Kunskap om marknadsläget inom din bransch kan göra stor skillnad. En marknadsundersökning ger underlag till strategiska drag och smarta beslut och används bland företag över hela världen.

 • Hur vill vi bygga vårt varumärke?
 • Vilken färg passar bäst?
 • Var ska vi sälja vår produkt?
 • Vem kommer vara vår kund?

Oavsett om ditt företag är nystartat eller väletablerat – globalt eller lokalt – så kan marknadsundersökningar hjälpa dig. Det kan gälla allt från att definiera en målgrupp, att göra det bästa av en produktlansering till att få informativa konkurrentanalyser eller få kunskap om hur du får kunder att fortsätta vara lojala. Om du sedan fortsätter törsta efter data kan du skapa undersökningar om precis allt.

Hitta rätt målgrupp med marknadsundersökningar

Företag som försöker tilltala alla kommer att misslyckas. En tydligt definierad målgrupp är däremot ett steg mot utveckling och ger en ännu bättre inblick i företaget. Ju smalare din målgrupp är, desto mer fokuserad kan din marknadsföring vara. Det gör att du kan nå ut till rätt personer på rätt sätt.

När du försöker lansera en ny produkt eller tjänst bör du redan ha klargjort bland annat

 • Vem användaren eller kunden är.
 • Vem användaren eller kunden av liknande produkter eller tjänster är.
 • De som skulle föredra de små skillnaderna i din produkt framför en konkurrents.
 • Vilka yrkesgrupper kunderna finns i.
 • Vilka åldersgrupper som kunderna tillhör.
 • Hur de brukar spendera pengar.

Dessa svar behöver backas upp med data – och det är där marknadsundersökningar kommer in.

Din webbplats är ett bra ställe att börja. Där kan du samla demografisk data om tidigare och potentiella kunder. Genom widgetar, formulär eller enkäter som strategiskt placerats på din webbplats kan du få mycket information om din målgrupp. Du kan även få information om hur de kom till din webbplats, vilka de är, vad de dras till och hur besökarna tycker att besöket kan bli bättre.

Sociala medier är ett annat sätt för dig att bättre förstå dina kunder. Många plattformar gör att du enkelt kan skapa enkäter som gör att du kan samla information om de som aktivt väljer att interagera med ditt företag. Dessutom kan du med hjälp av social media också se vad som är viktigt på ditt marknadsområde genom att se vilka typer av ämnen som diskuteras av användarna. Tack vare det kan du forma och positionera ditt företag så att du hamnar så nära dina kunder som möjligt.

Skapa din första undersökning på några minuter.

 • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
 • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
 • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Skapa personas utifrån din kunskap

När du har undersökt vilken som är din målgrupp och marknad är nästa steg att använda den informationen för att skapa marknadsprofiler. Inom marknadsföring är en persona en schablon av vem den perfekta kunden är, utifrån informationen som du samlat in. De är en viktig del av din strategi eftersom de hjälper att se till så dina beslut är effektiva och relevanta.

Dessa schabloner bör bestå av djupgående information. Det gäller till exempel ålder, yrkesgrupp, intressen, vad som motiverar individen, köpvanor och geografisk placering. Du kan också fundera över vad som är deras mål och värderingar, samt vad de ogillar. Vilka problem skulle din produkt eller tjänst kunna lösa? Hur ställs deras värderingar mot dina? Vad skulle kunna få kunden att bli tveksam till din lösning?

Kunder är svåra att få och lätta att förlora. Det finns därför alltid mer att göra inom det här området. När du fått några kunder behöver du göra allt i din makt för att behålla dem. Med det i åtanke bör du utvärdera dina personas med jämna mellanrum. Se till att behoven, värderingarna och motivationspunkterna överensstämmer med din målgrupps.

Använd marknadsundersökningar för att underlätta nya lanseringar

Över 25 % av de totala intäkterna och vinsterna från olika industrier kommer från att ha lanserat nya produkter. Desto viktigare är att nya produkter tolkas som innovation och proaktivitet snarare än reaktivitet. Innan nya produkter lanseras är det dock viktigt att säkerställa att målgruppen faktiskt vill köpa produkten så som den ska lanseras.

Det är alldeles för lätt att fastna i sina egna tankar och sin egen iver när en tjänst eller produkt skapas – du älskar det, så varför skulle inte alla andra också göra det? Dessvärre behöver det med säkerhet inte vara så, framför allt om du inte lagt tid på att förstå vad som behövs och önskas. På samma sätt gäller det också att bekräfta att en förändring är värd att genomföra, t.ex. om du planerar att göra större ändringar i en redan existerande produkt.

Produktundersökningar med paneler är ett bra sätt att testa din produkt eller tjänst hos potentiella kunder när du har tydliggjort din målgrupp. Från undersökningen kan du sedan segmentera informationen bland demografiska kategorier, t.ex. ålder, kön och intressen. Detta kan sedan användas för att göra produkten ännu bättre och mer riktad.

Kvaliteten på frågor är av största vikt när en panel eller fokusgrupp används. Några saker att lägga lite extra tid på är dessa:

 • Se till att ha ett tydligt mål. Innan du tar hjälp av en anpassad panel behöver du har ett tydligt mål. Vad vill du få reda på och varför? Har du en huvudfråga som är absolut nödvändig – som allt egentligen kretsar kring? Ju tydligare ditt mål är, desto mer värdefull blir den feedback du får.
 • Stängda eller öppna frågor? Öppna frågor är att bra sätt att få kvalitativ data om din produkt. Denna frågetyp kräver dock mer tid och ansträngning att svara på, så se till att det inte blir för mycket av den. Placeringen och frekvensen av öppna frågor behöver också noga utvärderas så kräver mer analys.
 • Behåll neutralitet och balans. Frågorna ska låta respondenten svara ärligt. Undvik därför ledande frågor och se till att det finns en balans i svarsalternativen på flervalsfrågor. Det finns inget att vinna på att få feedback som inte lämnar utrymme för konstruktiv feedback.
 • Pilottester. Försök alltid att testa dina frågor bland en testgrupp innan de släpps. Är längden bra? Känns följden logisk? Fanns det problem med användningen? Vilka förbättringar kan göras?

När din undersökning är klar kommer du ha en mängd data som kan hjälpa dig ta kommande beslut om produkten eller tjänsten. Du kommer också ha en bättre uppfattning om huruvida lanseringen kommer bli den succé du hoppas på.

marknadsundersökningar

Få inblick hos konkurrenterna med marknadsundersökningar

Bra marknadsundersökningar är det bästa sättet för att överlista dina konkurrenter. Företag kan inte fungera i ett vakuum – att du förstår dina konkurrenter är därför centralt.

Det första steget är att bli mer bekant med dina konkurrenters styrkor eftersom det kan hjälpa dig att prioritera egna förbättringar. Börja med att skaffa god kännedom om vad de erbjuder, hur de marknadsför, hur deras webbplatser fungerar och att analysera hur de framstår på sociala medier. För att ta reda på mer djupgående information behöver du däremot ta hjälp av personerna som är allra viktigast – kunderna.

Enkäter och opinionsundersökningar är två bra sätt att överblicka det konkurrensbetonade landskapet. Om du kontaktar både egna och konkurrenters kunder kan du få svar på frågor som t.ex.:

 • Hur uppfattas vår konkurrent på marknaden?
 • Vad tycker marknaden om våra konkurrenters produkter och prismodeller?
 • Vad är den allmänna åsikten om vårt företag jämfört med konkurrenterna?
 • Planerar konkurrenterna att släppa nya produkter, och hur kommer det då påverka oss?
 • Hur ser ekonomin ut på marknaden och vilka trender kan läsas ut? Finns det tecken på förändring?

Var uppmärksam på förändringar på marknaden, vilka företag och vilka produkter som det går bra för. Måttet Net Promoter Score (NPS) kan också hjälpa till att ge en inblick i hur det går för dig mot hur det går för andra inom din bransch.

Var också mycket uppmärksam på dina konkurrenters svagheter. Det bästa är att analysera dessa, även om det kan kännas lockande att ta ett litet glädjeskutt. Istället bör följande frågor ställas: Vad gick fel? När gick det fel? Vilka misstag ledde fram till där de är nu? Om du tar reda på den informationen så kan du undvika att göra motsvarande misstag i framtiden.

Behåll kunder och öka nöjdheten med marknadsundersökningar

Efter du gjort dina efterforskningar så har du förhoppningsvis både en tydlig målgrupp och en stark produkt på marknaden – toppen! Det är dock inte dags att luta sig tillbaka riktigt än. Det är nämligen nu frågan om hur du behåller dina kunder uppstår. En lojal kundgrupp kommer spendera mer hos dig över tid, tipsa andra om ditt företag och generellt sett bidra till ökade intäkter.

Det är av yttersta vikt att du vet vad som tilltalar dina kunder så du kan fortsätta göra dina kunder nöjda, och i förlängningen behålla dem. Det finns fler valmöjligheter än någonsin på marknaden, och konkurrenterna blir bara fler.

Voice of Customer (VOC) kallas undersökningar som kretsar kring olika typer av kundnöjdhet. Från enkäter, till opinionsmätningar och mer smala fokusgrupper.

Net Promoter Score (NPS) är ett av de enklaste och vanligaste måtten på kundnöjdhet, som direkt gör det tydligt vilket intryck som ett företag lämnar hos kundbasen. NPS-enkäten är en bra utgångspunkt för att göra vidare analyser för vilka förändringar som behövs för att behålla en lojal kundbas.

Att uppfattas som relevant är inte bara viktigt för att locka nya kunder, utan även för att bibehålla en kundbas. Därför är det viktigt att vara medveten om skiften i behov, prioriteringar och värderingar hos din målgrupp. För att hänga med gäller det att internt vara öppen för förändringar och feedback. Kunder märker när företag inte lyssnar, och det är ett av de vanligaste sätten för ökat kundbortfall.

I slutändan är det avgörande att du förstår hur dina kunder utvecklas så att du och dina produkter kan utvecklas tillsammans med dem.

market research

Ta hjälp av digitala hjälpmedel för marknadsundersökningar

Digitala plattformar har helomvandlat sättet som marknadsundersökningar görs på. Ökad tillgänglighet av digital och mobil teknologi i vardagslivet har skapat nya möjligheter för företag att utforska.

För bara tjugo år sedan var sättet att utföra marknadsundersökningar mycket mer beroende av traditionella metoder, som telefonintervjuer eller personliga möten. Dessa metoder medför också högre kostnader, mer tid och ökar ansträngningen som krävs. Tendensen att försöka vara socialt önskvärd gör också att personliga intervjuer kan samla inkorrekt data.

Digitala plattformar öppnar å andra sidan upp för att få ärliga åsikter i realtid från en målgrupp. En undersökning direkt efter ett onlineköp gör det möjligt att få omedelbara, ärliga och korrekta åsikter från en kund. Det är en väg direkt till kundens tankar och beteenden. Skillnaden mot telefonintervjuer är stor, där det kan ha passerat lång tid efter köpet och kundens suddiga minne är allt som finns kvar sedan köptillfället.

Det är också en skillnad i hastigheten med vilken som marknadsundersökningar kan genomföras. Det är fullt möjligt att utforma en enkät, skicka den och analysera dess resultat på mindre än en dag. En tumregel är dock att ju längre planeringstid som läggs på att göra undersökningen, desto bättre. Däremot går det knappast förneka hastigheten som utvecklingen går med.

Nu finns även lättare tillgång till stora stickprovsstorlekar, vilket är en annan fördel med digitala och mobila undersökningsmetoder. Eftersom smarttelefoner blir vanligare och vanligare över hela världen tillgängliggörs också fler människor som kan delta, vilket gör mer specifika och smala undersökningar lättare att genomföra.

Digitala plattformar som gör det lätt att skapa marknadsundersökningar har på senare tid blivit mycket mer lättillgängliga. Du skulle alltså helt själv kunna göra undersökningar och analysera dess resultat.

Nästa steg

Om du skulle vilja ta ditt företag till nästa nivå med hjälp av välutvecklade metoder för att genomföra marknadsundersökningar, tveka inte att höra av dig till oss. Vi har allt från produktundersökningar till opinionsundersökningar och webbplatsfeedback. Netigate ger ditt företag möjligheten att maximera kraften från data.