automatisera hantering av feedback

Automatisera hantering av feedback och spara tid.

Att automatisera hantering av feedback gör det lättare att samla in omedelbar feedback från respondenterna. Dessutom ökar det era möjligheter att omedelbart agera på den. På så sätt når du din specifika målgrupp när det är som mest relevant för dem och förenklar hela arbetet kring undersökningsprocessen, eftersom mer kan skötas automatiskt.

Vilka system som ska kopplas ihop, vilka undersökningar som ska triggas, när de ska skickas och hur det ska presenteras kan självklart skilja sig beroende på storlek och behov i varje företag eller organisation.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Fem exempel på hur större och mindre företag kan arbeta med automatiserade enkäter

Här är fem exempel på hur företag i olika storlekar och branscher kan arbeta effektivare genom att automatisera sitt undersökningsarbete med API.

Konsultbolaget som automatiserat både kund- och medarbetarundersökningar

Exempel A är ett konsultföretag inom IT. De har 26 konsulter som är ute på både kortare och längre uppdrag på olika slags företag.

Varje gång en konsult avslutar ett uppdrag går en enkät automatiskt till kunden som utvärderar konsultens arbete. Den enskilde konsulten får också regelbundet en enkät där de får svara på hur de har upplever det senaste uppdraget, sin syn på den egna insatsen och eventuella utmaningar.

Med hjälp av en API-koppling för hantering av feedback matas automatiskt svaren in i företagets CRM- och personalhanteringssystem.

Eftersom de anställda oftare är på andra kontor än på sitt eget hjälper den här processen ledningen att ha en ständig överblick både hur de anställda presterar och hur de trivs.

Internationella butikskedjan som automatiserat hela undersökningsprocessen

Exempel B är en internationell butikskedja för hemelektronik. När en kund köper något i någon av företagets 250 butiker registreras det i deras affärssystem genom att kunden drar sitt kundkort. Köpet triggar automatiskt en enkät som strax efter köpet skickas via sms till kundens mobiltelefon.

Kunden ges då möjlighet att lämna sin feedback och beroende på svarets karaktär skickas resultatet till olika personer på företaget.

Högsta ledningen har ett dashborad för resultat, där de följer det övergripande resultatet i realtid, medan varje butikschef kan se sitt eget resultat och jämföra det med företagets snitt. Detta hjälper alltså ledningen att få en snabb och kontinuerlig översikt.  Samtidigt som kundernas feedback också går direkt till respektive butik. Det gör att butikerna snabbt kan ta action om det skulle behövas. 

Yrkeshögskolan som automatiserat kursutvärderingarna

Exempel C är en yrkeshögskola. Lärarna har tidigare haft problem och tyckt att det varit krångligt att manuellt skicka ut kursutvärderingar. 

Genom att automatisera kursutvärderingarna behöver lärarna istället bara avsluta kursen så skickas utvärderingarna ut till kursdeltagarna. Varje lärare kan sedan logga in på en separat resultatvy för att få en överblick av sitt eget resultat, både det senaste och tidigare.

Klädkedjan som förkortat, effektiviserat och automatiserat sina medarbetarundersökningar

automatisera hantering av feedback

Exempel D är en klädkedja som erbjuder exklusiva kläder för utomhusbruk. De har 102 anställda fördelade på butiker i fem olika länder.

Eftersom hela ledningen sitter i ett och samma land behövde de få en övergripande och kontinuerlig bild över hur alla medarbetare trivs på sina respektive arbetsplatser. De har valt att arbeta med pulsmätningar av medarbetarengagemeng via eNPS (employee Net Promoter Score).

Dessa mätningar tar minsta möjliga tid att besvara och kan därför skickas ut som en regelbunden pulsmätare varje månad. För att säkerställa att de verkligen skickas och slippa göra det manuellt har de automatiserat utskicken av enkäterna. Ledningen har en övergripande dashboard där de kan följa resultatet i realtid och se skillnader mellan de olika länderna.

Webbyrån som utvärderar alla leveranser automatiskt

Automatisera hantering av feedbackExempel E är en webbyrå med 26 anställda. De gör allt från stora hemsideprojekt till mindre lösningar för  webben. Gemensamt för alla projekt är att de har automatiserat en enkät som går ut till kunden efter varje avklarat projekt.

De startade med att manuellt skicka ut enkäten till kunden, men genom att koppla enkäten till sitt CRM-system där varje projekt är loggat räcker det nu med att avsluta projektet för att enkäten ska skickas ut. Det medför dels att det verkligen säkerställs att enkäten skickas ut men också att de får tydliga resultat som de kan följa kontinuerligt över tid.

Interagera feedback i andra system med Netigate API

Med Netigates API kan du ta del av data och integrera den i andra system som du använder. På så sätt sparar du tid och få en god översikt över feedback från anställda och kunder i dina egna system. Vill du veta mer? Kontakta oss idag så berättar vi mer.