Det är väldigt viktigt idag för företag att utveckla en bättre förståelse för sina kunder. I dagens snabba och konkurrenskraftiga samhälle skapar ny teknologi nya affärsmodeller och kunderna ställer högre krav på marknadens utbud och form. I och med att teknologin ständigt förändras så ändras även kunders önskemål samt köpbeteende. Innan kunder tar ett köpbeslut så är det faktiskt så mycket som 81 % av dem som rådfrågar Internet. Dessutom besöker 44 % av kunderna Amazon för att göra en produktanalys innan de beslutar sig för ett eventuellt köp.

Varför vet vi detta?

Jo, för att vi har gjort vår undersökning kring detta – och det borde ditt företag också göra.

Tyvärr spenderar många företag deras marknadsbudget på traditionella och utgångna metoder när de vill undersöka marknaden. Utöver att använda sig ett föråldrat tillvägagångsätt så är dessa metoder inte längre användbara då stor del utav informationen som ges inte är tillförlitlig. Det resulterar i att många företag missar att få viktiga insikter från marknadsundersökningen och har istället en missvisande syn på vilka deras kunder är, vad de vill ha och hur de ska nå dem på ett effektivt sätt.

En marknadsundersökning hjälper dig att förstå kundens beteenden

För att ha möjlighet att göra bättre affärsbeslut bör företag investera i marknadsundersökningsverktyg som samlar information på ett effektivt sätt och skapar kvalitativa insikter om vilka kunderna är samt vad de vill ha. Dessa insikter är helt grundläggande för att möjliggöra att företag erbjuder ett högre värde för varje kund.

Netigate - Genomför en marknadsundersökning för att skapa mervärde till företagets produkt
Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Lyssna till dina kunder

Innan vi går in djupare på hur man tekniskt samlar in kundinformation och får insikter på ett effektivare sätt, så ska vi först prata om varför det är så viktigt att lyssna på sina kunder. Dels leder det till ökad respekt och förtroende från kunderna men det leder också till större kunskap om sina kunder såsom deras åsikter, värderingar och prioriteringar, vilket kan vara användbart i skapandet av en effektiv marknadsstrategi.

Det finns många företag som inte lyssnar på sina kunders problem, känslor eller behov. Sjukvården är ett exempel på en bransch som är ökänd för att inte lyssna på dina patienter, ett av dess största klagomål är att patienter inte känner att deras läkare lyssnar på deras behov och känslor, framförallt när det ska sättas en medicinsk diagnos.

Kontentan av detta är alltså hur avsevärt viktigt det är att lyssna på sina kunder (eller patienter), dels för att möta kunders behov men också för att förbättra själva kundupplevelsen. Det är när företag lyssnar på sina kunders behov – och lyssnar ordentligt – som de stora framgångarna är möjliga att uppnå.

Förvandla marknadsinsikter till åtgärder

Nu när du förstår anledningen till varför det är värt att investera tid och resurser på att lyssna och förstå sina kunder kanske du undrar hur du ska börja?

Gör din läxa – eller din undersökning.

Företag når nya tillväxtmöjligheter när de har en djupare förståelse i vad kunderna verkligen vill ha, vad som motiverar dem, hur de shoppar och vad som till slut avgör deras köpbeslut Det första du ska göra är att ta en titt i din egna verktygslåda för marknadsföring – och dess innehåll.

Skapa rätt innehåll

Inbound marketing är en marknadsföringsmetod som bygger på att locka kunder genom högkvalitativt, värdefullt och kreativt innehåll. Många marknadsföringsexperter menar att denna typ av metod är död – men andra är inte helt övertygade om detta.

Genom åren har företag investerat stora belopp i att bygga stabila marknadsföringsstrategier baserade på innehåll, men olyckligtvis anser endast 30% att deras strategi har varit effektiva. För att snabbt få avkastning på sin marknadsinvestering avbryter många företag strategin innan de ens försökt att förstå vad det var som fattades.

Det som ofta saknas i olika företags marknadsföringsinvesteringar är en ordentlig forskning. Förväntningar, kreativitet, autenticitet och värde har fortfarande betydelse inom utvecklandet av bra innehåll. Genom riktig forskning förenklas skapandet av kvalitativt och värdefullt innehåll såsom rapporter, webinars och blogginlägg. Kreativt innehåll som riktar sig mot kunders behov, utmaningar och smärtpunkter och som verkligen talar till kunderna kommer också tillföra ett positivt intryck på kundrelationen samt ge goda tillväxtmöjligheter.

Tech Target

Med avancerat teknologi går det att skapa och analysera kunders behov. Det går att både öka försäljningen upp till 10 % såväl som att skapa större marginaler genom att samla information och analysera dess innehåll på rätt sätt.

Här kommer ett exempel; I slutet av 2015 beslutade sig ett investeringsbolag, NS Intressenter, att investera i den välkända prisjämförelsesajten PriceRunner. Innan investeringen gick i lås ville NS Intressenter skapa en helikoptervy och därmed förbättra förståelsen för kunders beteenden för att kunna vara ett steg före och överträffa kunders förväntningar och dessutom upptäcka nya utvecklingsområden.

Resultatet? NS Intressenter gick ihop med Netigate och sänkte sina kostnader för marknadsundersökningar, ökade sina insikter om sin marknad och sina kunder (genom anpassade och detaljerade rapporter) och minskade tidsåtgången för kvalitativa undersökningar med mer än 50%.

Nå nya tillväxtmöjligheter med hjälp av marknadsundersökningar

Många företag misslyckas med att skapa en marknadsundersökning med god kvalitet på grund av att de sällan använder rätt metoder, att de inte vet hur de ska analysera resultatet eller att för att de helt enkelt anser att det kostar för mycket pengar.

Tack och lov finns det kostnadseffektiva, kvalitativa undersökningsmetoder som har visat sig fungera. Förutom att det tar lite tid så kostar det egentligen inte någonting att lyssna på sina kunder. Genom att lyssna på sina kunder är det lättare att skapa bra marknadsföringsstrategier men också långsiktiga kundrelationer, vilket i slutändan är en investering värd att göra.

Genom att vidta åtgärder utifrån insikterna kommer försäljningen att öka och dessutom hjälpa företaget att nå nya utvecklingsmöjligheter.