Det er en rekke ting å tenke på før du setter i gang din neste undersøkelse: Hvor mange spørsmål bør du ha til spørreundersøkelsen? Hva skal til for å skape den beste spørreundersøkelsen? Hvilken metode og type av undersøkelse skal du velge?  For mange av oss virker det som det finnes en hel vitenskap omkring spørreundersøkelser. For eksempel er det ikke alltid like lett å vite hvor mange spørsmål man bør stille. Hvor mange spørsmål er egentlig for mange?

Vi vil jo samle inn så mye detaljert data som mulig. Selv om mange statistikere elsker store mengder data, må man huske at selve designet av spørreundersøkelsen din er viktig for at den skal lykkes.

Bedrifter som allerede har en hel del erfaring med spørreundersøkelser, har sikkert lagt merke til at det å inkludere flere spørsmål ikke nødvendigvis fører til mer innsikt. Snarere tvert imot, å stille for mange irrelevante spørsmål kan føre til utfordringer ved selve analysen av svarene. Om du vil lære hvordan du kan finne ut hva som er riktig antall spørsmål for å øke kvaliteten på resultatene dine, og ønsker å ta et stort skritt mot å stille de riktige spørsmålene med riktig formål – da er denne artikkelen for deg.

hvor mange spørsmål til spørreundersøkelsen?

Hvordan går du fram?

Undersøkelser er en verdifull informasjonskilde, men du må ha klare mål og målsettinger. En undersøkelse er ikke verd stort om du ikke handler på den feedback du innhenter. Dette gjelder også om du skal sette i gang et undersøkelsesprosjekt for å innhente feedback fra kunder og/eller medarbeidere, eller gjennomføre markeds- og produktundersøkelser. Vi anbefaler også at du finner et undersøkelsesverktøy som matcher dine behov.

To ulike spørreundersøkelse metoder

Det første er en kvantitativ spørreundersøkelse metode som er en objektiv analyse, basert på rene tall. Metoden gir data i form av tall eller andre begrep for mengde, og brukes ofte for å gi en oversikt over generelle forhold. Den kan være passende når du ønsker å måle effekter, sammenhenger og ulikheter. Dataene kan analyseres og gi statistikker og du kan hente ut statistiske data.

Nummer to er en kvalitativ spørreundersøkelse metode. Dette er en subjektiv analyse som egner seg til å få innsikt i motivasjoner, inntrykk, meninger og følelser hos respondenten. Metoden gir data i form av tekst, og benyttes ofte for å dybdekunnskap og helhetlig forståelse av forbindelser. Netigates smarte funksjon, Tekstanalyse, gjør dette tunge arbeidet raskt og effektivt for deg.

Med kvantitative undersøkelser får du oversikten, og de kvalitative gir deg detaljene.


Last ned e-boken – Din veiledningsguide for å planlegge, lage og analysere spørreundersøkelser


Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

For mange spørsmål kan ødelegge resultatet ditt

Statistikk viser at de fleste virksomheter kan bli bedre på å gjennomføre effektive undersøkelser om medarbeiderengasjement. Faktisk så får bare 22 % av bedrifter brukbare resultater fra sine undersøkelser. Kundeundersøkelser er en annen utfordring. Mer enn 70% av forbrukere opplever spørreundersøkelser som en forstyrrelse i shoppingopplevelsen.

Dermed påvirker hvor mange spørsmål til spørreundersøkelsen din også responsraten. Du kan lese mer om responsrate i vår artikkel med fem steg til å forbedre responsraten for dine spørreundersøkelser. Men i denne artikkelen vil vi fokusere på å finne antallet spørsmål som vil hjelpe deg å oppnå målene du har med din undersøkelse, og få tilgang til betydningsfull innsikt.

1. Begynn med å fastsette et nøkkelspørsmål

Hva er formålet med undersøkelsen din? Hovedformålet med spørreundersøkelsen din bør være basert på ett eneste spørsmål som vil bli undersøkt fra forskjellige synsvinkler. Ett spørsmål – det må da være lett? Faktisk så er dette noe som er en utfordring for mange virksomheter.

Ved å stille for mange spørsmål til spørreundersøkelsen, kan du lett miste fokus på selve formålet med hele undersøkelsen. Fokuser istedenfor på ett mål for å lettere kunne bygge opp, og strukturere, din spørreundersøkelse. Det er også viktig at deltakerne forstår formålet med spørreundersøkelsen for å unngå at de blir distrahert, eller mister interessen underveis. Med hjelp av ulike modeller, som for eksempel forgreninger av spørsmål eller flervalgsspørsmål, kan du lettere gruppere spørsmålene og øke mengden av innsamlet data, samtidig som du holder antallet spørsmål på et rimelig nivå […som fører oss til neste punkt].

2. Mål den gjennomsnittlige svartiden

Selv om du har fokus på å samle inn riktig type informasjon, finnes det et viktig aspekt som ofte blir glemt – gjennomsnittstiden for å svare på spørsmålene.

Ifølge casestudier så har 52 % av deltakere tendens til å droppe ut etter at de har tilbragt mer enn 3 minutter på en undersøkelse. Holder du styr på hvor lang tid det tar å svare på spørsmålene, kan du justere spørreundersøkelsen om det trengs. Sørg for å velge et undersøkelsesverktøy som gir deg disse innsiktene.

3. Pulsundersøkelser vs. NPS

Enkelte spørreundersøkelser kan ikke være korte. Dette gjelder blant annet årlige medarbeiderundersøkelser eller B2B-undersøkelser – undersøkelser som gir respondentene mulighet til å gi lange svar. Denne typen undersøkelser gir et større og mer omfattende bilde av medarbeidernes generelle opplevelse og holdninger. Her er det viktig å innhente innsikt i sanntid, for å kunne handle øyeblikkelig om det trengs.

Pulsmålinger består vanligvis av 5-15 spørsmål, og blir sendt ut med raskere frekvens enn årlige undersøkelser. Dette er også en effektiv måte å samle inn viktig data regelmessig, og ofte. Kortere undersøkelser som Net Promoter Score (NPS) egner seg best til  å skaffe klar og tydelig feedback i sanntid.

4. Når du ikke kan unngå for mange spørsmål…

Bruk av markedsundersøkelser krever at en stor mengde data innhentes for å kunne ta informerte beslutninger. Samtidig har markedsundersøkelser rettet mot respondenter som ikke er kunder av bedriften, lavest responsrate. Derfor er det i disse tilfellene bedre å bruke panelundersøkelser. Dersom du når ut til målgruppen via en leverandør av panelundersøkelser, har du muligheten til å samle inn data fra riktig demografisk gruppe. Deretter kan du enkelt analysere dataene i analyseverktøyet du bruker.

5. Still de RETTE spørsmålene

Om spørreundersøkelser er noe nytt for deg, eller om du bare prøver å finne ut den beste måten å starte undersøkelsen din, er modifiserbare maler for spørreundersøkelser det du leter etter. Husk at du ikke er den første som skal gjennomføre en spørreundersøkelse. Det finnes massevis av leverandører som tilbyr verdifull hjelp til hvordan du best kan utforme din spørreundersøkelse. Hvilke spørsmålstyper har tidligere blitt brukt i en lignende bransje/organisasjon/målgruppe? Hvorfor ikke ta en titt på våre casestudier og suksesshistorier, og søke profesjonell hjelp? Hvor mange spørsmål til spørreundersøkelsen er passelig? Disse ressursene kan hjelpe deg å velge riktig undersøkelsesverktøy for din virksomhet.


Vil du lære mer om hvordan du lager en vellykket undersøkelse?

Netigate gir deg verktøyene du trenger for å lage undersøkelser og få innsikt om ansatte, markedet og kunder. Kom i gang med våre undersøkelser og driv bedriften din fremover! Onboarding software, NPS-, Exit-, Churn– og markedsundersøkelser er bare noen få eksempler på verktøyene vi tilbyr. I vår plattform kan du lage din egen spørreundersøkelse eller bruke en av våre velprøvde maler. Det har aldri vært enklere.

Du kan registrere deg for en kostnadsfri prøveperiode eller kontakte oss via dette kontaktskjemaet.