Vi hanterar de riktigt stora datamängderna med hjälp av automatiserade rapporter för att kunna skapa anpassade rapporter ännu snabbare.

Diana Augustin sitter i Netigates kontor i Frankfurt. Där jobbar hon som Senior Consultant på avdelningen Insights and Automation. Hon tog en masterexamen i Applied Media Research och jobbade sedan med marknadsundersökningar i sex år. Efter det började hon på Netigate för att analysera storskaliga och komplexa undersökningar med hjälp av automatiseringsverktyg. Det breda fältet hon arbetar inom gör att hennes roll innefattar både Technical och Professional Services, och resultatet blir en specialanpassad tjänst som erbjuds Netigates kunder.

Diana Augustin, Netigate

Effektivitet, noggrannhet och enkelhet är nyckelord för Diana. Hon förvandlar siffror till konkreta slutsatser och hjälper så organisationer att tolka och använda sina data.

“Jag tror aldrig jag kommer sluta tycka att det här är intressant”, säger Diana om sin roll. “Det känns bra att arbeta med data, men ännu bättre att hjälpa kunderna nå en djupare förståelse. Det allra bästa är att siffror inte ljuger. Om 90 % inom ett företag är missnöjda går det inte låtsas som något annat.”

Hon medger dock att hon inte tycker om att upprepa samma sak om och om igen. “Jag funderar alltid på hur det kan bli smidigare. Hur processer kan automatiseras.”

Hur hjälper automatiserade rapporter företag och deras undersökningsresultat?

Automatiserade rapporter är en metod som gör att specialanpassade rapporter automatiskt kan upprepas. På Netigate skulle det till exempel kunna innebära att titta på specifika delar av kunders medarbetarnöjdhet, att regelbundet analysera ett företags konkurrenskraft, eller att analysera olika avdelningar separat för att få fördjupad kunskap om ett företag. Med hjälp av dessa rapporter är det lättare för kunderna att tydligt se vilka förändringar som behövs för att driva utvecklingen framåt.

Med hjälp av automatisering förenklas processerna för både analyser och rapporter. Utan automatisering skulle ett företag behöva ta in konsulter för att göra hela arbetet – från kalkylarkens rådata till presentationernas visualiseringar. Det är ett dyrt och tidskrävande jobb, men ändå inte garanterat felfritt. Med automatisering går det snabbare och förbättrar exaktheten, vilket i sin tur sparar pengar.

“Vanligtvis skapar företag manuellt rapporter för allt som behövs. Även om det skulle vara 100 olika rapporter för 100 olika avdelningar. Det är långt ifrån den bästa metoden”, säger Diana.

Genom att använda Netigates verktyg kan organisationer redan få djupgående analyser. Dianas roll kommer in när det är mycket storskalig eller specifik databearbetning som krävs.

“När det handlar om enskilda rapporter eller massrapporter kan det ibland behövas djupare analyser för att läsa ut det resultat som är intressant. Mitt jobb är att hitta ett sätt att specialanpassa analysen och samtidigt automatisera det så långt som möjligt”, säger Diana. “Om kunder har särskilda önskemål för hur de vill att datan ska sammanställas kan de komma till mig så hittar vi en lösning tillsammans. I verktyget tar vi då fram en anpassad rapport som är helt utifrån deras behov.”

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Kraften i att förstå data

Diana Augustin and her colleague at work at Netigate

I framtiden tror Diana att kunderna kommer inse både fördelarna och kraften som finns i automatiserade rapporter och analyser. Och ju mer det används, desto snabbare kommer utvecklingen gå framåt och fortsätta skapa möjligheter.

“Företag blir mer och mer intresserade av att få djupare förståelse”, säger Diana. “De vill veta varför saker är som de är, och hur det kan påverkas. De vill se vad som finns bakom datan. Och det är vad som driver utvecklingen.”

Genom att inte bara erbjuda en tjänst utan även verktygen som behövs för att förstå och presentera datan så hjälper Diana sina kunder att bli tryggare och nöjdare med jobbet de gör.

“Om medarbetarna förstår datan så känner de sig stolta. Det viktigaste för mig är att bryta ner datan från komplex till lättförståelig”, säger Diana. “I framtiden kommer det huvudsakliga fokusområdet vara att hjälpa kunderna förstå, visualisera och presentera sina data.”

Fördelarna med automatiserade rapporter

  1. Mindre återkommande uppgifter: Automatiseringsverktyg gör att de upprepade och långdragna delarna i datahantering inte längre krävs.
  2. Högre exakthet: Automatisering minskar antalet fel som följer av den mänskliga faktorn, vilket innebär säkrare slutsatser.
  3. Kortare hanteringstid: Istället för att lägga stora mängder tid på att manuellt processa data gör automatisering att bara en bråkdel av tiden behövs.
  4. Sparade pengar: Minskad bearbetningstid innebär minskade kostnader, vilket betyder att tiden istället kan läggas på att förstå resultaten och implementera lönsamma förändringar.
  5. Bättre företagsinsikt: Med tydligare, mer anpassade och korrekta rapporter får du förbättrad förståelse om organisationen.
  6. Främjad företagsutveckling: Med hjälp av slutsatserna vet du vilka åtgärdspunkter som är de viktigaste för att göra framsteg.