hur många enkätfrågor?

Innan du sätter igång med nästa enkät är det klokt att fundera över detta: På vilket sätt kan jag skapa den bästa enkäten? För många av oss tycks enkäter vara en hel vetenskap. Det finns en hel del tvetydigheter angående den ideala mängden enkätfrågor. Hur många enkätfrågor är för många?

Fokusera på enkätfrågor som är relevanta för resultatet

Vi vill ju bara samla in som mycket detaljerad data som möjligt. Medan många statistiker älskar ett stor mängd data är själva designen av enkäten väldigt viktigt för att kunna lyckas.

Företag som redan har en hel del erfarenheter med enkätundersökningar har märkt att många frågor inte behöver leda till många insikter. Snarare tvärtom, att ställa för många irrelevanta frågor kan leda till svårigheter vid själva analysen av svaren. Om du vill lära dig mer om hur du kommer fram till rätt antal frågor för att öka kvaliteten på undersökningsresultaten, och ta ett stort steg mot att ställa rätt frågor med rätt syfte, är detta rätt artikel för dig.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

För många enkätfrågor kan förstöra ditt resultat

Statistik visar att de flesta företag kan bli bättre på att genomföra effektiva medarbetarundersökningar. Endast 22% av företagen får ut användbara resultat från sina undersökningar. Mer är 70% av konsumenterna upplever enkäter som störningsmoment under deras shoppingupplevelse.

Därmed påverkar antalet frågor svarsfrekvensen. Du kan läsa mer angående svarsfrekvensen i vår artikel 5 steg att öka svarsfrekvensen på din undersökning. I denna artikel vill vi fokusera på antalet frågor som hjälper dig att uppnå målen med din undersökning och få tillgång till betydelsefulla insikter.

1. Börja med att fastställa en nyckelfråga

Vad är syftet med undersökningen? Kärnsyftet med undersökningen bör vara baserad på en enda fråga som sedan ställs utifrån olika synvinklar. En fråga – det kan väl inte vara så svårt? Faktum är att det är en utmaning många företag kämpar med.

Genom att ställa för många frågor kan du lätt tappa syftet med hela enkäten. Fokusera istället på ett enda mål för att lättare bygga och strukturera upp din enkät. Det är också viktigt för deltagarna att förstå enkätens syfte för att undvika att de bli distraherade. Med hjälp av olika modeller, som till exempel logik & förgrening eller flera svarsalternativ kan du lättare gruppera frågorna och öka svarsvolymen samtidigt som du håller antalet frågor på en rimlig nivå […vilket leder till nästa punkt].

2. Spåra den genomsnittliga svarstiden

Även om du är fokuserad på att samla in rätt typ av information vill du även ha koll på något som lätt glöms bort: Den genomsnittliga tiden som deltagarna lägger på att svara på frågorna.

Fallstudier visar att 52% av enkätdeltagarna tenderar att hoppa av efter att de spenderat mer än tre minuter på en undersökning. Om du håller koll på hur lång tid det tar att svara på frågorna hjälper det dig att justera enkäten ifall det behövs. Se till att välja ett undersökningsverktyg som erbjuder den typen av insyn.

3. Pulsundersökningar vs. NPS vs. ESI

Vissa undersökningar kan inte vara korta. Det finns undersökningar som årliga medarbetarundersökningar eller B2B-undersökningar som ger deltagarna möjligheten att dela med sig av långa svar. Den här typen av undersökning ger företag en större om mer omfattande bild om deras generella upplevelse. Här är det viktigt med att få insikter i realtid för att snabbt kunna vidta nödvändiga åtgärder.

Pulsundersökningar brukar innehålla 5-15 frågor och skickas ut mer frekvent jämfört med årliga undersökningar. Dessa undersökningar är också ett effektivt sätt att samla in kritisk data mer regelbundet och ofta. Kortare enkäter såsom ESI eller NPS är det bästa sättet för att få klar och tydlig feedback i realtid.

4. När du inte kan undvika att ställa för många frågor…

Marknadsundersökningar kräver att en hel del data samlas in för att kunna göra välgrundade beslut. Samtidigt är det marknadsundersökningar som är riktade mot deltagare som inte är kunder till företaget också de undersökningar som får lägst antal svar. Därför är det bättre att använda sig av panelundersökningar. När du når ut till din målgrupp via en panelundersökningsleverantör får du möjligheten att samla in data från rätt demografisk grupp, och som du sedan enkelt kan analysera i undersökningsverktyget.

5. Ställ RÄTT frågor

Om du är nybörjare med enkäter, eller söker efter att sätta igång med enkätundersökningar, kommer anpassningsbara enkätmallar bli din bästa vän. Kom ihåg att du är inte den första som ska genomföra en undersökning. Det finns en hel del leverantörer som erbjuder värdefull hjälp angående vad som är den bäst utformade enkäten och vilka beslut som är bäst. Vilket frågeformat har tidigare används i en liknande bransch / organisation / målgrupp? Varför inte söka professionell hjälp och läsa fallstudier och framgångssagor? Dessa källor kan hjälpa dig att välja rätt undersökningsverktyg och kanske göra just ditt företag till nästa framgångssaga.

Läs även vår artikel: Enkätfrågor – 7 snabba tips som kommer att lyfta dina enkäter!