Som marknadsförare är du i konstant behov av uppdaterad information från tillförlitliga källor. Vi ger dig 10 tips på hur online-enkäter hjälper dig att få information om din marknad och dina kunder. Så effektiviserar online-enkäter din marknadsföring

Tips 1: Kundnöjdhet

De personer som köper era varor och tjänster är grunden för ditt företags existens och att hålla dem nöjda bör därför vara varje företags högsta prioritering. Smarta företag vet att mäta sina kunders nöjdhet är en förutsättning för att sätta grunden för genuin kundnöjdhet. Prova att fråga dina kunder vad de tycker, många delar gärna med sig av sina tankar och åsikter.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Tips 2: Öka kundlojaliten

Net promoter Score (NPS) är en undersökningsmetod som mäter dina kunders lojalitet och hur villiga de är att rekommendera dig för andra. Detta görs genom att enbart ställa frågan: ”Skulle du rekommendera (vårt företag) till en kollega eller vän?”

NPS-undersökningar är tidseffektiva och ger dig en kontinuerlig uppdatering över er kundnöjdhet över tid. Du kan se kritiska förändringar direkt och kan agera snabbare. Eftersom flera företag använder NPS-undersökningar för att utvärdera sina kunder kan du sedan jämföra ditt företags siffra för att se hur ni ligger till jämfört med andra i samma bransch.

Tips 3: Ge ett bättre webbintryck

Ett bra första intryck av er webbsida är ovärderligt. Webbsidan ska vara användarvänlig, ha en attraktiv design och en lättförståelig navigation för att tillfredsställa besökarna och hålla dem kvar på sidan.

Besökare i olika åldrar, med varierande teknikvana och syfte, ser er webbsida med olika ögon. För att göra alla besökare nöjda är det enklaste sättet att fråga dem hur de helst vill ha den. Med en popup-enkät på er webbsida ger du besökaren möjligheten att svara på några snabba frågor som ger dig bra information att utgå från i arbetet med att förbättra design och användarvänlighet.

Tips 4: Bli expert på er marknad

Marknadsundersökningar är ett fantastiskt sätt att få mer kunskap om vilka förutsättningar era produkter har för att lyckas på er marknad, men ibland kan det vara svårt att hitta respondenter. Med hjälp av Cint Link får du tillgång till över 7 miljoner panelister i 50 länder och kan enkelt specificera din unika målgrupp. Med paneler segmenterar du enkelt din målgrupp och samlar värdefull data snabbt och smidigt. Dessutom har du full kontroll över kostnaderna i ditt projekt.

Tips 5: Förbättra eventet med tidigare utvärderingar

Företag spenderar mycket pengar på att göra lyckade event för sina intressenter, men färre tänker på värdet av att utvärdera efteråt. Genom att genomföra utvärderingar efter eventet får du värdefull information som dels hjälper dig att bli mer kostnadseffektiv, men också bättre på att anordna kommande event.

Tips 6: Nå folk där de är

De du vill nå med en enkät är inte alltid framför sin dator. Dra fördel av det faktum att många människor idag har en smartphone eller surfplatta med sig vart de än går. Det ger dig möjlighet att samla aktuell information snabbt och enkelt. Du kan skicka enkäter på ett event, seminarium eller efter ett möte och deltagarna svarar direkt på sin smartphone eller surfplatta.

Tips 7: Öka din försäljning

Enkäter är ett utmärkt komplement om du vill öka antalet leads – varje enkät du skickar ut är nämligen en möjlig lead-generator. När respondenten svarat klart på enkäten kan du be personen att lämna sina kontaktuppgifter, vilket är ännu effektivare med ett incitament.

Tips 8: Gör din enkät viral

Att använda sociala medier ger dig bra möjligheter att nå en specifik målgrupp. Alla målgrupper finns inte där, men om din är den rätta kan du nå stora framgångar genom att sprida enkäten på olika sociala plattformar.

Sociala medier är snabba och föränderliga vilket ger dig massor med möjligheter att kreativt utnyttja dem för att på roliga och annorlunda sätt sprida era enkäter och kommunicera ert varumärke.

Tips 9: Bli global med internationella enkäter

Att förstå en marknad och kunder i andra kulturer är grundläggande om du vill vara framgångsrik på deras marknad. Att samla information om okända marknader genom enkäter är ett smart och enkelt sätt att få koll på viktiga målgrupper.

Multi-språkenkäter sparar tid och du kan effektivt undersöka och jämföra flera olika länder och samla resultaten på ett ställe. Resultaten ger dig värdefull information om var ni kan expandera, var ni bör etablera er eller hur och om ni behöver förändra era marknadsstrategier.

Tips 10: Dela dina insikter

En stor mängd information flyter varje dag genom företag och att filtrera vilken information som är viktig för vem kan vara ett omfattande arbete. En enkätdashboard hjälper dig att filtrera information från undersökningsresultat och visualisera nyckeldata i tydliga och lättavlästa grafer.

Klicka här för att lära dig mer om Netigates Voice of Customer
Och här finner du mer information om Netigates Voice of Employee