Rekrytering är en kostsam och resurskrävande process och därför är det kostnadseffektivt att minska personalomsättningen. Framförallt såsom arbetsmarknaden ser ut idag. För varje ledig tjänst får er HR-avdelning in hundratals jobbansökningar men varav de flesta är okvalificerade eller helt enkelt inte rätt person för jobbet. Att gå igenom buntar av Cv:n, personliga brev, genomföra intervjuer och sålla ut deltagare är enormt tidskrävande. Alla som någonsin har jobbat med rekrytering vet även att det inte alltid går att hitta den perfekta kandidaten.

En medarbetare lämnar företaget
Det finns såklart många tillvägagångssätt för att förenkla rekryteringsprocessen men i slutändan spar du företaget både tid och resurser genom att värna om och hålla kvar den personal som finns i nuläget.

Naturligtvis kommer det alltid uppstå tillfällen där du är tvungen att anställa nya medarbetare. Att byta jobb är för de flesta en naturlig del av karriären och därför måste varje organisation acceptera risken att duktiga medarbetare förr eller senare slutar. Men personalomsättningen kan reduceras genom att ta reda på varför anställda väljer att sluta.

Om någon nyligen har sagt upp sig är det en bra idé att fråga om det fanns någonting ni som arbetsgivare hade kunnat göra annorlunda. Det kan finnas många anledningar till varför personen valt att sluta. Beslutet var kanske familjerelaterat eller så fick hen ett bättre jobberbjudande med högre lön. Vi ser däremot alldeles för ofta att anställda säger upp sig för att de är missnöjda med till exempel arbetsplatsen, arbetsuppgifterna eller cheferna. Om det finns ett bakomliggande problem är det viktigt att det uppmärksammas i tid så att det inte drabbar fler medarbetare.

Minska personalimsättningen med Exitundersökningar

  • Ta reda på den bakomliggande anledningen till varför en medarbetare vill sluta och vad de tyckte om sina arbetsuppgifter, förhållandet till de närmaste cheferna och utvecklingsmöjligheterna som fanns.
  • Skapa undersökningen online och skicka enkelt ut den till före detta medarbetare via e-postmeddelande.
  • En exitundersökning är oftast anonym vilket tillåter dina medarbetare att öppet uttrycka sig utan att vara rädda för några konsekvenser eller att såra andra personer.
  • Svaren ger dig värdefull information om vad som behöver förändras för att skapa en bättre arbetsplats och därigenom undvika att förlora viktiga medarbetare.
  • Resultatet kan jämföras med andra företag och andra marknader för att skapa ett bredare perspektiv. Du kan även jämföra resultaten från flera undersökningar för att skapa en tydlig bild av vilken inverkan era förbättringar har haft.

Netigate erbjuder flera lösningar för företagets Voice of Employee-program och med vår världsledande Insight plattform får du tillgång till rätt verktyg för att öka medarbetarnas engagemang och lojalitet och därmet minska personalomsättningen. Det har aldrig varit enklare att behålla medarbetare som är essentiella för företaget och er utveckling.

Se våra lösningar:
https://www.netigate.net/sv/medarbetarundersokningar/exitundersokningar/