Churnundersökningar


Vad innebär churnundersökningar?

Konkurrensen på de flesta marknader är hård, och plötsligt kan dina bästa kunder vara borta. Ökat kundbortfall är ett stort hot mot de flesta företag. För att undvika att förlora ännu fler kunder kan du börja med att fråga de kunder som lämnat er om anledningen.

Prova kostnadsfritt
customer images

Hur kan churnundersökningar hjälpa ditt företag?

Netigate KUNDUNDERSÖKNINGAR

Genom att mäta kundbortfallet kan du enkelt se trender och agera utifrån konkret information för att minska antalet kunder som väljer bort er. Antagligen vet du  redan att det är både enklare och mycket billigare att behålla en befintlig kund än att hitta nya men det är en sak att känna till strategier för att behålla kunden och en annan att faktiskt mäta detta effektivt och dessutom kunna agera utifrån fakta. Det är viktigt att utföra churnundersökningar – därför har vi gjort det enkelt för dig att komma igång.

Kom igång med en lättanvänd plattform

Netigate KUNDUNDERSÖKNINGAR

Vår churnundersökning innehåller en uppsättning färdiga frågor som har ställts samman av våra erfarna undersökningskonsulter. Enkäten innehåller de komponenter som de flesta företag vill ha med i en kundbortfallsundersökning, och naturligtvis kan frågorna anpassas efter ditt företags specifika behov. Det innebär att det första steget kan vara att börja använda våra befintliga enkätfrågor, och efter ett tag kan du ändra frågorna så att de bättre passar ditt företag.

Vill du lära dig mer om churnundersökningar, hur du kan dra nytta av att mäta kundbortfall och hur du kan öka era kunders lojalitet och nöjdhet?

Kappahl Customer Case


Så "klädde" KappAhl om sin kampanjuppföljning

+ Gratis fallstudie
+ Möjlighet att agera direkt
+ Minska total tid för hantering av undersökningar med 40% per år.

Läs Mer
Netigate