I den här artikeln kommer du få några konkreta tips inom kundundersökningar. Närmare bestämt hur du optimerar formuläret för kundfeedback. Med genomtänkta frågor får du tillgång till användbar feedback som lägger grunden för att förbättra företagets kundnöjdhet. Det är inte svårt att komma igång, vem som helst kan sätta ihop en standardmall med frågor, men det gäller att inte bara få in en stor mängd irrelevant information utan faktiskt meningsfull feedback från kunder som behöver bli hörda.

kundfeedback
    1. Sticker ert varumärke ut? Om ja, använd det! Kunder är mer benägna att lämna detaljerad feedback om de känner igen varumärket och har en personlig koppling till det.
    2. Se till att formuläret är lättillgängligt. Få personer är beredda att spendera mer än några minuter åt att leta reda på och fylla i ett formulär. För att göra det enkelt för dig och dina kunder kan formuläret integreras på hemsidan, skickas ut som e-postmeddelande eller som sms.
    3. För att få ett bättre genomslag borde frågorna ställas i samband med ett slutfört köp eller om kunden nyligen varit i kontakt med er kundservice. Färska upplevelser är mer detaljrika och informationen mer pålitlig än om samma person skulle besvara formuläret efter några dagar, veckor eller månader.
    4. KISS – ”Keep it short and simple”. Om du lägger fram tre sidor fulla med frågor så kommer dina kunder springa för livet. Använd hellre färre frågor men se till så att de är väsentliga. Frågor med flersvarsalternativ är väldigt användbara men inkludera gärna några öppna frågor och kommentarsfält för att skapa ännu mer värdefull information. Experter rekommenderar att formuläret inte ska ta mer än 3-4 minuter att genomföra. Om det tar längre tid tappar dina kunder fokus och många hoppar av innan alla frågor har blivit besvarade. Ju kortare enkäten är desto fler svar får du in och framförallt är svaren av högre kvalité.
    5. Nu återstår det bara att avgöra om enkäten ska vara personlig eller anonym. Det är i slutändan upp till dig att avgöra och det finns inget rätt eller fel. Vissa hävdar att anonymitet ger deltagarna en chans att vara helt öppna och ge ärliga svar medan andra anser att det lockar oseriösa svar. Fördelen med personliga enkäter är att varje svar kan kopplas till befintlig köphistorik eller tidigare kundärenden, vilket gör analysen snäppet vassare!

Läs mer om hur du tillsammans med Netigate kan skapa ett effektivt formulär för kundfeedback: https://www.netigate.net/sv/kundundersokningar/formular-for-kundfeedback/