En produktundersökning hjälper dig att identifiera, analysera och bilda en uppfattning om det generella behovet hos en potentiell målgrupp eller marknad. Om din produktplanering eller produktutveckling baseras på information från en panelundersökning kan försäljningen förbättras markant.

En panelundersökning ger tillgång till olika tankar och upplevelser från ett stort antal befintliga eller potentiella konsumenter. Be dem att besvara en enkät om en gammal eller ny produkt och se till att ta tillvara på informationen du får ut av enkäten. Om deltagarna är ute efter en specifik funktion, undersök om det är möjligt att implementera detta i nästa version av produkten. Om den nuvarande produktens funktioner ifrågasätts av deltagarna, se till att förbättra produkten eller ersätt den med något bättre.

Hej, skulle du vilja delta i en produktundersökning?

Nöj dig inte med vem som helst utan välj dina deltagare noggrant för att nå en så träffsäker enkät som möjligt. Vilkas åsikter är du ute efter?

Paneler för produktundersökningar är ofta baserade på människor som tillhör en så relevant demografi som möjligt, såsom kön, ålder eller intressen. Om du vet att deltagarna tillhör rätt åldersgrupp eller är duktiga skateboardåkare/älskar att dricka kaffe så kommer det definitivt att underlätta när du undersöker hur du bäst kan utveckla en produkt inom dessa områden. Se alltid till att du når ut till rätt personer.

Product Research

Hur skapar jag en panel för produktundersökningar?

Du kanske redan har tillgång till ett antal potentiella paneldeltagare – stort grattis i sånna fall och ta väl tillvara på dem. Men om du inte har tillgång till detta föreslår vi att du kontaktar Netigate. Netigate’s API kopplas ihop med ditt CRM-system vilket gör det möjligt för dig att skapa dina egna paneler. Det är väldigt enkelt och betyder att du lätt kan skicka ut undersökningar till dina existerande testgrupper. Du kanske redan har tillgång till ett antal potentiella paneldeltagare – stort grattis i sådana fall och ta väl tillvara på dem.

Om du inte har tillgång till detta föreslår vi att du kontaktar Netigate som samarbetar med en av världens främsta panelleverantörer, med fler än 40 miljoner panellister i drygt 80 länder. Du kan enkelt koppla ihop Netigates API med ditt CRM-system vilket gör det väldigt enkelt för dig att skicka ut produktundersökningar till dina existerande testgrupper.

Sammanfattningsvis, fundera över följande för att förbättra din produktundersökning:

Välj dina deltagare noggrant om du ska göra en enkät till din produktundersökning. Ställ rätt frågor till rätt personer och ta tillvara på informationen. Om detta känns för krångligt, för tidskrävande eller av någon anledning lite för ansträngande för ditt företag, kontakta Netigate. Med hjälp av Netigate kan du skapa dina egna panelundersökningar eller använda en redan skapad CINT-länk som ger dig tillgång till miljoner av paneldeltagare över hela världen.

Stort lycka till med din undersökning!