Tänk dig att din arbetsplats är en talangjakt, och dina arbetsuppgifter är ditt framträdande. När du är klar med sången, dansandet eller vad du nu gör på scenen ger juryn sitt utlåtande och sin feedback på din uppvisning, på en och samma gång får du höra vad flera personer tycker och deras synvinklar. Se helhetsbilden med 360°feedback ifrån Netigate

360° feedback ger insikter från flera perspektiv

Det här är ett sätt att beskriva 360°feedback feedback, att få feedback om dig och dina prestationer från flera olika källor som dina kollegor, chefer eller kunder. Vi är exponerade mot olika personer på flera olika sätt, dina kollegor ser dig på ett sätt, dina kunder på ett annat och chefen har antagligen en egen uppfattning också. Med feedback från flera olika källor får du en ordentlig insikt i hur du uppfattas av olika grupper och människor.

Resultatet av 360° feedback ger dig insikt i områden som du kanske inte visste om var din starka sida, eller raka motsatsen. Den feedback du får kanske ger dig ännu mer kunskap och förstärker din uppfattning om områden som du redan visste att du var duktig på.

Underlaget hjälper dig att förstå dina styrkor såväl som vilka områden som du har möjlighet att förbättra. Det är samtidigt väldigt bra att få reda på hur olika människor uppfattar dig, ofta har flera personer samma uppfattning, åsikter från en enda person kan rätt enkelt avfärdas medan en åsikt från flera olika personer ofta stämmer väl överens med verkligheten.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Vad baseras 360°feedback feedback på?

Genom att låta chefer, kollegor och/eller kunder anonymt svara på en enkätundersökning får du underlaget som behövs för att förstå och förbättra styrkor och svagheter. Vanligast är frågor som besvaras genom att välja på en skala 1-5, från instämmer inte till instämmer samt frisvar i textform som komplement. Personen som undersökningen handlar om får också fylla i samma enkät, så att man kan jämföra och se om man uppfattar sig själv som andra gör.

Syftet med 360° feedback

  • Mäta och förstå beteenden samt kompetenser>
  • Få feedback om hur personer uppfattas
  • Att mäta och adressera kritiska områden som kommunikation, planering, målsättning.
  • Få feedback på subjektiva områden som karaktär, hur man fungerar i grupp och ledaregenskaper.

Målet med 360° feedback är att hjälpa medarbetare och chefer att förstå styrkor och svagheter, så att man får rätt underlag för att bli bättre och prestera på en högre nivå.

Den ger inte svar om huruvida en person är kvalificerad eller inte för en viss position, för det finns det andra undersökningar och enkäter att använda.

Här har vi listat 5 bra anledningar till varför dina medarbetare har nytta av 360°feedback