bruk av markedsundersøkelser

Å ta i bruk markedsundersøkelser – eller mangel på bruk av markedsundersøkelser – kan enten hjelpe eller ødelegge for virksomheten. Markedsundersøkelser tas i bruk av bedrifter over hele verden, og er et av de viktigste hjelpemidlene for en virksomhets strategiske beslutninger. Hvordan skal vi markedsføre oss? Hvilken farge skal emballasjen på produktet vårt være? Hvor vil vi selge produktet vårt? Hvem vil kjøpe det?

Uansett om bedriften er ny eller godt etablert på markedet, er global eller lokal, vil markedsundersøkelser hjelpe dere med å lykkes. I denne artikkelen skal vi se på hvordan du kan bruke markedsundersøkelser til å definere målgruppen deres, støtte lansering av nye innovative produkter, analysere konkurransen i markedet, og gjøre slik at kundene blir lojale og kommer tilbake. Til slutt kan du forvente å sitte igjen med en følelse av inspirasjon og selvtilliten dere trenger for å samle inn egen verdifulle innsikt.

Bruk av markedsundersøkelser til å definere målgruppen

Bedrifter som forsøker å skape produkter og tjenester som skal appellere til alle typer av kunder, vil ha en større risiko for å mislykkes. Gjennom å ha en definert og klar målgruppe vil det hjelpe med hvordan virksomheten skal markedsføre seg, rettet mot denne spesifikke målgruppen. Jo mer spesifikk målgruppe man har, jo mer målrettet kan bedriftens produktutvikling og markedsføringsstrategi være. Men alt dette forutsetter at du når den rette målgruppen.

Når man skal lansere et nytt produkt eller en ny tjeneste, bør man allerede ha en idé om hvem kjøperne og brukerne av produktet skal være. Hvilken målgruppe bruker allerede produkter og tjenester som er lignende deres? Hvem vil sette pris på det nye produktet eller tjenesten? Hvor jobber disse kundene? Hva er alderen på målgruppen? Hvordan er deres forbruksvaner? osv. Disse innledende konklusjonene må støttes opp med empiriske data, og det er her markedsundersøkelser blir avgjørende.

Et perfekt sted å samle inn demografisk data om eksisterende og potensielle kunder, er på nettsiden deres. Gjennom å bruke for eksempel Widgets, skjemaer eller undersøkelser som man plasserer strategisk rundt på nettsiden, kan man skaffe seg verdifull innsikt om besøkerne. Du kan også se hvordan de kom inn på nettsiden, hvorfor de er der, hva det er med nettsiden som interesserer dem, og hva de mener kan forbedres.

Sosiale medier tilbyr en annen metode for å identifisere potensielle og eksisterende kunder. Mange ulike sosiale media plattformer lar deg enkelt lage og dele undersøkelser som kan hjelpe dere med å samle inn data om personer som velger å samhandle med deres virksomhet. Sosiale medier finner også viktige trender som eksisterer i det markedet man vil nå, gjennom å se hva målgruppen er interessert i. Gjennom å ta i bruk sosiale medier kan man med andre ord oppnå kunnskap som kan hjelpe deg med å posisjonere dere i markedet, slik at man enklere kan skape innhold som er interessant for den målgruppen man vil nå ut til.

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

 • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
 • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
 • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

Sett sammen deres bedrifts persona med innsikten du får fra markedsundersøkelser

Etter at man har funnet ut hvilken målgruppe man vil nå ut til, samt samlet inn verdifull informasjon om den, er neste steg å bruke denne informasjonen til å sette sammen personas. Personas er fiktive karakterer som er en ideell kunde til deres produkter og tjenester, dem er sammensatt av innsamlet data og innsikt. Dette er en viktig del av forskningen og markedsføringsstrategien deres da det sikrer at avgjørelser som blir tatt for virksomheten blir mer fokuserte og effektive.

Grunnlaget for å sette sammen personas må komme fra detaljerte attributter om kundene, som alder, yrke, interesser, motivasjoner, kjøpsvaner og geografi. Man bør i tillegg også ta hensyn til den ideelle kundens mål, verdier og frustrasjon: hvilke problemer kan de møte som deres produkt eller tjeneste kan løse? Stemmer den ideelle kundens verdier med dine? Hvilke behov kan de ha for å forplikte seg til det du kan tilby dem?

Det er vanskelig å vinne kunder samtidig som de er lette å tape, noe som gjør at man aldri kan slutte å arbeide mot å tilfredsstille dem og deres behov. Når man har anskaffet seg verdifulle kunder, må man gjøre alt for å beholde dem. Her er det viktig at man regelmessig evaluerer de personas man har satt sammen, og sørger for at man holder seg oppdatert på deres verdier, motivasjoner og behov.

Bruk av markedsundersøkelser for å hjelpe virksomheten ved lansering av et nytt produkt eller tjeneste

Over 25% av den totale omsetningen og fortjenesten på tvers av ulike bransjer kommer fra lansering av nye produkter eller tjenester. Gjennom å være en innovativ bedrift viser man utad at man jobber proaktivt, og ikke reaktivt. Det er svært viktig å ta i bruk markedsundersøkelser før lansering av potensielle nye produkter og tjenester, for å sikre at kunder faktisk er interesserte i å forplikte seg til dem.

Når man er i prosessen med å skape et nytt produkt eller tjeneste, er det lett å bli blind; man elsker det nye produktet eller tjenesten man har skapt, så hvorfor vil ikke alle andre gjøre det samme? Dessverre er det ikke alltid slik, hvertfall ikke om man ikke har brukt tid og ressurser på å forstå hva kundene faktisk vil ha. Det samme er det om man har et eksisterende produkt eller tjeneste som man vil utføre endringer på, da må man først validere om kundene faktisk er interesserte i disse endringene, eller om de liker produktet eller tjenesten slik det er i dag.

Når man har identifisert hvilken målgruppe man vil nå ut til, kan man effektivt teste produktet eller tjenesten deres ved bruk av produktundersøkelser med paneler. Slik samler man viktig og verdifull informasjon fra potensielle kunder, som man kan bruke til fremtidige forbedringer og/eller segmentering etter relevant demografi informasjon som alder, kjønn, og interesser.

Når man jobber med og er i interaksjon med et panel eller en fokusgruppe, er kvaliteten på spørsmålene du stiller viktig. De spiller en stor rolle i effektiviteten og resultatene du får gjennom undersøkelsen. Nedenfor er det noen elementer som er verdt å huske på:

 • Sett dere et klart mål: Før man går i gang med å jobbe med et panel, må man ha et klart forskningsmål; Hva er det man vil finne ut og hvorfor? Hvilke spørsmål må man stille for å få svar på det man trenger? Jo klarere mål man har, desto mer verdifulle tilbakemeldinger vil man få.
 • Lukkede vs. åpne spørsmål: En effektiv måte å samle inn kvalitativ data om produktet er å ta i bruk åpne spørsmål. Åpne spørsmål krever derimot mer ressurser som tid og krefter, så her er det viktig å tenke gjennom hvilke spørsmål man skal ta med, og når i undersøkelsen man skal stille dem.
 • Hold dere nøytral og balansert: Spørsmålene du stiller vedkommende bør tillate dem å gi sine ærlige meninger. Ledende spørsmål kan ofte påvirke respondentene til å svare det du har lyst til at de skal svare, noe som gjør at man ofte bør utelukke ledende spørsmål. Det er ingen verdi i tilbakemeldinger som ikke gir rom for konstruktiv kritikk, både for virksomheten og det nye produktet deres.
 • Viktig med en pilot prøve: Det er alltid viktig å utføre en pilot prøve hvor man tester spørsmålene mot en testgruppe, før man lanserer undersøkelsen. Føles lengden riktig? Er strukturen på spørsmålene logisk? Var det noen problemer med navigering? Hvor kan forbedringer gjøres?

Når man har fullført undersøkelsen, vil man ha innhentet en stor mengde data som kan støttes opp mot beslutningene som er tatt om produktet eller tjenesten, og du vil ha en betydelig bedre forståelse over sannsynligheten for at det lykkes.

market research

Bruke markedsundersøkelser til å få innsikt om konkurransen i markedet

Gode markedsundersøkelser er nøkkelen til å skaffe seg konkurransefortrinn. Organisasjonen kan ikke jobbe i et vakum, derav er det å forstå konkurrentene avgjørende virksomhetens suksess.

Det første man må gjøre er å bli kjent med styrkene til konkurrentene, noe som kan hjelpe dere å kunne forbedre deres egen produksjon av produkter og tjenester. Dette innebærer å innhente kunnskap om hva de tilbyr, undersøke deres markedskampanjer, utforske nettsiden deres, og se på hvordan de oppfører seg i sosiale medier. For å få et dypere perspektiv i konkurrentene deres må dere innhente informasjon og innsikt fra de som betyr mest: nemlig kunder.

Både undersøkelser og meningsmålinger er gode metoder for å bli kjent med konkurransen i markedet. Ved å nå ut til kunder, både egne og konkurrenters, kan man få svar på viktige spørsmål. Dette kan være blant annet:

 • Hvordan oppfatter markedet konkurrentene deres?
 • Hvordan responderer markedet på konkurrentenes produkter og priser?
 • Hvordan klarer vi oss i forhold til konkurrentene?
 • Planlegger konkurrentene nye produkter, og hvordan vil dette påvirke oss?
 • Hva er dagens marked og økonomiske trender, og er det noen tegn på at de endrer seg?
 • Skjer det noe i parallelle næringer som kan påvirke produktet eller tjenesten vår?

Gjennom å lytte til markedet blir det enklere å følge med på eksisterende selskaper og produkter, også dem på fremmarsj. Videre vil også ulike beregninger som for eksempel Net Promoter Score (NPS) gi oss en verdifull oversikt over hvordan man presterer sammenlignet med andre i samme bransje.

I tillegg må man være oppmerksom på konkurrentenes svakheter. Selv om det kan være fristende å feire når konkurrentene mislykkes, er det viktig å bruke tiden på analysering når det går galt for dem. Hva gikk galt? Hvilke feil ble gjort i forkant av dette? Dersom man klarer å identifisere alle disse faktorene, kan man sørge for at deres virksomhet ikke gjør lignende feil i fremtiden.

Behold kunder og øk kundetilfredshet med markedsundersøkelser

Når man har forsket, har en klar målgruppe og produktet eller tjenesten har blitt suksessfull, er ikke arbeidet ferdig. Nå er det på tide å jobbe mot å beholde disse kundene. Lojale kunder vil være trofast til bedriften og dens produkter, anbefale dere til andre, og til slutt også bidra til økt fortjeneste.

I dagens samfunn hvor kunder har hundretalls av valgmuligheter, er det viktig å identifisere hva som gjør kundene deres fornøyd og hvordan du opprettholder den tilfredsheten.

Ofte referer man til VOC, “Voice Of The Customer” som er undersøkelser som fokuserer på kundetilfredshet som kommer i mange former, for eksempel gjennom engangsundersøkelser og meningsmålinger, eller til mer dyptgående metoder som fokusgrupper.

Net Promoter Score (NPS) er en av de mest brukte og er en enkel kundetilfredshetsundersøkelse som gir et innblikk i hvordan kundenes inntrykk av virksomheten er. Undersøkelsen er også en ypperlig mulighet til å videre utforske hvordan man opprettholder kunders lojalitet.

Å holde seg relevant på markedet er ikke bare en sentral faktor i å tiltrekke seg potensielle kunder, men også å beholde eksisterende kunder. Derfor er det viktig å holde seg oppdatert på endringer i behov, prioriteringer og verdier hos virksomhetens målgruppe. En virksomhet som lykkes her er den som er adaptiv, åpen for nye ting, og som er villig til å ta imot feedback – både positiv og negativ. Kunder merker når virksomheter ikke lytter til dem, og ingenting vil øke churn raskere enn verdifulle tilbakemelding som faller for døve ører.

Nøkkelen er å forstå hvordan målgruppen utvikler seg, slik at dere tilbyr kan utvikle seg med dem. Da er bruk av markedsundersøkelser et godt verktøy.

Ta i bruk digitale plattformer i markedsundersøkelser

market research

Digitale plattformer har fullstendig forandret måten markedsundersøkelser gjennomføres på. Da denne digitale teknologien har blitt en så stor del av menneskers liv, vil proaktive virksomheter være raske med å ta disse i bruk, da det vil åpne flere muligheter for dem.

For 20 år siden gjennomførte man markedsundersøkelser ansikt til ansikt eller gjennom telefonintervju. Disse metodene har sine baksider ved blant annet høye kostnader, tid og krefter. «Bias» mot sosial ønskeverdighet er også en stor ulempe med intervjuer, der tilbøyeligheten til å svare fordelaktig kan påvirke nøyaktigheten til alle type tilbakemeldinger.

Digitale plattformer vil derimot la oss få tilgang til ærlig markedsinnsikt der og da fra vår målgruppe. Dersom man etablerer en undersøkelse umiddelbart etter et kjøp via internett av en kunde, vil man få tilgang til et mer øyeblikkelig og pålitelig svar. Det vil gi oss direkte tilgang til kundenes holdninger og atferd. Dette er langt bedre enn de tradisjonelle metodene, som for eksempel telefonintervju, som mest sannsynlig foregår lenge etter et eventuelt kjøp.

Det er også imponerende hvor raskt markedsundersøkelser kan utføres i dag. I løpet av én dag kan man utforme en undersøkelse, gi målgruppen tilgang til den, og deretter samle inn resultatene. Undersøkelsen deres vil uten tvil være bedre dersom man bruker mer tid på å utforme den og planlegge – men det er ingen som kan benekte hvor mye tid og ressurser dere sparer ved digitale undersøkelser.

Digitale markedsundersøkelser vil også gjøre slik at man får tilgang til et mye større utvalg av respondenter. Da bruken av smarttelefoner raskt øker i hele verden, har man nå tilgang til flere mennesker enn noen gang, noe som gjør at man enklere kan holde seg til mer spesifikke og nyanserte undersøkelser.

I tillegg til dette vil digital teknologi gjøre at undersøkelser blir mer tilgjengelig, noe som gjør at man enkelt kan lage sin egen markedsundersøkelse, og i tillegg analysere resultatene selv.

Deres neste trinn

Dersom du er interessert i å ta deres virksomheten til neste nivå ved bruk av markedsundersøkelser, ikke nøl med å ta kontakt med oss. Med alt fra produktundersøkelser til meningsmålinger og tilbakemeldinger på websider, gir Netigate dere de verktøy virksomheten trenger for å kunne utnytte verdifull data fra kunder.