Ward och De Neve data från ett antal Gallup-studier. De tittade då på möjliga samband mellan anställdas välbefinnande och produktivitetsnivåer. Det var en omfattande akademisk studie som samlade information från nästan 2 miljoner anställda i över 80 000 affärsenheter, från 230 organisationer i 49 branscher och 73 länder.

Teamet tittade på fyra resultatindikatorer: kundlojalitet, anställdas produktivitet, affärsenhetens lönsamhet och personalomsättning. De fann då att arbetsplatser med nöjda medarbetare hade betydligt lägre personalomsättning och mätbart högre lönsamhet, produktivitet och kundlojalitet. Kundlojaliteten påverkades framförallt av medarbetarnöjdhet.

Vidare visade undersökningen att det är en konkret affärsfördel att ha en glad och engagerad arbetsstyrka. Det är inte bara god praxis ur ett moraliskt perspektiv – det är grundläggande för att driva på framtida tillväxt.

Hur uppnår vi dessa höga nivåer av tillfredsställelse? Vi lyssnar på (och agerar på) feedback.

Skapa din första undersökning på några minuter.

 • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
 • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
 • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Varför integrerad feedback är viktigt

Att få feedback ansikte-mot-ansikte har naturligtvis sina fördelar, men är kanske inte alltid så praktiskt i stora eller geografiskt utbredda organisationer. Folk tenderar även att vara ärligare i undersökningar där det finns möjlighet att vara anonym. När vi är anonyma är det mer sannolikt att vi ger ärlig och objektiv feedback.

Personlig feedback är också ganska linjär – det är enkelriktade, top-down villkor som gäller vilket inte tillåter nyanser och komplexitet. Genom att komplettera feedback med data som samlats in från flera olika kontaktpunkter kan vi få en mer heltäckande 360-graders bild av våra anställda och kunder.

Till exempel kan följande information bidra till en mer detaljerad inblick i en anställd och dennes erfarenhet på jobbet:

 • Semester
 • Internetnedladdningar, interaktioner på sociala medier
 • Karriärframsteg och lönenivåer – har de ökat?
 • Sjukdagar
 • Återpublicering av inlägg på sociala medier (SoMe)
 • Online-utbildning och utbildning på plats

  etc.

Vid denna tidpunkt börjar den allmänna undersökningsfrågan – ”Hur känner du för din arbetsgivare?” att få verkligt värde eftersom vi kan jämföra svaren med annan data. Vi kan till exempel jämföra data med andra företag, historisk data eller ta fram åtgärder som hjälper oss att förbättra medarbetarnas upplevelse.

Teknikens roll

Vi har blivit allt mer bekväma med tekniska lösningar som alternativ till personliga möten. På samma sätt är tekniken mycket betydelsefull för att kunna ta pulsen på företaget.

Låt oss börja med feedback som en service. Det finns många fördelar med att flytta feedback från medarbetarupplevelsen till molnet. Detta gör processen smidigare och möjliggör enklare integrationer med andra datakällor. Nyckeln till att feedback genererar affärsfördelar – snarare än att bara bli ännu en datapunkt – är när den ses i sitt sammanhang.

Genom att koppla medarbetarnas feedback med andra händelser så ser vi inte längre isolerat på tillfredsställelse eller prestationsnivåer, utan vi kan koppla dem till andra faktorer. Kanske har det skett ett personalbyte, eller ett nytt direktiv på styrelsenivå. Vilken påverkan har detta haft bland personalen? Är det positivt eller negativt? När vi kan se helheten, och när informationen tillhandahålls snabbt och tydligt, kan vi vidta strategiska åtgärder för att reagera. Detta gör att vi potentiellt kan undvika problem innan de ens uppstår.

Feedback som en service – Allt hänger ihop

Bra teknik existerar inte om den inte används – det är ett verktyg vars framgång mäts i resultat. Det sker alltid en utjämning av kostnad och nytta som balanserar kapitalutgifter och inlärningskurvan med ekonomiska fördelar, oavsett om det handlar om ökade intäkter eller effektivitetsbesparingar. För att feedback som en service ska ha påvisbart värde måste den integreras sömlöst i resten av företagets tech stack. Data från feedback måste samlas in så intuitivt och smärtfritt som möjligt, med minimalt avbrott i arbetsflödet. Om inte, kan själva verktyget bli en orsak till irritation.

Rent praktiskt innebär detta att varje lösning endast bör synas genom de användbara insikter den ger.

När en lösning som Netigate integreras i ett företags tech stack, tillhandahåller den den saknade länken i dataekosystemet. Med distribuerade streamingplattformar som Kafka, som möjliggör realtidsassimilering samt massivt varierade dataströmmar, kan vi gå från reaktiva till proaktiva. Istället för att förlita oss på manuellt sammanställda rapporter från analytiker (som berättar vad som hände igår / förra veckan / förra månaden), kan vi få en mycket mer uppdaterad förståelse för arbetsstyrkans sinnestillstånd och planera därefter.

feedbacksomservice

De verkliga fördelarna med Netigates feedbacklösning

Med Netigate kan du skapa rapporter, dashboards och se trender, och därigenom ge en mer holistisk förståelse för en anställd. Detta möjliggör en intuitiv insiktsupplevelse.

Att samla in data är inte värdefullt i sig. Den måste analyseras och användas. Vi går mot en framtid där vi kommer att kunna använda kombinationen av separata datapunkter för att leverera förutsägelser med allt större precision. Än idag kan vi leverera benchmarking och trendlinjer i EX-undersökningar, vilket ger praktiska, handlingsbara insikter.

Dessa insikter kan ha en dramatisk, verklig effekt på en organisations prestation och leverera glada, högpresterande individer och team. Men där det blir riktigt spännande är vid introduktionen av maskininlärning och AI (artificiell intelligens). Det tillåter oss att dra fördel av denna enorma datapool för att göra mycket exakta förutsägelser om orsak och verkan, vilket gör feedback till ett allt viktigare strategiskt verktyg.

Den mänskliga faktorn i feedback som en service

Teknik är en fantastisk tillgång – men dess framgång definieras av resultat. För att säkerställa att tekniken anpassas till syftet och används på rätt sätt spelar fortfarande människan en viktig roll. Feedbackprojekt måste ledas av individer som förstår ett företags mål och ambitioner och kan finjustera en produkt eller lösning för att garantera det allra bästa resultatet. Att integrera feedback som en service i ett företags arbetsflöde handlar om mer än tekniska integrationer – det handlar om att förstå ett företags verksamhet på detaljnivå.

Det är därför vi på Netigate fortfarande tror på rollen som konsult. Vi samarbetar med våra kunder för att säkerställa att de kan utnyttja kraften i feedback på bästa möjliga sätt, vilket leder till nöjda medarbetare, nöjda kunder och långsiktigt hållbar tillväxt.