En meningsmåling på nett er en god måte å forutse hva folk mener om en bestemt sak. Meningsmålinger er et populært verktøy for regjeringer og politikere, og kan også kan hjelpe bedrifter å forutse målgruppens reaksjon til en planlagt handling eller produkt. meningsmåling på nett

En meningsmåling er på mange måter en mangelfull metode å forutsi resultater på, fordi den kun representerer deler av befolkningen. Videre er det bevist at folk ofte reagerer annerledes i virkeligheten enn de gir uttrykk for i en meningsmåling. På tross av dette kan meningsmålinger vise seg å være svært nyttige i visse tilfeller, og de har vist seg mest fordelaktige for bedrifter når de utføres på nett.

 

Under ser du fire grunner til hvorfor:

1. En meningsmåling på nett når et mye større publikum

Takket være en umiddelbar tilkobling gjennom Internett, kan en meningsmåling sendes like enkelt til Kina som til Europa. Dette er særlig nyttig for bedrifter som vurderer å utvide til et nytt marked, men ønsker å teste den potensielle målgruppens reaksjoner til produktet på forhånd.

2. Det er lettere å svare på en meningsmåling på nett

En stor del av befolkningen i industriland har tilgang til PC, og de fleste tilbringer mesteparten av tiden på nett, både på fritiden og på jobb, slik at en meningsmåling enkelt kan besvares mens man jobber med andre oppgaver. Folk er mer tilbøyelige til å gjøre en innsats når verktøyet er lett tilgjengelig.

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

3. Raskere og mer nøyaktig

Meningsmålinger på nett gir umiddelbare resultater. Respondentens besvarelse er tilgjengelig i det øyeblikk den sendes inn. I tillegg er det ikke nødvendig med manuell dataregistrering, som betyr færre mellommenn og mindre sjanse for registreringsfeil og unøyaktigheter.

4. Enkelt å behandle og fremvise

Takket være at sluttresultatene allerede er tilgjengelige digitalt, er det ikke behov for videre behandling. De fleste meningsmålingsleverandører vil også kunne tilby analyseringsverktøy der du enkelt kan opprette grafer, søylediagrammer og andre illustrasjoner som fremviser resultatene på en forståelig måte. Dette har vist seg å spare enormt med tid når resultatene skal legges frem på møter eller for medarbeidere, og er en svært god løsning når tid er mangelvare.