frågor för kundundersökningar

Frågor i kundundersökningar har stor betydelse för utfallet.  Företag med en hög kundnöjdhet och mycket positiv feedback har en sak gemensamt som gör de framgångsrika: de prioriterar sina kunder och ber kontinuerligt om feedback med hjälp av kundundersökningar och frågor av högsta kvalité. Att mäta kundnöjdhet är allt viktigare bland företag där konkurrensen är hård.

En kundundersökning är många organisationers viktigaste redskap för att mäta hur nöjda deras kunder är. Undersökningen framhäver de områden som måste förbättras för att bemöta marknadens behov och kundens krav. Med hjälp av en Net Promoter Score-undersökning kan du även identifiera de kunder som verkligen uppskattar din produkt eller tjänst och därigenom hitta möjliga förespråkare för ert varumärke.

Anpassa frågorna för kundundersökningar efter dina respondenter 

Enkätfrågorna du väljer att använda ska vara anpassade efter hur ditt företag är uppbyggt och den tjänst som ni erbjuder. Om du äger en sportbutik skiljer sig dina frågor i jämförelse med t.ex. en webbutik som säljer tillbehör för husdjur.

Oavsett vilket område ditt företag är verksamt inom finns det alltid universella frågor som är viktiga att ställa för att ta reda på och kunna mäta kundnöjdheten:

  • Är du nöjd med kvalitén av vår produkt/tjänst?
  • Hur enkelt var det att navigera genom vår hemsida?
  • Varför valde du oss framför konkurrerande verksamheter?
  • Vad anser du att vi borde förbättra?

Välskrivna frågor är nyckeln till att skapa enkäter som genererar användbar fakta och tillförlitliga svar.

Frågor för kundundersökningar som ger resultat!

För att lyckas med frågorna och ta reda på hur kundnöjdheten ser ut har vi tagit fram några tips:

1. Ställ endast frågor som tjänar ett syfte.

Undvik utfyllnadsfrågor och fokusera på kvalité istället för kvantitet. Ju färre frågor du använder desto större chans är det att deltagarna avlägger tid åt att ge fördjupade svar.

2. Använd ett tydligt och enkelt språk.

Risken för att deltagare inte fullföljer enkäten ökar om du använder ordval som är alldeles för komplicerade. Det kan även leda till att de ger ett missvisande svar eftersom de inte riktigt förstod frågan.

3. Undvik ledande frågor

Försök använda en så neutral ton som möjligt för att undvika ledande frågor. För att uppnå ett lyckat resultat behöver du ärliga svar som enbart grundas i kundens personliga åsikt.

4. Använd värdeskalor i dina frågor

Tillåt respondenter att värdera påståenden på en skala om 1-10 om du vill få större insikt. Resultatet ger betydligt mer information att utgå ifrån till skillnad från vanliga ja eller nej-frågor.

Visste du att det är sju gånger så dyrt att värva en ny kund jämfört med vad det kostar att behålla en befintlig? Därtill så uppger uppemot 78% av tillfrågade att de har växlat till ett annat varumärke under det senaste året på grund av dålig kundservice. För att ligga steget före och inte gå miste om viktig försäljning borde du mäta din kundnöjdhet redan idag. Med kundundersökningar och enkätverktyg från Netigate får du all den hjälp du behöver för att ställa rätt frågor till rätt personer. Lycka till med att öka din kundnöjdhet!