Produktundersøkelser hjelper deg å identifisere, analysere og forstå de generelle kravene din potensielle målgruppe eller ditt nye marked kan ha til deg. Ved å bruke informasjonen du får av panelundersøkelser effektiviseres videre produktplanlegging og markedsføringsstrategier betraktelig.

Panelundersøkelser gir deg tilgang på en stor gruppe potensielle eller eksisterende kunders tanker og erfaringer. Be om tilbakemeldinger på et nytt eller eksisterende produkt gjennom en spørreundersøkelse, og bruk informasjonen du får på best mulig måte. Dersom respondentene etterspør en spesifikk funksjon, bør du finne ut om den kan implementeres i neste lansering av produktet. Dersom det er funksjoner i den nåværende versjonen av produktet som kanskje ikke settes pris på, kan dette forbedres eller byttes ut med en annen funksjon.

Hei! Hvem vil ta del i en spørreundersøkelse?

Ikke godta hvem som helst. Velg dine deltakere med omhu for å sørge for at du får akkurat de resultatene du er på utkikk etter. Du er på utkikk etter folks meninger, men hvem sine meninger?

Paneler som er satt sammen til produktundersøkelsesformål er som regel satt sammen etter relevante demografiske krav. Kriterier kan være kjønn, alder, interesser, med mer. Dersom du vet at deltakerne er innenfor rett aldersgruppe eller målgruppe vil det gi deg verdifull hjelp når du skal utvikle tjenester og produkter innenfor disse områdene. Sørg alltid for at du når de rette menneskene.

Produktundersøkelser

Hvordan setter jeg sammen et panel til produktutvikling?

Kanskje har du allerede tilgang til potensielle deltakere, men dersom du ikke har det, kan Netigate hjelpe deg. Netigates API kobler seg til ditt CRM-system som enkelt lar deg sette sammen dine egne paneler. På denne måten kan du enkelt sende ut produktundersøkelsesskjemaer til eksisterende grupper. Dersom du heller ønsker, kan du også bruke en innbygget CINT-link og få tilgang på 7 millioner respondenter i forskjellige land på et øyeblikk.

Vurder følgende faktorer før du begynner din produktundersøkelse:

Dersom du ønsker å gjennomføre en spørreundersøkelse i forbindelse med produktundersøkelser, er det viktig å være nøye med hvilke deltakere som velges. Still de rette spørsmålene til de rette respondentene, og bruk informasjonen godt. Dersom dette viser seg å være for komplisert og tidkrevende for bedriften, kan du kontakte Netigate. Netigate hjelper deg å sette sammen ditt eget panel ved hjelp av en eksisterende CINT-link som gir deg tilgang på millioner av respondenter verden over.

Lykke til med dine produktundersøkelser!