Før du setter i gang din neste spørreundersøkelse så er det lurt å tenke over dette: Hvor mange spørsmål bør du ha til spørreundersøkelsen? Hva skal til for å skape den beste spørreundersøkelsen? For mange av oss så virker det som det finnes en hel vitenskap omkring spørreundersøkelser. For eksempel så er det ikke alltid like lett å vite hvor mange spørsmål man bør stille. Hvor mange spørsmål er for mange?

Vi vil jo samle inn så mye detaljert data som mulig. Selv om mange statistikere elsker store mengder data, så må man huske at selve designet av spørreundersøkelsen din er viktig for at den skal lykkes.

Bedrifter som allerede har en hel del erfaring med spørreundersøkelser har sikkert lagt merke til at å inkludere flere spørsmål ikke nødvendigvis fører til mer innsikt. Snarere tvert imot, å stille for mange irrelevante spørsmål kan føre til utfordringer ved selve analysen av svarene. Om du vil lære hvordan du kan finne ut hva som er riktig antall spørsmål for å øke kvaliteten på resultatene din, og du ønsker å ta et stort skritt mot å stille de riktige spørsmålene med riktig formål, så er denne artikkelen for deg.

ask-many-questions-survey

For mange spørsmål kan ødelegge resultatet ditt

Statistikk viser at de fleste bedrifter kan bli bedre på å gjennomføre effektive undersøkelser om medarbeiderengasjement. Faktisk så får bare 22% av bedrifter brukbare resultater fra sine undersøkelser. Kundeundersøkelser er en annen utfordring. Mer enn 70% av forbrukere opplever spørreundersøkelser som en forstyrrelse i shoppingopplevelsen.

Dermed påvirker antallet spørsmål responsraten. Du kan lese mer om responsrate i vår artikkel 5 steg til å forbedre responsraten for dine spørreundersøkelser. Men i denne artikkelen vil vi fokusere på å finne antallet spørsmål som vil hjelpe deg å oppnå målene du har med din undersøkelse, og få tilgang til betydningsfull innsikt.

1. Begynn med å fastsette et nøkkelspørsmål

Hva er formålet med undersøkelsen din? Hovedformålet med spørreundersøkelsen din bør være basert på ett eneste spørsmål som vil bli undersøkt fra forskjellige synsvinkler. Ett spørsmål – det må da være lett? Faktisk så er det noe som er en utfordring for mange selskaper.

Ved å stille for mange spørsmål så kan du lett miste fokus på selve formålet med hele undersøkelsen. Fokuser istedenfor på ett eneste mål for å lettere kunne bygge opp og strukturere din spørreundersøkelse. Det er også viktig at deltakerne forstår formålet med spørreundersøkelsen din for å unngå at de blir distrahert eller mister interessen underveis. Med hjelp av ulike modeller, som for eksempel forgreninger av spørsmål eller flervalgsspørsmål så kan du lettere gruppere spørsmålene og øke mengden av innsamlet data, samtidig som du holder antallet spørsmål på et rimelig nivå […som fører oss til neste punkt].

2. Mål den gjennomsnittlige svarstiden

Selv om du er fokusert på å samle inn riktig type informasjon så finnes det et viktig aspekt som ofte blir glemt: gjennomsnittstiden som ble brukt til å svare på spørsmålene.

Ifølge casestudier så har 52% av deltakere tendens til å droppe ut etter at de har tilbringet mer enn 3 minutter på en undersøkelse. Om du holder styr på hvor lang tid det tar å svare på spørsmålene dine så kan du justere spørreundersøkelsen om det trengs. Sørg for å velge et undersøkelsesverktøy som gir deg disse innsiktene.

3. Pulsundersøkelser vs. NPS

Noen spørreundersøkelser kan ikke være korte. Blant annet årlige medarbeiderundersøkelser eller B2B-undersøkelser, gir respondentene mulighet til å gi lange svar. Disse undersøkelsene gir et større og mer omfattende bilde av de ansattes generelle opplevelse og holdninger. Her er det viktig å få innsikter i sanntid for å kunne handle øyeblikkelig om det trengs.

Pulsundersøkelser består vanligvis av 5-15 spørsmål, og blir sendt ut med raskere frekvens enn årlige studier. Disse undersøkelsene er også en effektiv måte å samle inn viktig data regelmessig og ofte. Kortere undersøkelser som NPS er best for å skaffe klar og tydelig feedback i sanntid.

4. Når du ikke kan unngå for mange spørsmål…

Markedsundersøkelser krever at en stor mengde data samles inn for å kunne ta informerte beslutninger. Samtidig så har markedsundersøkelser som er rettet mot respondenter som ikke er kunder av bedriften lavest responsrate. Derfor er det i disse tilfellene bedre å bruke panelundersøkelser. Om du når ut til målgruppen din via en leverandør av panelundersøkelser så har du muligheten til å samle inn data fra riktig demografisk gruppe, som du deretter enkelt kan analysere i analyseverktøyet du bruker.

5. Still de RETTE spørsmålene

Om spørreundersøkelser er noe nytt for deg, eller om du bare prøver å finne ut den beste måten å starte undersøkelsen din, så er modifiserbare maler for spørreundersøkelser det du leter etter. Husk at du ikke er den første personen som skal utføre en spørreundersøkelse. Det finnes massevis av leverandører som tilbyr verdifull hjelp til hvordan du best kan utforme din spørreundersøkelse. Hvilket spørsmålformat har tidligere blitt brukt i en lignende bransje/organisasjon/målgruppe? Hvorfor ikke lese casestudier og suksesshistorier og søke profesjonell hjelp? Hvor mange spørsmål til spørreundersøkelsen er passelig? Disse ressursene kan hjelpe deg å velge riktig undersøkelsesverktøy for din bedrift.