Såkalte Voice of Employee undersøkelser (VoE) gir i dag et annet perspektiv på medarbeiderundersøkelser enn tradisjonelle standardundersøkelser. Standardmetodene forteller deg hvor mange i bedriften som er av en bestemt oppfatning, eller om det finnes vesentlige statistiske avvik i bedriftskulturen på tvers av avdelingene. Dette er viktig informasjon og kan − avhengig av formålet med din undersøkelse − muligens være det eneste du trenger å vite. Kanskje alt du trenger å finne ut er hvor mange av de ansatte som ønsker en ny drikkeautomat, eller vann på flaske i stedet for springvann i hver avdeling. I så tilfelle er denne typen undersøkelse alt du trenger.

Kvinne som uttrykker sin Voice of Employee

Voice of Employee, derimot, har en annen tilnærming. VoE er den eneste undersøkelsesmetoden i dag som avdekker hva som er viktig for dine medarbeidere; kunnskap de fleste ledere ønsker å få i forbindelse med medarbeiderengasjement. Med denne typen spørreundersøkelse oppdager ledere at de får svar på det de trenger å vite. I stedet for å få forenklet informasjon om “Hvor mange” vil de nå kunne avdekke “Hvorfor”.

Medarbeidere som føler seg oversett eller ikke verdsatt ser seg fort om etter en ny arbeidsgiver. La dine medarbeidere få gjøre seg hørt gjennom en Voice of Employee-undersøkelse. Få innsikt i deres tanker og meninger og hva som engasjerer dem i et skjema der du kan spørre om alt fra ledelse, til kantinemat eller det årlige julebordet.

Under finner du noen nyttige tips for medarbeiderundersøkelser som kan gjennomføres med Netigate:

Jobbtilfredshetsundersøkelse: Med denne typen spørreundersøkelse går du til kjernen av dine medarbeideres generelle oppfatning og tilfredshet. Når du forstår de ansattes oppfatning av hverdagen, kan du gjennomføre tiltak som sørger for et positivt arbeidsmiljø dine medarbeidere ser frem til å møte hver dag.

Medarbeiderengasjement: Brenner dine medarbeidere for jobben, eller dukker de opp mandagsmorgen fordi de ikke har funnet en annen arbeidsgiver enda? Engasjerte medarbeidere fører til en mer effektiv, kreativ og lønnsom bedrift. Gi lojale medarbeidere enda mer oppmuntring, og motiver de som kanskje har falt fra slik at alle blir en like viktig del av bedriften.

Undersøkelser ved oppsigelser: Dessverre er det ikke til å komme bort fra at medarbeidere en gang i blant sier opp. Med denne typen undersøkelse finner du både ut hva som førte til oppsigelsen, samt at du skaffer viktig informasjon om hvordan du kan beholde de du har.