webbenkäter - det moderna sättet att samla in feedback
Oavsett vilket område du jobbar inom så är sannolikheten hög att du vid något tillfälle behöver samla in användbar information från en grupp personer. En enkel metod är att använda sig av webbenkäter. Vare sig din verksamhet fokuserar på mat, arbetsvanor eller religiösa inriktningar så är det viktigt att använda en bred fokusgrupp. Då avspeglar åsikterna en större del av befolkningen och ger en mer verklighetstrogen överblick.

Nuförtiden tas en stor del av våra liv upp online och vardagliga handlingar förutsätter att vi är uppkopplade. Att göra information tillgängligt online är därför det smidigaste sättet att komma i kontakt med ett bredare nätverk. Därav följer att samma princip även gäller för att distribuera enkäter för att få ett högt deltagande.

I den här artikeln

  Den moderna enkäten

  Att använda en specialanpassad programvara för att utforma din enkät är inte bara snabbt och smidigt, utan gör även att du får tillgång till avancerade designverktyg. Dessa gör det möjligt att bygga komplexa frågeträd med logik som anpassas efter svaren. Du kan enkelt rikta in dig på din målgrupp och på så sätt slippa onödiga frågor till personer där det inte är nödvändigt. Ett enkätprogram underlättar även samarbetet med andra inom din organisation. Det går i vissa fall även att erbjuda enkätdeltagarna att medverka vid skapandet och utvecklingen.

  Den mest användbara aspekten av en webbenkät är fördelen med att analysera all data elektroniskt. Detta är speciellt fördelaktigt när du bearbetar enkäter från en stor grupp deltagare. Ju fler svar, desto viktigare med möjlighet att summera resultat och att enkelt skapa grafer och tabeller.

  Det finns idag många avancerade program tillgängliga för att förenkla processen och med sina välutvecklade analysverktyg kan de hjälpa dig att upptäcka nya trender och essentiella åsikter.

  Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

  Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

  Varför du ska använda webbenkäter

  Svaret är enkelt. Med hjälp av webbenkäter engagerar du dina kunder samtidigt som du hämtar in den feedback du behöver för att förbättra din verksamhet. Många är mer än villiga att lämna sina åsikter och ge din organisation konkreta tips på hur ni ska utvecklas – allt du behöver göra är att fråga!

  Eftersom de kan utföras digitalt är varken tid eller plats ett hinder för ett högt deltagande. Webbenkäter är lätta att svara på och med en effektiv uppbyggnad kan även deltagarantalet öka. I vissa typer av undersökningar kan en kund finna det obekvämt att ge negativ feedback ansikte till ansikte. Det gör att resultatet från en undersökning på plats kan bli missledande.

  En webbenkät ett säkert kort avsett om du har för avsikt att göra en marknadsundersökning, samla in feedback från dina kunder eller mäta medarbetarengagemang. När det kommer till att förbättra din feedbackprocess sparar det ofta både tid och pengar.

  Så varför ska du skapa en egen webbenkät?

  För att lyssna och försöka förstå de personer som är viktigast för ditt företag – dina anställda och dina kunder.

  Några av de vanligaste användningsområdena för webbenkäter är:

  • Produktutveckling
  • Marknadsföringsundersökningar
  • Produktutvärderingar
  • Kundfeedback
  • Personalengagemang
  • Nyanställningar
  • 360 graders feedback
  • Opinionsundersökningar

  Tre tips för att skapa en effektiv enkät

  Följ våra enkla steg för att skapa det resultat du vill ha.

  1. Håll det kort. Ingen är beredd att lägga lång tid på att fylla i en enkät. Rikta således in dig på en mindre kvantitet och lägg istället fokus på att ställa rätt frågor.
  2. Uttryck dig tydligt och kom ihåg att dina deltagare utgörs av en blandad grupp personer. För att försäkra korrekta svar, använd därför ett enkelt språk som passar alla.
  3. Erbjud någon form av ersättning för att uppmuntra deltagarna att stanna kvar och fullfölja enkäten. En chans att vinna ett pris är alltid ett effektivt sätt att motivera deltagare. Om incitament är lämpligt kan ibland bero på vilken slags enkät det handlar om.

  Nå ut till fler på kortare tid med hjälp av webbenkäter

  Som vi nämnde ovan så får du med hjälp av webbenkäter en möjlighet att nå ut till ett stort antal personer lika lätt som du når ut till en enda. Med hjälp av alternativa distributionssätt såsom email, SMS eller länk kan du skicka ut fler tusen enkäter samtidigt.

  • Email och SMS passar bäst när du vet vilka du ska kontakta och har deras kontaktuppgifter.
  • Att distribuera din webbenkät via en länk passar utmärkt när du vill nå ut till en bredare publik som du annars inte kunnat nå. Du kan exempelvis dela länken via dina sociala medier eller din hemsida.

  Att använda sig av webbenkäter är både enkelt och tidseffektivt. I teorin skulle du kunna skapa en helt ny enkät, distribuera den och börja analysera resultaten under en enda arbetsdag. Det betyder inte att du ska skynda dig genom hela processen. Att lägga ner lite tid på att planera och förbereda inför en enkät vinner du på i längden. Ge tid för att säkerställa att de frågor som faktiskt kan driva förändring inom organisationen är med. En ytterligare viktig punkt är att logiken i sammanställningen stämmer, så du kan lita på resultatet. Men du håller säkert med om att möjligheten att nå ut till tusentals individer på bara några sekunder är rätt spännande.

  Enkäter ger tillförlitlig feedback vid rätt tidpunkt

  Enligt Svenskarna och internet 2018 har nio av tio personer i Sverige tillgång till en smartmobil. 98% har internet hemma, så det är möjligt att nå ut till de du behöver, när du behöver. Många verksamheter är i behov av specifik feedback från olika delar av kundresan. Det är då viktigt att nå ut till kunden så nära inpå den avsedda interaktionen som möjligt. Det kan exempelvis gälla feedback på en hemsidas beställningsfunktion, eller hur snabb leverans är. Med automatiserade triggers kan enkäter skickas när det behövs. Det gör det både mer relevant för den som ska svara och upplevelsen är färsk i minnet.

  • Få feedback vid rätt tidpunkt: Använd en plattform som möjliggör att webbenkäten skickas ut automatiskt till kunden så fort köpet är igenom.
  • Förenkla svarsprocessen: Lägg in en specifik fråga eller länk direkt på en beställningssida, på så sätt gör du det ännu enklare för dina kunder att ge feedback.

  Att inhämta feedback på så kort tid och vid en specifik interaktion har en stor betydelse när det kommer till feedbackens tillförlitlighet. Ju snabbare respondenten får dela med sig av sina åsikter, desto mer trovärdig blir informationen. Är webbenkäten dessutom anonym blir feedbacken ärligare och därav mer värdefull i vissa enkätundersökningar. Tänk däremot igenom om ni kan behöva kontakta deltagare för att följa upp på deras svar, i vilket fall en anonym webbenkät inte är att rekommendera.

  Smart utformning av webbenkäter med enkät-logik

  Att utforma ett smart frågeformulär är lättare när du har tillgång till rätt plattform. Ett smart frågeformulär ger möjlighet att använda sig av avancerade funktioner såsom;

  • Logiska hopp, som gör att flödet av frågor anpassas baseras på hur respondenten svarar. På så sätt undviker du svar som inte är relevanta på grund av en frustrerad respondent som bara tryckte in ett svar för att komma vidare i enkäten.
  • Logiska notifikationer, som gör det möjligt för dig att direkt få veta om en kund svarar att de är missnöjda med servicen eller väljer att avsluta sitt medlemskap. På så sätt kan du snabbt vidta lämpliga åtgärder.
  • Logiska frågeträd, som baserar frågorna på deltagarens svar från tidigare fråga. Om frågan är: ”Äger du en bil”, och svaret är nej, så försvinner automatiskt alla frågor gällande bilmärken.
  • Dataexport, ta din grunddata in i andra logikprogram eller koppla till dina affärssystem
  • Lyft ditt varumärke, med personliga urler, din egen logotyp och dra ut rapporter med er egna powerpoint-design.
  • Flexibilitet, använd existerande enkätmallar som grund men lägg till eller ta bort frågor och anpassa till din egen organisations specifika behov och förutsättningar.

  Avancerade (och snabba) analyser och rapporter

  När du skapar och arbetar med webbenkäter har du tillgång till avancerad teknik. Det hjälper dig att analysera och presentera dina resultat på ett enkelt och snyggt sätt. Genom några enkla klick får du tillgång till värdefulla insikter som finns gömda i din rådata. Beroende på vilken leverantör du väljer, får du tillgång till olika filter som sorterar, delar upp och presenterar din data i den graf, tabell eller wordcloud du tycker passar bäst.

  En annan fördel med webbaserade enkäter är att du kan mäta och analysera din data över längre tidsperioder. Du kan enkelt jämföra hur feedbacken från dina medarbetare eller kunder har förändrats över tid. Följ om era åtgärder gett resultat eller om det behövs en ny strategi?

  För att kunna ta fram relevanta rapporter och dela med dig av resultaten i realtid är det enklast att använda sig av en undersökningsplattform. Netigate erbjuder möjligheten att snabbt och enkelt skapa och distribuera flera olika versioner av en rapport samtidigt.

  Att analysera data och ta fram relevanta rapporter har därmed aldrig varit enklare. Den tid du sparar in när du byter till webbenkäter kan du använda för att ta vara på dina nya insikter!

  Spar tid och sänk dina kostnader med enkäter online

  Genom att byta till webbenkäter blir din feedbackinhämtning både snabbare och billigare. Inte nog med att du blir av med kostnaden för papper, post eller telefoninhämtad feedback – du sparar dessutom in timmar av administrativ tid. Du slipper kontakta varje respondent, manuellt registrera all data, analysera resultaten och skapa rapporter.

  Du kanske tror nu att det är komplicerat att skapa din egna webbenkät – men det är faktiskt ganska enkelt! Det finns ett stort utbud av aktörer där ute och Netigate är en av de som kan hjälpa dig skapa en komplett enkät som förser dig med exakt den information och de redskap du behöver för att nå ett lyckat resultat.

  Flera av våra kunder här på Netigate vittnar om hur webbenkäter hjälpte dem att spara både tid och resurser.

  • Travis Perkins sparade över 40 timmar i administrativ tid per undersökning.
  • Pricerunner reducerade sin kvalitativa undersökningstid med 200%
  • Spotify minskade sin administrationstid med 75% och sänkte sina kostnader med hela 1,8 MSEK.

  Att välja rätt leverantör av webbenkäter

  Det är enkelt att komma igång med online feedback, och det första steget är att välja rätt leverantör utefter dina behov. Är du enbart ute efter att göra enklare undersökningar med några få respondenter eller för privat bruk räcker det oftast med en gratis undersökningsplattform. Men för företag som behöver mer komplexa undersökningar med ett stort antal respondenter är det värt att satsa på en mer omfattande betallösning. Då får du vanligtvis tillgång till mer avancerade funktioner såsom enkätlogik, en skräddarsydd utformning samt mer flexibilitet när det kommer till att analysera din data och ta ut rapporter.

  Denna typ av företagslösning har ofta team av insiktsanalytiker med flera års erfarenhet av enkäter som kan hjälpa dig med allt från utformning av formulären till analys av resultaten.

  Vi anser givetvis att Netigate erbjuder en otroligt bra företagslösning och de 3500+ företag som redan använder vår lösning håller med. Läs vidare om du vill veta mer om vårt erbjudande på Netigate. Oavsett om vi har lösningen för dig, så önskar vi dig ett stort lycka till med övergången till webbenkäter!