Ska du göra en enkätundersökning? Kanske har du tidigare gjort en enkät men inte fått ut det du ville. Det finns många olika delar att tänka på när man ska göra en enkätundersökning. Alltifrån planering, till syfte och val av frågor. Dessutom finns det olika typer av undersökningar så som kundenkäter, medarbetarenkäter, webbenkäter med mera. I denna artikel kommer vi att lägga fokus på hur du lyckas med dina enkätundersökningar online. Vi har listat 10 tips för att du ska lyckas.

1. Syftet med din enkätundersökning

Du kanske tänker att det bara är att sätta igång? Då ska du nog tänka en vända till. För att du ska lyckas med din enkätundersökning är det viktigt att du har en tydlig plan och ett tydligt syfte. Börja därför med att skriva ner vad syftet med enkätundersökning är. Är det exempelvis att du vill ta reda på hur dina medarbetare eller kunder mår just nu? När du bestämt ditt syfte kommer det även bli lättare att sätta mål, definiera din målgrupp och vilken typ av enkätundersökning som passar bäst.

enkätundersökning
Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

2. Sätt upp mål

Du har definierat ditt syfte och nu kan det vara läge att sätta upp målen för din webbenkät. Fundera på syftet, om syftet är att du vill börja mäta medarbetarengagemang över tid så kan ett bra mål vara att få ett eNPS på över 50. Ni kanske inte når målet i första enkätundersökningen ni gör, men är ett mål att jobba vidare med. Att skriva ner målen är till stor hjälp när du väl skapar frågorna. Då kan du titta tillbaks på målen under tiden du skriver frågorna för att inte tappa fokus. Ett exempel på en frågeformulering är att du skulle vilja få synpunkter från deltagare efter en konferens, för att på detta sätt kunna göra förbättringar till nästa år.

3. Bestäm målgrupp

När du bestämt ditt syfte och målet med din enkätundersökning är nästa steg att definiera din målgrupp. Vem är det som behöver svara på din undersökning för att nå ditt mål? Är det dina medarbetare, kunder eller personer med specifika krav exempelvis ”jobbar inom offentlig sektor” etc. När du bestämt din målgrupp kommer det bli lättare att välja vilken typ av enkätundersökning du ska göra. Alltså om det är en kundundersökning du ska använda, en medarbetarundersökning eller kanske en marknadsundersökning?

4. Enkätundersökningar online – smidigt och enkelt

Det finns många sätt att samla in feedback på, men det enklaste och smidigaste sättet att göra det på är att göra din enkätundersökning online. Varför ? Genom att göra det online får du inte enbart svar på frågorna utan data samlas in samtidigt och du kan enkelt analysera och bearbeta din data i samma verktyg. Viktigast är att du väljer rätt verktyg som passar ditt företag och era behov. Det finns flera avancerade digitala plattformar idag som kan hjälpa dig med detta.

5. Skapa frågor

För att skapa en välgjord enkätundersökning så är det viktigt att arbeta genom varje steg som nämnts här ovan, men just vilka frågor som ska ställas kräver tid och eftertänksamhet. Viktigt är också att tänka på hur frågorna ska formuleras. Generellt är ledande frågor något man bör undvika och ordningen på frågorna är också något man bör tänka kring. Det finns många sätt att bygga sin enkät på och bör anpassas efter behov och syfte. Här är lite fler tips på vad du kan tänka på när du skapar dina enkätfrågor. Ett annat bra tips är att testa frågorna på någon internt för att vara säkra på att respondenterna förstår.


Få fler konkreta tips på hur du lyckas med dina enkätundersökningar. Ladda ner vår e-bok: Surveyology


6. Distribution

Hur ska du nu skicka ut din enkätundersökning? Detta beror naturligtvis på var dina respondenter befinner sig och om du jobbar med en webbenkät eller fysisk enkät. Enklaste och mest effektiva är att jobba med webbenkäter och här har du olika distributionsmöjligheter. Vanligaste sättet att skicka ut en webbenkät är genom mejl eller Tvåvägs SMS. Valet av distributionskanal faller på vilka kontaktuppgifter du har över den grupp respondenter du vill nå. Om du vill nå ut till en bredare grupp så funkar en generell länk utmärkt, dela länken på era sociala kanaler eller webbsida. Var noga med att informera dina respondenter om enkäten och varför den ska genomföras.

8. Analys av enkätundersökningen

Enkätundersökningen är genomförd och nu är det dags att börja analysera resultatet. Om du väljer att göra en webbenkät så får du in resultatet i samma sekund som en respondent svarar på din enkät. Både lätthanterligt och tidseffektivt. Dessutom har du även tillgång till olika typer av rapporteringsmöjligheter beroende på ditt syfte och behov. Med Netigates undersökningsplattform får du inte bara en möjlighet att skapa din undersökning, utan också resultatet presenterat på ett snyggt sätt.

9. Agera på resultatet

Analysen av enkätundersökningen är klar. Blev resultatet som tänkt eller var det några överraskningar? Nu är det dags att utvärdera resultatet och agera. För att på bästa sätt kunna utvärdera feedbacken som samlats in och analyserats, så är det viktigt att en presentation av undersökningsresultatet görs. Vad är det som behövs prioriteras framöver och vad kan vi göra bättre? Och dessutom konstatera vad som faktiskt fungerar.

10. Jobba med resultaten

Sist men inte minst så är det dags att se över den strategiska biten utifrån enkätundersökningen? Finns det andra områden som ska undersökas? De insikter som kom fram ur undersökningen är fördelade till relevanta personer och nu är det bara att jobba vidare med de förändringar som behövs göras. Feedback blir inte användbar förens du agerar på den.


Är du nyfiken på Netigates undersökningsplattform? Kom igång med ditt testkonto idag eller ring oss direkt på tel:+4684117110