Det kanske redan var något du hade förväntat dig – en anställd har tappert försökt göra karriär inom företaget i flera år men utan att lyckas. Det är inget fel när någon ur din personal väljer att sluta. Däremot kan du lära dig något om varför med en exitundersökning. Vi vill alla olika saker i livet och varken du som arbetsgivare och den anställde tjänar på en situation där han/hon inte längre är engagerad i arbetet.

Däremot kommer vissa beslut om att gå vidare och byta jobb som en överraskning. Personen har verkat nöjd med sin tjänst, aldrig klagat, alltid utfört ett bra arbete. Ofta har du inte hört ett ord om att den anställde vill se sig om efter nya möjligheter. Oavsett hur beslutet togs så har det troligen växt med tiden och det är sällan något du kan göra i enskilda fall. Vad du däremot kan göra är att ta till rätt åtgärder för att det inte ska hända igen. Det gör du genom att ta reda på anledningen till varför de bestämde sig för att sluta.

Innan din medarbetare slutar, gör en exitundersökning

Exitundersökning

En anställd som lämnar ditt företag är en situation som påverkar ert arbetsflöde och de personer som denne jobbat med under sin tid hos er. Det är bara rättvist för dig som arbetsgivare att undersöka den bakomliggande orsaken och få reda på vad det var som fick personen att säga upp sig. Med en exitundersökning får du tillgång till konkreta och tydliga svar som ger en djupare inblick i eventuella problemområden.

Om exitundersökningen visar att beslutet inte hade något att göra med arbetsplatsen, kollegorna eller ledningen, kan du andas ut och fortsätta på som vanligt medveten om att de bara behövde en ny utmaning. Om undersökningen däremot visar någonting annat, får du möjligheten att utvärdera delar av din verksamhet där förbättringar behövs.

Vad ska du fråga?

Det finns många frågor du kan ställa för att få svar på varför en person valde att lämna ett jobb. Var tydlig med anledningen till varför du genomför undersökningen och poängtera att den feedback de ger kommer användas till att ni ska förbättras som arbetsgivare. Med den vetskapen kommer dina förre detta anställda ge mer ärliga svar och anledningar till varför de slutade.

Följ upp med att fråga om det fanns några förbättringar som företaget kunde ha gjort för att de skulle vilja stanna kvar. Ett ytterligare tips är att mäta deras medarbetarengagemang enligt eNPS (Employee Net Promoter Score), där du ställer frågan: ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera oss som arbetsgivare till en kollega eller vän?”

I en webbenkät utvecklad tillsammans med Netigate får du tillgång till rätt information så du kan undvika att förlora betydelsefulla medarbetare i framtiden. Det är dyrt att anställa, och medarbetare som är nöjda med sin arbetsplats tenderar att både stanna längre och skapa bättre resultat.

En exitundersökning identifierar de problemområden som finns och om du har viljan att agera och förbättras så blir det ett essentiellt verktyg för att hålla dina anställda nöjda och öka medarbetarengagemanget. Bygg starka personalprogram med Netigates Insight Plattform och gör exitundersökningar till en återkommande del av din personalstrategi.