Netigate har verktyg för Voice of Employee som introducerar ett nytt perspektiv på traditionella medarbetarundersökningar. Andra metoder fokuserar till exempel på attityder och engagemang bland de anställda och om det är en stor skillnad mellan avdelningarna i ett företag. Och det skulle kunna räcka, beroende på vilket ändamål du har med undersökningen. Vill du till exempel ta reda på hur många anställda som vill ha en varuautomat med kalla drycker och snacks jämfört med hur många som vill ha en ny kaffemaskin? Då är de traditionella metoderna exakt vad du behöver.

Voice of Employee (VoE) har däremot en annan inriktning, och är den enda metoden som identifierar vad som är viktigt för de anställda. Denna djupare typ av analys är i många fall är vad som är som mest betydelsefullt för företaget. Med ett Voice of Employee-program får ledningen svar på viktiga frågor som annars inte hade besvarats. Om dina anställda känner sig förbisedda, undervärderade eller inte får tillräckligt med uppskattning så kommer de förr eller senare leta efter nya karriärmöjligheter.

En hög personalomsättning är kostsam. Att ständigt rekrytera och lära upp ny personal är både resurskrävande och skapar onödiga avbrott i arbetsflödet. Inom varje organisation är det bäst att låta personalen växa i takt med företaget, och det första steget är att göra de anställdas röster hörda. Ta reda på deras åsikter och få insikt i vad som påverkar deras engagemang och lojalitet med hjälp av Voice of Employee.

Här är några Voice of Employee-undersökningar du kan skapa tillsammans med Netigate:

Onboardingenkät. Ge ny personal den bästa starten med hjälp av en onboardingenkät. Ju snabbare de blir en del av företaget och kommer igång med sitt dagliga arbete desto bättre för er. Med en onboardingenkät får du värdefull inblick i rekryteringsprocessen och vad som kan förbättras.

Undersökning av medarbetarengagemang. Medarbetarengagemang syftar på relationen mellan en organisation och dess anställda. Är personalen engagerad i företaget eller kommer de till jobbet varje dag bara för att få sin lön, i väntan på att en bättre karriärmöjlighet ska dyka upp? När större delen av personalstyrkan är motiverad och passionerad ökar både kreativiteten och lönsamheten. En engagerad medarbetare är stolt över sitt jobb, sin arbetsplats och siktar därför på att göra sitt absolut bästa varje dag.

Exitundersökningar. Även om dina anställda stormtrivs så kommer det ibland situationer då någon slutar. Att byta jobb är en naturlig del av karriären men i dessa lägen är det användbart att få reda på mer om den bakomliggande orsaken. Med en exitundersökning tar du reda på varför dina anställda väljer att sluta, och om du som arbetsgivare behöver förbättra något på arbetsplatsen. På så sätt undviker du att förlora viktiga medarbetare i onödan.

Öka medarbetarnas engagemang och lojalitet tillsammans med Netigate – med vår Insight-plattform har det aldrig varit enklare att utveckla medarbetarna: https://www.netigate.net/sv/medarbetarundersokningar/