Medarbetarupplevelsen är en avgörande del av en organisation. Det handlar inte bara om att skapa en sund arbetsmiljö där medarbetarna trivs och växer. Det handlar också om att skapa förutsättningar för bra kundupplevelser. Det är lätt att tro att din organisation redan gör sitt bästa för sina medarbetare. Så varför lägga pengar på medarbetarundersökningar? Sanningen är att om du aldrig ber dina anställda om feedback har du ingen möjlighet att veta hur de verkligen känner. Är du osäker på om medarbetarundersökningar är effektiva? Här är fyra skäl till varför det är värt att investera i en strategi för medarbetarfeedback.

medarbetarundersökningar är effektiva för alla

Varför är medarbetarundersökningar effektiva??

1 – Få medarbetarna att känna sig hörda och uppskattade

Genom att genomföra medarbetarundersökningar har du möjlighet att få värdefulla data direkt från källan. Vem är bättre lämpad att fråga hur medarbetarna mår än medarbetarna själva? Att be om feedback är också ett viktigt steg mot att skapa en företagskultur som bygger på aktivt lyssnande. Det skapar tillit och förtroende för att göra förändringar utifrån medarbetarnas behov. Det finns standardundersökningar för att mäta medarbetarnas nöjdhet och engagemang, men du kan också använda nyare Voice of Employee-undersökningar. Det är nämligen viktigt att ta reda på var det finns behov av förbättringar. Det är också avgörande för att få medarbetarna att känna sig uppskattade och tagna på allvar.

2 – Omvandla insikter till effektiva åtgärder

Det är först när du visar att du tar feedback på allvar som medarbetarna verkligen känner sig hörda. Det räcker inte att bara genomföra undersökningar för att förbättra medarbetarupplevelsen. Medarbetarundersökningar är bara effektiva när du följer upp uppgifterna. Se till att du skapar åtgärdsplaner och uppgifter så att den information du har samlat in används på ett bra sätt. Du kan sedan genomföra pulsundersökningar för att kontrollera om de åtgärder du har vidtagit är effektiva. Detta kommer att bidra till att öka medarbetarnas engagemang och nöjdhet.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

3 – Högre Employee Retention

Om medarbetarna är glada och engagerade på jobbet är de naturligtvis mer lojala mot arbetsplatsen. Om ett företag verkligen bryr sig om ditt välbefinnande är chansen stor att du stannar kvar hos dem mycket längre. Därför är det inte konstigt att organisationer som skapar positiva upplevelser för sina medarbetare har lägre personalomsättning. Det har nästan blivit vardagsmat att säga att det är mer lönsamt att behålla medarbetare än att rekrytera nya. Forskning visar dock att detta fortfarande stämmer. Därför kan det vara mycket kostnadseffektivt att investera i en dedikerad plattform för medarbetarengagemang som Netigate EX. Den kan hjälpa dig att skapa nöjdhet, engagemang och lojalitet genom feedbacklösningar.


Om du vill veta mer om vad du får tillbaka när du investerar i feedback kan du läsa vår artikel om ROI av Employee Experience.


4 – Bättre kundupplevelse

Är medarbetarundersökningar bara effektiva för anställda? Absolut inte! En viktig sidoeffekt av att förbättra kvaliteten på medarbetarupplevelsen är att det också har en positiv inverkan på kundupplevelsen. Och det gäller inte bara de medarbetare som har direktkontakt med kunderna, även om det kanske är där det spelar störst roll. Det allmänna klimatet mellan medarbetarna kommer också att påverka kunderna, eftersom glada medarbetare är mer engagerade, innovativa och produktiva. De kommer också att bidra mer till företaget om deras värderingar ligger i linje med organisationens och de känner att de verkligen brinner för och är engagerade i sitt arbete. Om du är nyfiken på hur medarbetar- och kundupplevelsen hänger ihop kan du läsa vår artikel om sambandet mellan EX och CX.


Feedbackstrategier för effektiva medarbetarundersökningar med Netigate

Om du inte redan har en feedbackstrategi på plats, eller fortfarande är osäker på om medarbetarundersökningar är effektiva, boka en demo av Netigate EX. Det här är Netigates verktyg för medarbetarengagemang, och du får se hur vi kan hjälpa dig att förbättra medarbetarupplevelsen genom undersökningar.