Hur kostsamt är det att inte ha ett positivt varumärke? Kan vi bli mer lönsamma med ett mer positivt varumärke? Det är några av de vanligaste frågorna som företag ställer sig. Det kan vara en av de svåraste frågorna att svara på. Med en brand tracker, eller varumärkesundersökning kan du få svaret, antingen för att mäta förändring över tid eller för en nutidsanalys.

Först och främst, vad betyder egentligen ordet “varumärke”? Vi har lagt märke till att företag och människor använder termen på väldigt olika sätt och skapar sina egna definitioner. Dessutom har ordet tillämpats på olika sätt genom tiderna. Därför är det inte förvånande att ett vagt men ändå omfattande ord leder till olika synpunkter om vad som behövs för att stärka varumärket.

Enligt Marketing Association är ”ett varumärke ett namn, en term, design, symbol, eller andra funktioner som identifierar en säljares vara eller tjänst och skiljer den från vad andra säljer”.

Kotler & Keller, 2015, skriver att branding är varor och tjänster som är utrustade med ett varumärke.

En varumärkesundersökning är inte detsamma som kundenkäter

Det är viktigt att komma ihåg att varumärken bedöms av potentiella kunder såväl som av befintliga kunder. Därför blir varumärkesundersökningar mer komplicerade jämfört med vanliga kund- och marknadsundersökningar; Målet är att fånga en holistisk bild som innefattar varumärkets medvetenhet, uppfattning och dess associationer. Sedan är känslan, tillfredsställelsen och den generella shoppingupplevelsen en del utav kundundersökningarna. Konkurrensanalys kan komplettera informationen genom att bidra med en större bild över hur marknaden ser ut i förhållande till varumärket.

Ur en praktisk synvinkel är det viktigt att utföra varumärkesundersökningar regelbundet, framförallt för mindre företag som har en mindre kundkrets vilket innebär en mindre mängd data. Panelundersökningar är också fördelaktigt för att få ett mer representativ perspektiv samt för att undvika fördomar eller överexponering av varuprover.

brand tracker eller varumärkesundersökning

Ditt företag behöver en strategi

Affärsstrategi får mer betydelse för grundpelarna inom marknadsföringen. Studier visar att 81% av dagens marknadsförare ser varumärkesrelaterad strategi som en av de viktigaste aspekterna när det kommer till bland annat att samla in data och själva kundupplevelsen.

En kundupplevelse handlar både om nöjdheten med produkten och hur produkten uppfattas. Med andra ord köper kunder mer än själva varan eller tjänsten: de köper vad produkten står för: Dess “paketering”- eller sin branding. Det är också viktigt att vara medveten om makten med word-of-mouth-marknadsföring. Enligt en studie känner 83% av potentiella kunder mer tillit till ett varumärke om någon de känner har rekommenderat det. Något som också har en stor betydelse när det handlar om köpbeslut är känslor.

Det som kanske är mer förvånande är hur stor påverkan personalavdelningen har på företagets varumärke. Personalavdelningens kapacitet att kommunicera varumärkets kärnvärden på ett tydligt och klart sätt har större betydelse i rekryteringssammanhang än någonsin idag. När det kommer till de anställdas uppfattning om varumärket eller employer branding kan en dålig rekryteringsprocess vara förödande för vilket företag som helst. Det finns rapporter som visar att 22% av brittiska arbetare anser att anställningsprocessen har större inverkan på varumärket än kundupplevelse.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Ingredienserna i en betydande varumärkesstrategi

Ett varumärke sitter på en mängd olika ingredienser och ibland är det inte tydligt vad som påverkar mest. Enligt Hubspots artikel om komponenter som påverkar varumärkesstrategin genomsyras en betydande strategi av några få viktiga huvudingredienser som måste gå i linje med kundens behov och konkurrensmarknaden:

  • Syfte
  • Struktur
  • Känslor
  • Anpassning
  • Involvera medarbetarna
  • Lojalitet
  • Konkurrensmedvetenhet

Så vad får ett företag tillbaka när det jobbar på sitt varumärke? Tyvärr kan inte denna fråga besvaras med bestämda siffror. De som sett sig omkring för att anlita en varumärkesbyrå innan de har förstått vad det egentligen innebär kan lätt spräcka affärsbudgeten. Är priserna förberedda för ett eventuellt sämre varumärkesarbete? Oavsett om du håller med eller inte så kan vi vara säkra på att varumärkesarbetet måste passa den rätta marknaden och anpassa sig till företagets mål.

Innan du tar in extern varumärkeshjälp är det viktigt att du först genomför din egna marknadsundersökning. För hur som helst vill du väl själv hålla i företagets tyglar, eller hur?

Med Netigate har du möjligheten att styra din egna varumärkesundersökning och få hjälp med allt från att utforma enkäten till att genomföra dataanalysen. Det tyska företaget Gothaer är ett exempel på hur de lyckades med att både höja varumärkeskännedomen på marknaden samt skapa interna lösningar som förstärkte varumärket. Ett annat kundexempel är PriceRunner som fick nytta av att genomföra en starkt kvalitativ undersökning med hjälp av Netigates pool av kvalificerade respondenter.