Opinionsundersökningar är ett vanligt verktyg för att ta fram en generell opinion inom ett särskilt område eller för en viss frågeställning. Ett vanligt användningsområde är inför val eller folkomröstningar där syftet är att förutspå resultatet. Opinionsundersökningar är inte bara användbara inom politiken utan undersökningen kan även användas av företag för att förutse trender, reaktioner eller bemötandet av en planerad förändring eller produktutveckling.

webbaserade opinionsundersökningar

Opinionsundersökningen riktas då mot ett antal paneldeltagare som representerar en specifik demografisk grupp uppdelad efter ålder, kön, civilstånd, bilinnehav, antal barn, hushållets inkomst, m.m. Paneldeltagarna möter inte bara kriterierna för företagets kundgrupp utan de har även tidigare erfarenhet av olika undersökningar och av att ge detaljerad feedback.

Resultatet ger dig en övergripande bild av situationen – lite som att fråga publiken i ”vem vill bli miljonär”.

Gör det online

För att få störst genomslag rekommenderas du att skapa opinionsundersökningen online i form av en webbenkät. Här är varför:

1. Nå ut till en bredare publik

En webbenkät kan lika enkelt skickas till deltagare i Kina som i Europa. Detta är en stor fördel för internationella organisationer eller företag som planerar att expandera till nya marknader men först vill utvärdera allmänhetens reaktion till produkten eller tjänsten.

2. Den är enkel att besvara

Nästan alla i den utvecklade världen har tillgång till en dator och de flesta spenderar en stor del av sin arbetstid och fritid online. En opinionsundersökning enkelt genomföras mellan olika arbetsuppgifter genom att ha den öppen i en annan flik i webbläsaren.

3. Få noggranna resultatet i realtid

Undersökningen erbjuder realtidsuppdaterade resultat som du kan ta del av direkt när en deltagare skickar in sitt svar. Det krävs inte heller någon manuell datainmatning och det blir därför färre steg i processen. Dessutom minskar risken för inmatningsfel eller andra risker av manuell hantering.

4. Gör smidig bearbetning och analys av resultatet

Tack vare att resultatet redan finns tillgängligt i digital form krävs det ingen bearbetningen av svaren för att skapa tydliga resultat. Netigates plattform ger även tillgång till robusta analysverktyg som låter användaren skapa informativa grafer och diagram för att utvärdera resultatet. Detta är en enorm tidsbesparing när det väl är dags att gå igenom undersökningen med berörda chefer – ytterligare en anledning till varför webbenkäter är det bästa valet.

Opinionsundersökningar med Netigate gör att du enkelt kan skapa egna frågor eller välja bland en av våra färdiga mallar. Det tar bara några minuter att skapa den första opinionsundersökningen och resultaten finns tillgängliga inom några dagar. Tillsammans med Cints Opinion Hub får du tillgång till över 7 miljoner paneldeltagare runt om i världen som gladeligen svarar på dina frågor.